การคำนวณ การรับน้ำหนักปลอดภัยของเสาเข็มตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครข้อที่ 67 สำหรับกรณีเสาเข็มยาว

สวัสดีครับแฟนเพจที่รักทุกๆ ท่าน

หลังจากเมื่อวานนี้ผมยก ตย การคำนวณการรับ นน ปลอดภัยของเสาเข็มตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครข้อที่ 67 สำหรับกรณีเสาเข็มสั้นไปแล้ว วันนี้ผมจะขออนุญาตมาทำการยก ตย สำหรับกรณีที่เป็นเสาเข็มยาวบ้างนะครับ

อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อวานนะครับว่าข้อบัญญัตินี้ถูกบัญญัติขึ้นมาสำหรับกรณีที่งานก่อสร้างนั้นๆ มิได้มีการทำการทดสอบดิน หากเป็นเช่นนี้ให้เราทำการออกแบบเสาเข็มโดยให้เสาเข็มนั้นเป็นเสาเข็มแรงฝืด (SKIN FRICTION PILE) เพียงเท่านั้น ซึ่งสำหรับกรณีที่เสาเข็มนั้นมีความยาวมากๆ ก็เช่นกันนะครับ


ดังนั้นหากว่าเราใช้ข้อบัญญัติข้อนี้ก็จะกลายเป็นว่าความยาวของเสาเข็มที่เราใช้นั้นเริ่มที่จะไม่ค่อยสอดคล้องกันกับข้อเท็จจริงๆ ที่เป็นแล้ว เพราะ หากว่าเราใช้ความยาวเสาเข็มที่มีความยาวมากๆ ปลายของเสาเข็มของเรานั้นจะมีโอกาสที่จะหยั่งอยู่บนชั้นดินที่มีความแข็งแรงจนสามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็นเสาเข็มรับแรงแบกทาน (END BEARING PILE) ได้นะครับ สรุปง่ายๆ คือ ต่อให้เราใช้เสาเข็มที่มีความยาวมากขนาดไหน ค่ากำลังการรับ นน ของเสาเข็มนั้นจะสามารถคำนวณได้ก็จะมีโอกาสที่จะออกมาต่ำกว่าความเป็นจริงค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับ

เรามาดู ตย วันนี้กันดีกว่านะครับ โดย ตย ในวันนี้เราจะมาดูเสาเข็มสี่เหลี่ยมตันขนาด สผก เท่ากับ 220 มม โดยที่ในตารางๆ นี้จะระบุข้อมูลให้ทราบด้วยว่าเสาเข็มแต่ละหน้าตัดนั้นมีขนาด พท หน้าตัด และ เส้นรอบรูป และ ค่าความสามารถในการรับ นน ของเสาเข็มที่ค่าความลึกของเสาเข็มที่แตกต่างกันเป็นเท่าใดนะครับ

ซึ่งความยาว L ที่ผมเลือกนำมาใช้ประกอบใน ตย นี้จะเท่ากับ 21 M นะครับ โดยในตารางๆ นี้ได้ระบุเอาไว้ว่าเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด สผก เท่ากับ 220 มม ความลึกเท่ากับ 21 เมตร จะสามารถรับ นน ได้เท่ากับ 30 TONS วันนี้เราจะมาทำการคำนวณหาค่า นน บรรทุกนี้ด้วยหลักการตามที่ได้ระบุเอาไว้ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครข้อ 67 กันนะครับ

ข้อมูลจากตารางๆ นี้ระบุเอาไว้ว่าเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด สผก เท่ากับ 220 มม นั้นจะมีเส้นรอบรูปเท่ากับ 88 CM หรือ 0.88 เมตร นะครับ ดังนั้นสำหรับความลึกเท่ากับ 7 เมตร ค่าหน่วยแรงฝืด f ของเสาเข็มจะมีค่าเท่ากับ 600 KSM นะครับ โดยเราอาจเขียนได้ว่า

f1 = 600 KSM = 0.60 TSM

สำหรับความลึกตั้งแต่ 7 เมตร ลงไปจนถึง 21 เมตร ดังนั้นค่า L ในสมการการหาแรงฝืดของชั้นดินจึงมีค่าเท่ากับ 21-7 = 14 เมตร ค่าหน่วยแรงฝืด f’ ของเสาเข็ม ณ ค่าความลึก L จะมีค่าเท่ากับ 800 + 200 (14) = 3,600 KSM โดยเราอาจเขียนได้ว่า

f’ = 3,600 KSM = 3.60 TSM

ดังนั้นเพื่อให้การคำนวณนั้นทำได้ง่ายๆ เราจะต้องทำการคำนวณหาค่าหน่วยแรงฝืด f2 เฉลี่ยออกมานะครับ โดยเราอาจเขียนได้ว่า

f2 = (0.60 + 3.60) / 2 = 2.20 TSM

ดังนั้นหากคำนวณตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครข้อ 67 ค่าความสามารถในการรับ นน บรรทุกปลอดภัยของเสาเข็มจึงมีค่าเท่ากับ

Pa = ∑ Po f L = 0.88 (0.60×7 + 2.20×14) = 30.8 TONS ≈ 30 TONS

จะเห็นได้ว่า นน บรรทุกที่คำนวณได้นั้นจะมีค่าเท่ากับค่าที่ได้ระบุเอาไว้ในตารางเลยนะครับ ดังนั้นในตอนท้ายนี้ผมจึงอยากที่จะขอเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่า การทดสอบคุณสมบัติของดินนั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากๆ ในโครงการงานก่อสร้างของเรานะครับ เพราะ นอกจากจะทำให้เราทราบคุณสมบัติจริงๆ ของชั้นดินแล้ว การทดสอบดินยังจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกเราได้อย่างแม่นยำอีกด้วยนะครับว่าค่าการรับ นน บรรทุกของเสาเข็มที่เราทำการประมาณค่ามาตั้งแต่แรกนั้นมีความถูกต้อง หรือ เหมาะสมมากน้อยเพียงใดนะครับ

หวังว่าความรู้เล็กๆน้อยๆ ที่ผมได้นำมาฝากแก่เพื่อนๆ ทุกๆ ท่านในวันนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกๆ ท่านไม่มากก็น้อย และ จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับ

ADMIN JAMES DEAN


บริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด ผู้นำกลุ่มธุรกิจเสาเข็มสปันไมโครไพล์ รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การให้บริการตอกเสาเข็ม The Provision of Pile Driving Service และได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 ของระบบ UKAS และ NAC รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐานในกระบวนการ การออกแบบเสาเข็มสปันไมโครไพล์ การผลิตเสาเข็มสปันไมโครไพล์ และบริการตอกเสาเข็มเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Design and Manufacturing of Spun Micropile/Micropile and Pile Driving Service) Certified by SGS (Thailand) Ltd.

บริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด คือผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวในไทย ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ Endoresed Brand จาก SCG ด้านการผลิตเสาเข็ม สปันไมโครไพล์ และได้รับเครื่องหมาย มาตรฐาน อุตสาหกรรม มอก. 397-2524 เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile พร้อมรับประกันผลงาน และความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้ง 7+ Year Warranty เสาเข็มมีรูกลมกลวงตรงกลาง การระบายดินทำได้ดี เมื่อตอกแล้วแรงสั่นสะเทือนน้อยมาก จึงไม่กระทบโครงสร้างเดิม หรือพื้นที่ข้างเคียง ไม่ต้องขนดินทิ้ง ตอกถึงชั้นดินดานได้ ด้วยเสาเข็มคุณภาพมาตรฐาน มอก. การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จากประเทศเยอรมัน เสาเข็มสามารถทำงานในที่แคบได้ หน้างานสะอาด ไม่มีดินโคลน เสาเข็มสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 15-50 ตัน/ต้น ขึ้นอยู่กับขนาดเสาเข็มและสภาพชั้นดิน แต่ละพื้นที่ ทดสอบโดย Dynamic Load Test ด้วยคุณภาพและการบริการที่ได้มาตรฐาน เสาเข็มเราจึงเป็นที่นิยมในงานต่อเติม

รายการเสาเข็มภูมิสยาม

1. สี่เหลี่ยม S18x18 cm.

รับน้ำหนัก 15-20 ตัน/ต้น

2. กลม Dia 21 cm.

รับน้ำหนัก 20-25 ตัน/ต้น

3. กลม Dia 25 cm.

รับน้ำหนัก 25-35 ตัน/ต้น

4. กลม Dia 30 cm.

รับน้ำหนัก 30-50 ตัน/ต้น

(การรับน้ำหนักขึ้นอยู่กับสภาพชั้นดินในแต่ละพื้นที่)

☎ สายด่วนภูมิสยาม:
082-790-1447
082-790-1448
082-790-1449
081-634-6586

🌎 Web:
bhumisiam.com
micro-pile.com
spun-micropile.com
microspunpile.com
bhumisiammicropile.com