วิธีการคิดคำนวณตามที่ได้ระบุเอาไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พศ 2527) ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อที่ 20 นั้นเป็นวิธีในการคิดคำนวณที่อ้างอิงมาจากทฤษฎีใด ?

สวัสดีครับแฟนเพจที่รักทุกๆ ท่าน หัวข้อในวันนี้จะเกี่ยวข้องกันกับหัวข้อ การออกแบบวิศวกรรมงานดินและฐานราก (GEOTECHNICAL & FOUNDATION ENGINEERING DESIGN หรือ GFE) นะครับ หาเพื่อนๆ ยังพอที่จะจำได้เพื่อนๆ น่าที่จะทราบว่าจริงๆ แล้วทฤษฎีในการคำนวณการรับ นน ของเสาเข็มนั้นมีหลากหลายทฤษฎีมากๆ ดังนั้นทุกๆ ครั้งเวลาที่เพื่อนๆ จะทำการออกแบบขนาดกำลังการรับ … Read More

การออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง คอนกรีต (STRUCTURAL CONCRETE ENGINEERING DESIGN หรือ SCE)

สวัสดีครับแฟนเพจที่รักทุกๆ ท่าน หัวข้อในวันนี้จะเกี่ยวข้องกันกับหัวข้อ การออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง คอนกรีต (STRUCTURAL CONCRETE ENGINEERING DESIGN หรือ SCE) นะครับ เนื่องจากที่ผ่านมาหลายๆ ครั้งนั้นผมเคยทำการคำนวณออกแบบโครงสร้างคาน คสล รับแรง (FLEXURAL RC BEAM) ดัดโดยวิธีกำลัง (STRENGTH … Read More

การทดสอบหากำลังอัดของคอนกรีต (CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH) ในโครงสร้างอาคารเดิม

สวัสดีครับแฟนเพจที่รักทุกๆ ท่าน หัวข้อในวันนี้จะเกี่ยวข้องกันกับหัวข้อ การออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง คอนกรีต (STRUCTURAL CONCRETE ENGINEERING DESIGN หรือ SCE) นะครับ สืบเนื่องจากเมื่อ 2-3 วันก่อน มีเพื่อนวิศวกรของผมท่านหนึ่งได้มาปรึกษากับผมเรื่อง การทดสอบหากำลังอัดของคอนกรีต (CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH) ในโครงสร้างอาคารเดิม … Read More

เรียน วิชาแคลคูลัส ไปเพื่ออะไร ?

สวัสดีครับแฟนเพจที่รักทุกๆ ท่าน หัวข้อในวันนี้จะเกี่ยวข้องกันกับหัวข้อ งานวิศวกรรมโครงสร้างทั่วไป (MISCELLANEOUS STRUCTURAL ENGINEERING หรือ MSE) นะครับ เมื่อเร็วๆ นี้ผมบังเอิญเดินผ่านไปได้ยินน้องๆ ที่เรียนในสาขาวิศวกรรมโยธาที่บางมดเค้านั่งคุยกันที่ใต้ตึก CB5 ว่าด้วยเรื่อง วิชาแคลคูลัส ว่าเรียนไปเพื่ออะไร ? ใครเรียนแล้วได้นำไปใช้ในชีวิตจริงๆ บ้าง ? จริงๆ … Read More

การคำนวณทางด้านกลศาสตร์โครงสร้าง (STRUCTURAL MECHANICS COMPUTATION หรือ SMC)

สวัสดีครับแฟนเพจที่รักทุกๆ ท่าน หัวข้อในวันนี้จะเกี่ยวข้องกันกับหัวข้อ การคำนวณทางด้านกลศาสตร์โครงสร้าง (STRUCTURAL MECHANICS COMPUTATION หรือ SMC)นะครับ เนื่องจากเมื่อหลายวันก่อนผมได้โพสต์ไปเกี่ยวกับเรื่อง การคำนวณเพื่อวิเคราะห์โครงสร้าง (STRUCTURAL ANALYSIS) เพื่อที่จะหาค่าการเสียรูปที่ปลายของคาน (DISPLACEMENT) โดยในปัญหาข้อนี้ผมใช้ทฤษฎีที่ 2 ของคาสติเกลียโน (CASTIGLIANO’S 2ND THEOREM) วันนี้น้องท่านเดิมได้สอบถามผมมาว่า … Read More

หลักการที่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการที่เราจะเรียนรู้วิชาทางด้านกลสาสตร์โครงสร้างให้เก่ง

สวัสดีครับแฟนเพจที่รักทุกๆ ท่าน หัวข้อในวันนี้จะเกี่ยวข้องกันกับหัวข้อ การคำนวณทางด้านกลศาสตร์โครงสร้าง (STRUCTURAL MECHANICS COMPUTATION หรือ SMC) นะครับ เนื่องจากเมื่อเร็วๆ นี้มีน้องนักศึกษาวิศวกรรมโยธาท่านหนึ่งได้ทักผมมาหลังไมค์ว่า “เนื่องจากที่ผ่านมาผมเคยเห็นอาจารย์โพสต์และแชร์ความรู้แก่เพื่อนๆ ถึงเรื่อง หลักการ และ วิธีการ ในการวิเคราะห์โครงสร้างต่างๆ อยู่เรื่อยๆ เสมอมา เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยบ้าง เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างจะชัดเจนและตรงประเด็นบ้าง … Read More

การเลือกปรับเปลี่ยนรูปทรงที่ “มุม” ของอาคารที่ต้องทำการออกแบบ

สวัสดีครับแฟนเพจที่รักทุกๆ ท่าน หัวข้อในวันนี้จะเกี่ยวข้องกันกับหัวข้อ การออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง การออกแบบงานวิศวกรรมลมและแผ่นดินไหว (WIND & SEISMIC ENGINEERING DESIGN หรือ WSE) นะครับ เพื่อนๆ เคยหรือไม่ครับที่ต้องทำการออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างอาคารสูง (TALL BUILDING) และ ก็พบว่าแรงลม (WIND LOAD) … Read More

ในการออกแบบ TRUSS เวลาหาแรงใน MEMBER เราจะได้ค่า แรงดึง กับ แรงอัด แล้วมีโครงสร้าง TRUSS ใดที่จะต้องทำหน้าที่ในการรับ MOMENT ?

สวัสดีครับแฟนเพจที่รักทุกๆ ท่าน หัวข้อในวันนี้จะเกี่ยวข้องกันกับหัวข้อ การออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง การออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง เหล็กรูปพรรณ (STRUCTURAL STEEL ENGINEERING DESIGN หรือ SSE) นะครับ วันนี้ผมจะขออนุญาตมาตอบคำถามที่รุ่นน้องวิศวกรออกแบบโครงสร้างของผมท่านหนึ่งได้กรุณาฝากคำถามกับผมว่า “อาจารย์ครับ นอกจากค่า DEFLECTION แล้วเรายังจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างในการออกแบบโครงสร้าง ? เพราะ ผมเห็นอาจารย์พูดถึงเรื่อง … Read More

การวิเคราะห์โครงสร้างชนิด STATICALLY INDETERMINATE โดยทฤษฎี LEAST WORK

สวัสดีครับแฟนเพจที่รักทุกๆ ท่าน หัวข้อในวันนี้จะเกี่ยวข้องกันกับหัวข้อ การคำนวณทางด้านกลศาสตร์โครงสร้าง (STRUCTURAL MECHANICS COMPUTATION หรือ SMC) นะครับ ในวันนี้ผมจะขออนุญาตมาทำการพูดและอธิบายต่อพร้อมกับยก ตย ให้เพื่อนๆ ได้รับทราบกันต่อถึงหัวข้อการวิเคราะห์โครงสร้างชนิด STATICALLY INDETERMINATE โดยทฤษฎี LEAST WORK นะครับ โดยที่ในวันนี้ผมจะมายก ตย … Read More

ระดับของการสั่นสะเทือน ที่ยอมให้นำมาใช้ในการออกแบบฐานรากรองรับเครื่องจักร

สวัสดีครับแฟนเพจที่รักทุกๆ ท่าน หัวข้อในวันนี้จะเกี่ยวข้องกันกับหัวข้อ การออกแบบวิศวกรรมพลศาสตร์ (STRUCTURAL DYNAMICS ENGINEERING หรือ SDE) นะครับ สืบเนื่องจากการที่มีน้องๆ ได้แจ้งความจำนงมาที่หลังไมค์ว่า อยากให้ผมได้นำเสนอและเล่าถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบทางด้านพลศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกันกับการออกแบบฐานรากรองรับเครื่องจักร (DESIGN OF MACHINE FOUNDATION) ให้ได้รับทราบกันบ้าง ตัวของผมเองก็เล็งเห็นว่าน่าที่จะมีประโยชน์ จึงคิดว่ามีความคุ้มค่าที่จะสละเวลามาเล่าและแชร์ความรู้ในเรื่องๆ นี้ให้แก่น้องๆ … Read More

1 2 3 4 5 6 18