ต่อเติมบ้านด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (SPUN Micropile)เข้าทำงานในพื้นที่จำกัดได้สะดวกรวดเร็ว

ต่อเติมบ้านด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (SPUN Micropile)เข้าทำงานในพื้นที่จำกัดได้สะดวกรวดเร็ว จะต่อเติมบ้านในพื้นที่แคบ แต่กลัวโครงสร้างเดิมเกิดความเสียหายในขณะตอกเสาเข็ม แนะนำเลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ หมดห่วงเรื่องผลกระทบที่จะเกิดกับโครงสร้างเดิมหรือพื้นที่ใกล้เคียง เพราะเสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มขนาดเล็กแต่มีจุดเด่นในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงสูง และมีรูกลมกลวงตรงกลางทำให้ลดแรงดันของดินขณะตอกได้ ปั้นจั่นที่ใช้ถูกออกแบบมาพิเศษโดยความสูงของปั้นจั่นสูงไม่เกิน 3 เมตร ทำให้สามารถเข้าตอกในพื้นที่แคบได้สะดวก และยังสามารถตอกชิดกำแพงได้ 50 ซม. จากเซ็นเตอร์เสาเข็ม เสาเข็มสปันไมโครไพล์ได้รับมาตรฐานการออกแบบการผลิตและตอก ISO … Read More

ต่อเติมหรือขยายโรงงาน เลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile)

ต่อเติมหรือขยายโรงงาน เลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จากประเทศเยอรมัน เป็นกรรมวิธีการเหวี่ยงคอนกรีตในแบบหล่อ ทำให้เสาเข็มมีความหนาแน่นและแข็งแกร่งกว่าตอนกรีตที่หล่อด้วยวิธีธรรมดา สามารถเชื่อมต่อแต่ละท่อนได้โดยการเชื่อมด้วยไฟฟ้า และใชั้ปั้นจั่นแบบพิเศษในการตอก ทำให้สามารถตอกต่อกันได้ลึกถึงชั้นดินทรายแข็ง ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของตัวโครงสร้างโรงงานได้ดียิ่งขึ้น เพื่อฐานรากโรงงานที่มั่นคง รับน้ำหนักได้ปลอดภัย เลือกใช้เสาเข็มเสาเข็มสปันไมโครไพล์ เสาเข็มได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก.397-2524 มาตรฐานการออกแบบการผลิตและตอก … Read More

ต่อเติมโรงงาน ตอกรับพื้นภายในโรงงาน แนะนำใช้เสาเข็ม สปันไมโครไพล์ (Spun Micropile)

ต่อเติมโรงงาน ตอกรับพื้นภายในโรงงาน แนะนำใช้เสาเข็ม สปันไมโครไพล์ (Spun Micropile) ต้องการเสาเข็มสำหรับตอกรับพื้นภายในโรงงาน ที่มีความมั่นคงแข็งแรงสูง รับน้ำหนักได้ปลอดภัย แนะนำใช้ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มที่ใช้นวัตกรรมแบบใหม่ในการผลิต โดยใช้แรงเหวี่ยง (สปัน=กรอ,หมุน,ปั่น,เหวี่ยง) ในแบบหล่อที่แข็งแรง ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เป็นเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน ซึ่งหมุนด้วยความเร็วสูง ทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูงกว่าคอนกรีตที่หล่อด้วยวิธีธรรมดา และเสาเข็มสามารถเชื่อมต่อแต่ละท่อนได้โดยการเชื่อมด้วยไฟฟ้า … Read More

ต่อเติมโรงงานในพื้นที่จำกัด ใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micropile)สามารถเข้าทำงานได้สะดวก และรวดเร็ว

ต่อเติมโรงงานในพื้นที่จำกัด ใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micropile)สามารถเข้าทำงานได้สะดวก และรวดเร็ว เสาเข็มสปันไมโครไพล์ สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 15-50 ตัน/ต้น ขึ้นอยู่กับขนาดเสาเข็มและสภาพชั้นดินแต่ละพื้นที่ ทดสอบโดย Dynamic Load Test และการรับน้ำหนักที่ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมการก่อสร้าง ใช้วิธีการตอกเสาเข็มชนิดนี้ ด้วยปั้นจั่นชนิดพิเศษ ที่มีความยาวแนวราบ 3 เมตร … Read More

ต่อเติมบ้าน ไว้ใจใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micropile) หมดปัญหาเรื่องการทรุดตัวของส่วนต่อเติม

ต่อเติมบ้าน ไว้ใจใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micropile) หมดปัญหาเรื่องการทรุดตัวของส่วนต่อเติม เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มที่มีโครงเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ ผลิตโดยใช้กรรมวิธีแรงเหวี่ยงคอนกรีตในแบบหล่อ ซึ่งหมุนด้วยความเร็วสูง ทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูง ตอกเสาเข็มชนิดนี้เพื่อป้องกัน การทรุดตัวของส่วนต่อเติมได้ตรงจุด เพื่อไม่ให้มีผลเสียเกิดขึ้นกับตัวบ้านในภายหลัง และยังสามารถตอกชิดกำแพงบ้านได้ 50 ซม. จากเซ็นเตอร์เสาเข็ม เพราะขณะตอกแรงสั่นสะเทือนน้อยมาก อีกทั้งปั้นจั่นที่ใช้มีการออกแบบมาพิเศษ เพื่อใช้สำหรับตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ … Read More

ตอกเสาเข็มเพื่อสร้างใหม่ใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์แท้ (Spun Micro Pile) เสาเข็มคุณภาพโดยภูมิสยาม

ตอกเสาเข็มเพื่อสร้างใหม่ใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์แท้ (Spun Micro Pile) เสาเข็มคุณภาพโดยภูมิสยาม ต้องการสร้างฐานรากเพื่อรองรับโครงสร้างอาคารใหม่ แนะนำใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์แท้ (Spun Micro Pile) เพราะเป็นเสาเข็มที่ใช้นวัตกรรมแบบใหม่ในการผลิต โดยใช้แรงเหวี่ยง (สปัน=กรอ,หมุน,ปั่น,เหวี่ยง) ในแบบหล่อที่แข็งแรง ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เป็นเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน ซึ่งหมุนด้วยความเร็วสูง จึงได้เสาเข็มที่มีผิวคอนกรีตขัดมันสวยงาม และแข็งแกร่งกว่าคอนกรีตที่หล่อด้วยวิธีธรรมดา โดยเสาเข็มสามารถเชื่อมต่อแต่ละท่อน … Read More

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micropile) เหมาะสำหรับงานต่อเติมบ้าน เพราะตอกชิดกำแพงที่มีกระจกได้

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micropile) เหมาะสำหรับงานต่อเติมบ้าน เพราะตอกชิดกำแพงที่มีกระจกได้ ต้องการตอกเสาเข็มเพื่อต่อเติมบ้าน แต่กังวลแรงสั่นสะเทือนจะกระทบกระจก เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ตอบโจทย์คุณได้ เพราะเสาเข็มมีรูกลมกลวงตรงกลาง ทำให้ลดแรงดันของดินขณะตอกได้ ขณะตอกแรงสั่นสะเทือนน้อยมาก สามารถตอกชิดกำแพง หรือกำแพงที่มีกระจก ได้ 50 ซม. จากเซ็นเตอร์เสาเข็ม โดยไม่ทำให้โครงสร้างเดิมเกิดความเสียหาย ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง … Read More

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micropile) เสาเข็มมาตรฐาน มอก. 397-2524 โดยภูมิสยาม ทางเลือกสำหรับงานต่อเติมบ้านที่ต้องการคุณภาพสูง

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micropile) เสาเข็มมาตรฐาน มอก. 397-2524 โดยภูมิสยาม ทางเลือกสำหรับงานต่อเติมบ้านที่ต้องการคุณภาพสูง เสาเข็ม สปันไมโครไพล์ เสาเข็มเพื่อการต่อเติมหรือสร้างใหม่ เช่น ต่อทำครัว ต่อเติมข้างบ้าน เพื่อไม่ให้มีผลเสียเกิดขึ้นกับตัวบ้านในภายหลังแนะนำสปันไมโครไพล์แท้ภูมิสยาม เพราะเสาเข็มสปันไมโครไพล์ภูมิสยาม มีความมั่นคงแข็งแรงและคุณภาพสูงจากการสปัน ได้การรับรองมาตรฐาน มอก. 397-2524 … Read More

เสาเข็ม สปันไมโครไพล์ (Spun Micropile) เสาเข็มเพื่อการต่อเติม หรือสร้างใหม่ เสาเข็มสามารถตอกชิดกำแพงได้ 50 ซม. จากเซ็นเตอร์เสาเข็มและสั่นสะเทือนน้อย

เสาเข็ม สปันไมโครไพล์ (Spun Micropile) เสาเข็มเพื่อการต่อเติม หรือสร้างใหม่ เสาเข็มสามารถตอกชิดกำแพงได้ 50 ซม. จากเซ็นเตอร์เสาเข็มและสั่นสะเทือนน้อย ต้องการต่อเติมบ้าน ต้องการเสาเข็มคุณภาพและการตอกมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 45001:2018 ต้องตอกชิดกำแพงที่มีกระจก แนะนำใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์แท้ ภูมิสยาม … Read More

ตอกเสาเข็มต่อเติมโรงงาน แนะนำใช้ เสาเข็มสปันไมโครไพล์แท้ (Spun Micro Pile) โดย ภูมิสยาม

ตอกเสาเข็มต่อเติมโรงงาน แนะนำใช้ เสาเข็มสปันไมโครไพล์แท้ (Spun Micro Pile) โดย ภูมิสยาม จะต่อเติมเสริมฐานรากขยายอาคาร ขยายโรงงาน รับฐานเครื่องจักร แนะนำใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์แท้ มาตรฐาน มอก. 397-2524 สามารถรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย ตามหลักวิศวกรรม โดยเสาเข็มมีความมั่นคงแข็งแรงสูงจากการสปัน เสาเข็มเพื่อการต่อเติม เสริมฐานราก … Read More

1 2 3 4