จะสร้างใหม่ เลือกตอกเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile ได้ไหม?? ฐานรากจะมั่งคงหรือเปล่า??

จะสร้างใหม่ เลือกตอกเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile ได้ไหม?? ฐานรากจะมั่งคงหรือเปล่า?? หมดข้อสงสัย เพราะเสาเข็มไอไมโครไพล์ เหมาะกับทุกหน้างาน สร้างใหม่ก็หมดห่วงเรื่องฐานราก เสาเข็มไอไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มขนาดเล็กรูปตัวไอ ตอกเป็นฐานรากเพื่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารใหม่ ตลอดจนงานปรับปรุงโครงสร้างต่างๆที่ต้องการเสริมความมั่นคงแข็งแรง โดยเสาเข็มแต่ละท่อน สามารถตอกต่อกันได้โดยการเชื่อมด้วยไฟฟ้า การเชื่อมจะต้องเชื่อมโดยรอบของเสาเข็มทั้งสองท่อน ให้ต่อกันสนิทเป็นแนวเส้นตรง และปั้นจั่นที่ใช้ตอกเสาเข็มชนิดนี้ ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ตอกเสาเข็มลงไปทีละท่อน … Read More

ต่อเติมเสริมฐานราก ภายในอาคารโรงงาน ด้วยเสาเข็ม ไอไมโครไพล์ I Micropile เพื่อการรับน้ำหนักที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน

ต่อเติมเสริมฐานราก ภายในอาคารโรงงาน ด้วยเสาเข็ม ไอไมโครไพล์ I Micropile เพื่อการรับน้ำหนักที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน การตอกเสาเข็ม เพื่อเสริมฐานรากภายในอาคารโรงงาน จะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานภายใน เพื่อการรับน้ำหนักที่ปลอดภัย เราขอแนะนำ เสาเข็มไอไมโครไพล์ เสาเข็มที่สามารถรองรับน้ำหนักได้มากกว่าเสาเข็มทั่วไป มีความหนาแน่น และแข็งแรงสูง เสาเข็มมีความยาวท่อนเพียง 1.5 เมตร เท่านั้น … Read More

ตอกเสาเข็ม ปรับปรุงโครงสร้างภายในอาคาร ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile

ตอกเสาเข็ม ปรับปรุงโครงสร้างภายในอาคาร ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile ตอกเสาเข็มปรับปรุงอาคาร เพิ่มมาตรฐานการรับน้ำหนักให้กับโครสร้างภายในอาคาร ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ และเสาเข็มไอไมโครไพล์ ภูมิสยาม เป็นเสาเข็มที่เหมาะสำหรับใช้เป็นฐานรากของอาคาร โรงงาน และงานปรับปรุงโครงสร้าง ที่ต้องการความั่นคงแข็งแรงสูง เพราะ เสาเข็มผลิตโดยใช้กรรมวิธีการเหวี่ยงคอนกรีตในแบบหล่อ ทำให้เสาเข็มมีความหนาแน่นและแข็งแกร่งกว่าคอนกรีตที่หล่อด้วยวิธีธรรมดา สามารถรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย … Read More

สร้างใหม่ เพื่อฐานรากที่มีคุณภาพ ติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile ภูมิสยาม

สร้างใหม่ เพื่อฐานรากที่มีคุณภาพ ติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile ภูมิสยาม สร้างใหม่ ก่อนลงเสาเข็ม ต้องมีการเจาะสำรวจดิน เพราะดินในแต่ละพื้นที่ มีระดับของชั้นดินที่ไม่เท่ากัน หากตอกเสาเข็มโดยที่ไม่มีการเจาะสำรวจดิน อาจส่งผลให้เกิดการทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน และต้องมีการทำรายการคำนวณ และได้รับคำแนะนำ จากวิศวกรมืออาชีพ … Read More

ต่อเติม ขยายอาคาร ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile เพื่อส่วนต่อเติมที่มั่นคง ไม่ทรุดในภายหลัง

ต่อเติม ขยายอาคาร ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile เพื่อส่วนต่อเติมที่มั่นคง ไม่ทรุดในภายหลัง เสาเข็มมีความสำคัญต่ออาคาร ที่มีการต่อเติมมากที่สุด เนื่องจากเสาเข็มเป็นสิ่งที่ถ่ายน้ำหนักโครงสร้างลงสู่พื้นดิน หากไม่ตอกเสาเข็ม ส่วนที่ต่อเติมมีแนวโน้มที่จะทรุดตัวสูง ดังนั้นควรเลือกใช้เสาเข็มที่มีคุณภาพ แข็งแรง ถูกต้องตามหลักการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อรากฐานของสิ่งก่อสร้างที่มั่นคง เราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ … Read More

เสริมฐานรากโรงงาน เพื่อรับน้ำหนักเครื่องจักรขนาดใหญ่ ด้วยเสาเข็มมาตรฐานมอก. เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spunmicropile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile

เสริมฐานรากโรงงาน เพื่อรับน้ำหนักเครื่องจักรขนาดใหญ่ ด้วยเสาเข็มมาตรฐานมอก. เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spunmicropile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile ต่อเติมโรงงาน เสริมฐานรากโรงงานเพื่อรองรับน้ำหนักเครื่องจักร ต้องใช้เสาเข็มที่มีความมั่นคงแข็งแรงสูงในการเสริมฐานราก เพราะเสาเข็มทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักทั้งหมดของโครงสร้าง การเลือกใช้เสาเข็มจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อยกระดับมาตรฐานให้กับโรงงาน ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ และไอไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มขนาดเล็ก สามารถรับน้ำหนักได้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ขณะตอกแรงสั่นสะเทือนน้อย เหมาะกับงานเสริมฐานราก ที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรงสูง … Read More

สร้างอาคารใหม่หลายชั้น หน้างานในเมื่อง ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile หรือเสาเข็มไอ ไมโครไพล์ I-Micropile

สร้างอาคารใหม่หลายชั้น หน้างานในเมื่อง ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile หรือเสาเข็มไอ ไมโครไพล์ I-Micropile โครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ ต้องการเสาเข็มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จะต้องมีการตอกเสาเข็ม เพื่อเป็นฐานราก ทำหน้าที่เป็นตัวแบกรับน้ำหนัก จากโครงสร้างทั้งหมด และถ่ายเทลงสู่ช้้นดินโดยไม่เกิดการเคลื่อนตัว หรือพังทลายของดินใต้ฐานราก และป้องกันการทรุดตัวที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้าง ดังนั้นการตอกเสาเข็มเพื่อเป็นฐานราก ก่อนการวางโครงสร้าง … Read More

ตอกเสาเข็ม ภายในอาคาร ไม่กระทบโครงสร้างเดิม ด้วย เสาเข็มไมโครไพล์ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spunmicropile และไอไมโครไพล์ I Micropile

ตอกเสาเข็ม ภายในอาคาร ไม่กระทบโครงสร้างเดิม ด้วย เสาเข็มไมโครไพล์ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spunmicropile และไอไมโครไพล์ I Micropile การจะตอกเสาเข็มจะต้องทำการเจาะสำรวจดิน (Soil Boring Test) เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการก่อสร้าง เนื่องจากสภาพชั้นดินในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้น อาจมีความแปรปรวนของชั้นดิน ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายอย่างคาดไม่ถึง ก่อนที่วิศวกรจะทำการออกแบบฐานรากให้ดีและเหมาะสมนั้น จึงต้องจัดให้มีการเจาะสำรวจดิน … Read More

ต่อเติมบ้าน ในพื้นที่จำกัด ตอกเสาเข็มไอไมโครไพล์ I Micropile และเสาเข็มสปัน เสาเข็มไมโครไพล์ Spun Micro Pile เข้าทำงานง่าย สะดวกรวดเร็ว

ต่อเติมบ้าน ในพื้นที่จำกัด ตอกเสาเข็มไอไมโครไพล์ I Micropile และเสาเข็มสปัน เสาเข็มไมโครไพล์ Spun Micro Pile เข้าทำงานง่าย สะดวกรวดเร็ว การต่อเติมบ้าน หากส่วนที่ต่อเติมมีน้ำหนักมาก โครงสร้างเดิมอาจจะไม่สามารถรับน้ำหนักได้ทั้งหมด จะต้องมีการตอกเสาเข็มเพื่อเสริมตัวโครงสร้างเดิมด้วย เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมา เช่น รอยร้าวตามผนัง มุมบ้าน … Read More

ปรับปรุงฐานราก และเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างอาคารเก่า ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spunmicropile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile

ปรับปรุงฐานราก และเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างอาคารเก่า ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spunmicropile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile ต่อเติมอาคาร ปรับปรุงฐานรากอาคารเก่า ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์, เสาเข็มไมโครไพล์ และเสาเข็ม ไอไมโครไพล์ เสาเข็มที่สามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันการการทรุดตัวที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้างได้อย่างตรงจุด ทดสอบการรับน้ำหนักโดยวิธี Dynamic Load Test และด้วยลักษณะของเสาเข็ม เป็นเสาเข็มที่มีขนาดเล็ก … Read More

1 2 3 4 6