เสาเข็มไอ ไมโครไพล์ I Micropile หรือ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile เสาเข็มเพื่อการต่อเติม เสริมฐานรากโรงงาน ขยายโรงงาน

เสาเข็มไอ ไมโครไพล์ I Micropile หรือ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile เสาเข็มเพื่อการต่อเติม เสริมฐานรากโรงงาน ขยายโรงงาน ต่อเติมโรงงาน ขยายโรงงาน เพื่อฐานรากที่มั่นคง เลือกใช้เสาเข็มคุณภาพสูงอย่าง เสาเข็มไอ ไมโครไพล์ เสาเข็มคุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ตอกเพื่อป้องกันการการทรุดตัวที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้างในอนาคต เหมาะสำหรับใช้เป็นฐานรากของโรงงาน … Read More

เสาเข็มไอ I-Micropile และเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile เสาเข็มเพื่อการต่อเติม ต่อเติมในภายอาคาร ไม่กระทบโครงสร้างเดิม

เสาเข็มไอ I-Micropile และเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile เสาเข็มเพื่อการต่อเติม ต่อเติมในภายอาคาร ไม่กระทบโครงสร้างเดิม ตอกเสาเข็มในอาคาร เราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ และไอไมโครไพล์ โดยภูมิสยาม เสาเข็มขนาดเล็ก ที่มีโครงเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ ทำให้มีความมั่นคงแข็งแรงสูง และใช้ปั้นจั่นเล็ก ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษในการตอก ทำให้สามารถเข้าตอกภายในอาคารได้สะดวก … Read More

เสาเข็มไอ I-Micropile เสาเข็มเพื่อการต่อเติม โดยภูมิสยาม ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เข็มไอ และ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile

ต่อเติมบ้านด้วย เสาเข็มไอ I-Micropile ภูมิสยาม ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เข็มไอ และ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile ต้องการเสาเข็ม ตอกต่อเติมบ้าน ต่อเติมหน้าบ้าน ลานจอดรถ ป้องกันการทรุดตัว ต้องเสาเข็มไอไมโครไพล์ หรือเสาเข็มสปันไมโครไพล์ โดยภูมิสยาม เป็นเสาเข็มที่มีขนาดเล็ก แต่มีความมั่นคงแข็งแรงสูง … Read More

ภูมิสยามเปิด ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ การตอกเสาเข็มไมโครไพล์ Micropile Training Center “สร้างมาตราฐานช่างไทย สู่มาตรฐานทางวิศวกรรม”

ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ การตอกเสาเข็มไมโครไพล์ Micropile Training Center   ภูมิสยามเปิดฝึกอบรม หลักสูตรการตอกเสาเข็มไมโครไพล์ รับด่วน!!! จำนวนจำกัด รุ่นละไม่เกิน 10 ท่านเท่านั้น!! “สร้างมาตราฐานช่างไทย สู่มาตรฐานทางวิศวกรรม” MICROPILE TRAINING CENTER ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ การตอกเสาเข็มไมโครไพล์ … Read More

งานต่อเติมฐานพระพุทธรูป ฐานพระประธาน ฐานพระบูชา ตอกในอาคาร หรือสร้างใหม่ เลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile และไอไมโครไพล์ I-Micropile หรือเสาเข็มไอ

งานต่อเติมฐานพระพุทธรูป ฐานพระประธาน ฐานพระบูชา ตอกในอาคาร หรือสร้างใหม่ เลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile และไอไมโครไพล์ I-Micropile หรือเสาเข็มไอ

ตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) และไอไมโครไพล์ (เสาเข็มไอ)(I Micropile) ตอกเพื่อป้องกันการทรุดตัวของส่วนต่อเติม

ตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) และไอไมโครไพล์ (I Micropile) ตอกเพื่อป้องกันการทรุดตัวของส่วนต่อเติม

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile และไอไมโครไพล์ I Micropile เสาเข็มเพื่อการต่อเติมป้องกันการทรุดตัว เหมาะสำหรับต่อเติมบ้านในพื้นที่แคบ หรือพื้นที่จำกัด

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile และไอไมโครไพล์ I Micropile เสาเข็มเพื่อการต่อเติมป้องกันการทรุดตัว เหมาะสำหรับต่อเติมบ้านในพื้นที่แคบ หรือพื้นที่จำกัด ต่อเติมบ้านอย่างไรให้ไม่ทรุด? เลือกใช้เสาเข็มที่ป้องกันการทรุดตัวได้อย่างตรงจุดด้วย เสาเข็มสปันไมโครไพล์ และไอไมโครไพล์ หมดกังวลเรื่องการสั่นสะเทือน เพราะขณะตอกแรงสั่นสะเทือนน้อยมาก และยังสามารถตอกชิดกำแพงหรือผนังได้ 50 ซม. จากเซ็นเตอร์เสาเข็ม … Read More

ต่อเติมบ้านด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (SPUN Micropile)เข้าทำงานในพื้นที่จำกัดได้สะดวกรวดเร็ว

ต่อเติมบ้านด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (SPUN Micropile)เข้าทำงานในพื้นที่จำกัดได้สะดวกรวดเร็ว จะต่อเติมบ้านในพื้นที่แคบ แต่กลัวโครงสร้างเดิมเกิดความเสียหายในขณะตอกเสาเข็ม แนะนำเลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ หมดห่วงเรื่องผลกระทบที่จะเกิดกับโครงสร้างเดิมหรือพื้นที่ใกล้เคียง เพราะเสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มขนาดเล็กแต่มีจุดเด่นในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงสูง และมีรูกลมกลวงตรงกลางทำให้ลดแรงดันของดินขณะตอกได้ ปั้นจั่นที่ใช้ถูกออกแบบมาพิเศษโดยความสูงของปั้นจั่นสูงไม่เกิน 3 เมตร ทำให้สามารถเข้าตอกในพื้นที่แคบได้สะดวก และยังสามารถตอกชิดกำแพงได้ 50 ซม. จากเซ็นเตอร์เสาเข็ม เสาเข็มสปันไมโครไพล์ได้รับมาตรฐานการออกแบบการผลิตและตอก ISO … Read More

ต่อเติมหรือขยายโรงงาน เลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile)

ต่อเติมหรือขยายโรงงาน เลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จากประเทศเยอรมัน เป็นกรรมวิธีการเหวี่ยงคอนกรีตในแบบหล่อ ทำให้เสาเข็มมีความหนาแน่นและแข็งแกร่งกว่าตอนกรีตที่หล่อด้วยวิธีธรรมดา สามารถเชื่อมต่อแต่ละท่อนได้โดยการเชื่อมด้วยไฟฟ้า และใชั้ปั้นจั่นแบบพิเศษในการตอก ทำให้สามารถตอกต่อกันได้ลึกถึงชั้นดินทรายแข็ง ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของตัวโครงสร้างโรงงานได้ดียิ่งขึ้น เพื่อฐานรากโรงงานที่มั่นคง รับน้ำหนักได้ปลอดภัย เลือกใช้เสาเข็มเสาเข็มสปันไมโครไพล์ เสาเข็มได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก.397-2524 มาตรฐานการออกแบบการผลิตและตอก … Read More

1 2 3 4 5