ตอกเสาเข็ม สปันไมโครไพล์ ในโรงงาน พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ด

ผลงานของเรา กับเสาเข็ม สปันไมโครไพล์ มาตรฐาน มอก.
โรงงานใน พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ด แห่งที่ 3
จังหวัดสระบุรี
จะนวน 200 ต้น
ตุลาคม 2559

micropile-hemaraj-01-1024x576

micropile-hemaraj-04-1024x576

micropile-hemaraj-05-1024x576

micropile-hemaraj-06-1024x576

micropile-hemaraj-07