บริษัท ภูมิสยามฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ภายใต้การรับรองระบบงานของ UKAS

บริษัท ภูมิสยามฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ภายใต้การรับรองระบบงานของ UKAS และ NAC นอกเหนือจาก การได้รับการรับรองมาตราฐานอุตสาหกรรม มอก. 397-2524 เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เราเป็นธุรกิจเสาเข็มสปันไมโครไพล์ รายแรก รายเดียว ที่ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 เจ้าแรก และ เจ้าเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐานในกระบวนการ

1) การออกแบบเสาเข็มสปันไมโครไพล์/ไมโครไพล์
2) การผลิตเสาเข็มสปันไมโครไพล์/ไมโครไพล์
3) บริการตอกเสาเข็มเสาเข็มสปันไมโครไพล์/ไมโครไพล์

ISO 9001:2015 Scope
UKAS : Design and Manufacturing of Spun Micropile/Micropile and Pile Driving Service
NSC : การออกแบบและผลิตเสาเข็มสปันไมโครไพล์/ไมโครไพล์ และ บริการตอกเสาเข็ม