ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี SEISMIC TEST (LOW STRAIN PILE INTEGRITY TEST)

สวัสดีครับแฟนเพจที่รักทุกๆ ท่านครับ  

ช่วงนี้แอดมินมีงานที่เกี่ยวข้องกับงานเสาเข็มค่อนข้างเยอะครับ วันนี้จึงคิดว่าจะนำเรื่องการทดสอบเสาเข็มประเภทต่างๆ มาเล่าให้เพื่อนๆ ได้ทราบกันนะครับ

 

โดยวันนี้จะขอเริ่มต้นที่การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี SEISMIC TEST (LOW STRAIN PILE INTEGRITY TEST) กันนะครับ วิธีการทดสอบนี้สามารถทำการทดสอบได้ทั้งเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (PC PILE) และ เสาเข็มเจาะหล่อในที่ (BORED PILE) 

ปล สำหรับเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ผมอยากขอแนะนำว่าเราไม่ควรใช้วิธีนี้ในการทดสอบสำหรับกรณีที่เป็นเสาเข็มตั้งแต่ 1 ท่อนต่อกันขึ้นไปนะครับ เช่น เสาเข็ม คอร 2 ท่อนต่อ เป็นต้น สาเหตุก็เพราะการใช้เสาเข็มลักษณะดังกล่าวจะทำให้คุณสมบัติทางด้านความต่อเนื่องของเสาเข็มลดลง จนอาจทำให้ผลการทดสอบเกิดค่าความคลาดเคลื่อนขึ้นได้ครับ

การทดสอบนี้เป็นการประเมิน และ ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเสาเข็มในเบื้องต้น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของหน้าตัดเนื่องจากการเกิดรอยคอด หรือ บวม (NECK OR BULGE) เกิดโพรง (VOID) การแตกหักของเสาเข็มตอก เป็นต้น 

ซึ่งการทดสอบนี้จะทำการติดตั้งตัวรับสัญญาณความเร่ง (PIT ACCELEROMETER) บนหัวเสาเข็มที่มีความสะอาด มีผิวที่เรียบแข็ง และ แห้ง 

จากนั้นจะทำการเคาะบนหัวเสาเข็มด้วยค้อนทดสอบ (PIT HAND-HELD HAMMER) โดยแรงกระทำที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดคลื่นความ เค้นอัด (LOW-STRAIN COMPRESSION WAVE) เดินทางลงไปตามความยาวของเสาเข็ม และ เกิดการสะท้อนกลับขึ้นมาของคลื่นในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะมีค่าที่สัมพันธ์กับพื้นที่หน้าตัด (GROSS SECTIONAL AREA) โมดูลัสยืดหยุ่นของวัสดุ (ELASTIC MODULUS) และ ความหนาแน่น (DENSITY) 

ความเร็วคลื่นที่เกิดขึ้นในเนื้อคอนกรีตนี้จะถูกบันทึกโดยตัวรับสัญญาณความเร่ง และ เก็บข้อมูลรวมทั้งแสดงผลในรูปแบบแผยภูมิที่แสดงความเร็วซึ่งจะสัมพันธ์กับระยะเวลา โดยผ่านเครื่องทดสอบ (PILE INTEGRITY TESTER) 

จากนั้นจะนำข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำการ วิเคราะห์ และ ประมวลผลทดสอบด้วยโปรแกรม PIT-W PROFESSIONAL VERSION โดยวิธีในการทดสอบ และ การวิเคราะห์วิเคราะห์ผลจะเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D-5882 ครับ

ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆ ทุกๆ ท่านในวันนี้จะมีประโยชนต่อตัวท่านไม่มากก็น้อย และ จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับ

ADMIN JD @ ภูมิสยามไมโครไพล์