ต่อเติมอาคาร เลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ได้หรือไม่??

ต่อเติมอาคาร เลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ได้หรือไม่?? “เสาเข็ม” ถือเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะส่งผลถึงความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในระยะยาว ภูมิสยาม เราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เสาเข็มเพื่อการต่อเติมเสริมฐานรากอาคารบ้านเรือน เพื่อป้องกันการทรุดตัวที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างได้ และเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ถือเป็นเสาเข็มรูปแบบใหม่ ที่มีคุณภาพสูง มีโครงเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ ผลิตโดยใช้กรรมวิธีการเหวี่ยงคอนกรีตในแบบหล่อ ซึ่งหมุนด้วยความเร็วสูง โดยใช้แรงเหวี่ยง(สปัน=กรอ,หมุน,ปั่น,เหวี่ยง) ทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูง และแข็งแกร่งกว่าเสาเข็มคอนกรีตที่หล่อโดยวิธีธรรมดา โดยเสาเข็มทุกต้นผ่านการทดสอบด้วยระบบ … Read More

ฐานรากดีต้องมีเสาเข็ม ต่อเติมเสริมฐานรากโรงงาน ให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile)

ฐานรากดีต้องมีเสาเข็ม ต่อเติมเสริมฐานรากโรงงาน ให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มที่นิยมมากในงานก่อสร้างต่างๆ รวมถึงงานเสริมฐานราก และงานปรับปรุงโครงสร้าง ที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรงสูง สามารถรับน้ำหนักปลอดภัย เสาเข็มสปันไมโครไพล์ของภูมิสยามได้รับ มาตรฐานเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแรงเหวี่ยง มอก.397-2562 และเสาเข็มไอไมโครไพล์ ได้รับมาตรฐานเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ มอก.396-2549 มั่นใจในคุณภาพการรับน้ำหนัก … Read More

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ คืออะไร? ใช้ในงานสร้างใหม่ได้หรือไม่?

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ คืออะไร? ใช้ในงานสร้างใหม่ได้หรือไม่? ในปัจจุบัน เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นที่นิยมมากในงานต่อเติมอาคารบ้านเรือนต่างๆ และยังมีคุณสมบัติที่ดี ที่จะสามารถใช้ในงานสร้างใหม่ได้ด้วย ดังนั้นเสาเข็มสปันไมโครไพล์ จึงตอบโจทย์ในทุกงานก่อสร้างมากที่สุด เพราะเป็นเสาเข็มขนาดเล็ก เหมาะแก่การเคลื่อนย้ายเข้าหน้างานได้สะดวก และเสาเข็มยังสามารถเพิ่มต่อความยาว ได้โดยการเชื่อมด้วยไฟฟ้า ทำให้เสาเข็มสามาถตอกได้ลึกถึงชั้นดินทรายแข็ง เพื่อการรับน้ำหนักปลอดภัย สามารถรับน้ำหนักได้ตามที่วิศวกรออกแบบ ถึง15-50 ตัน/ต้น (ขึ้นอยู่กับขนาดเสาเข็มและสภาพชั้นดินในแต่ละพื้นที่) … Read More

ต่อเติมบ้านแบบไม่ทรุด ด้วยเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile อีกทางเลือกสำหรับงานต่อเติม

ต่อเติมบ้านแบบไม่ทรุด ด้วยเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile อีกทางเลือกสำหรับงานต่อเติม การทรุดตัว และการแตกร้าวของส่วนต่อเติม เป็นปัญหาสำหรับการต่อเติมบ้าน สาเหตุมาจากการเคลื่อนตัวของดิน และการตอกเสาเข็มที่ไม่ได้ความลึกตามมาตรฐานที่กำหนด ทำให้การรับน้ำหนักของฐานรากไม่เพียงพอ ดังนั้นการตอกเสาเข็ม และการเลือกใช้เสาเข็มจึงเป็นสิ่งสำคัญ เสาเข็มไอไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มที่เหมาะสำหรับงานต่อเติม มีการออกแบบเพื่อให้สามารถรับน้ำหนักได้มาก และเสาเข็มสามารถตอกต่อกันได้ลึกถึงชั้นดินทรายแข็งด้วยปั้นจั่นที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งความลึกจากการตอกเสาเข็มไอไมโครไพล์หลายท่อนต่อกัน ทำให้มีความแข็งแรงมากพอที่จะรับน้ำหนักในส่วนต่อเติมไม่ให้เกิดการทรุดตัวได้ และข้อดีที่สำคัญของเสาเข็มชนิดนี้คือ ขณะตอกแรงสั่นสะเทือนที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเดิมมีน้อยกว่าเสาเข็มใหญ่ … Read More

ฐานรากจะมั่นคงหรือไม่ขึ้นอยู่กันการเลือกใช้เสาเข็ม เราขอแนะนำ เสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micro Pile ภูมิสยาม

ฐานรากจะมั่นคงหรือไม่ขึ้นอยู่กันการเลือกใช้เสาเข็ม เราขอแนะนำ เสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micro Pile ภูมิสยาม สร้างใหม่ ควรวางฐานรากด้วยการตอกเสาเข็ม เพราะเสาเข็มเป็นตัวแบกรับน้ำหนัก จากโครงสร้างทั้งหมด และถ่ายเทลงสู่ช้้นดิน และฐานรากที่ดี ควรมีความสามารถในการรองรับน้ำหนัก ที่ปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม การเลือกเสาเข็มจึงเป็นสิ่งสำคัญ ภูมิสยามเราขอแนะนำ เสาเข็มไอไมโครไพล์ เสาเข็มขนาดเล็กที่เป็นได้มากกว่าการต่อเติม สามารถใช้เป็นฐานรากสำหรับอาคารใหม่ที่ต้องการความั่นคงแข็งแรงสูง เพราะเสาเข็มถูกออกแบบมาเพื่อการรับน้ำหนักที่ปลอดภัย … Read More

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ คืออะไร? ต่อเติมโรงงานได้หรือไม่? ภูมิสยามมีคำตอบ!!

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ คืออะไร? ต่อเติมโรงงานได้หรือไม่? ภูมิสยามมีคำตอบ!! สาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแรงเหวี่ยง มีโครงเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคนกรีตโดยรอบ ทำให้เสาเข็มมีความหนาแน่นและแข็งแกร่ง จึงเป็นที่นิยมในงานต่อเติม เสริมฐานราก รวมถึงงานต่อเติมเพื่อขยายโรงงาน ที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรงสูง และเสาเข็มสามารถเชื่อมต่อแต่ละท่อนได้โดยการเชื่อมด้วยไฟฟ้า และใชั้ปั้นจั่นแบบพิเศษในการตอก ทำให้สามารถตอกต่อกันได้ลึกถึงชั้นดินทรายแข็ง และทำการทดสอบว่าเสาเข็มที่ตอกไปลงลึกจนถึงระดับที่สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ วิธีที่นิยมใช้ก็คือการนับ LAST 10 BLOW … Read More

ต่อเติมอาคาร เสริมความมั่นคงแข็งแรงให้กับโครงสร้างอาคาร ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile ภูมิสยาม

ต่อเติมอาคาร เสริมความมั่นคงแข็งแรงให้กับโครงสร้างอาคาร ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile ภูมิสยาม เสาเข็มสปันไมโครไพล์ คือ เสาเข็มที่ใช้นวัตกรรมแบบใหม่ในการผลิต ถูกออกแบบมาเพื่อการก่อสร้าง ต่อเติม และปรับปรุงโครงสร้าง ลดปัญหาการทรุดตัว และมีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องของแรงสั่นสะเทือนน้อย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเดิม โดยใช้ปั้นจั่นที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ในการตอกเสาเข็มชนิดนี้ และเสาเข็มมีรูกลมกลวงตรงกลาง เพื่อการระบายดิน โดยดินจะขึ้นตรงกลางของเสาเข็ม … Read More

สร้างใหม่ ควรตอกเสาเข็มให้ลึกเท่าไหร่? ถึงจะไม่ทรุด

สร้างใหม่ ควรตอกเสาเข็มให้ลึกเท่าไหร่? ถึงจะไม่ทรุด ดินในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน การจะตอกเสาเข็มเพื่อการสร้างใหม่ หรือการก่อสร้างอื่นๆ ควรให้วิศวกรทำการออกแบบฐานราก และทำการเจาะสำรวจดิน เพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติของชั้นดินในแต่ละชั้น และเลือกใช้ประเภทของเสาเข็มที่เหมาะสม ส่วนความลึกในการตอก ควรตอกให้ลึกถึงชั้นดินทรายแข็ง และการทราบว่าการตอกเสาเข็มในแต่ละจุดนั้น ลึกถึงชั้นดินทรายแข็งหรือไม่ จะต้องมีการทำ (Blow Count) เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการประเมิน การรับน้ำหนักของเสาเข็ม ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ … Read More

สร้างใหม่ เลือกใช้เสาเข็มแบบไหน? ฐานรากถึงจะมั่นคงแข็งแรงไม่ทรุดตัว

สร้างใหม่ เลือกใช้เสาเข็มแบบไหน? ฐานรากถึงจะมั่นคงแข็งแรงไม่ทรุดตัว เสาเข็มเป็นส่วนประกอบของฐานรากซึ่งจะฝังตัวอยู่ในดินเพื่อทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของโครงสร้างทั้งหมด และการตอกเสาเข็ม จะต้องมีการออกแบบการรับน้ำหนักโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และทำการตอกเสาเข็มให้ลึกถึงชั้นดินทรายแข็ง เพื่อให้เกิดแรงต้านบริเวณปลายเสาเข็มและชั้นดินทรายแข็ง ทำให้การรับน้ำหนักเป็นไปอย่างปลอดภัย และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม หากตอกเสาเข็มไม่ได้ความยาวตามที่วิศวกรออกแบบ อาจทำให้เสาเข็มไม่สามารถรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย จนก่อให้เกิดการทรุดตัวและเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างได้ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในงานก่อสร้าง เพราะสามารถรับน้ำหนักได้ตามที่วิศวกรออกแบบ ถึง15-50 ตัน/ต้น (ขึ้นอยู่กับขนาดเสาเข็มและสภาพชั้นดินในแต่ละพื้นที่) และภูมิสยาม … Read More

ไมโครไพล์ Micropile หรือเสาเข็มสปันไมโครไพล์ คืออะไร? ใช้ในงานปรับปรุงโครงสร้างภายในอาคารได้หรือไม่?

ไมโครไพล์ Micropile หรือเสาเข็มสปันไมโครไพล์ คืออะไร? ใช้ในงานปรับปรุงโครงสร้างภายในอาคารได้หรือไม่? เสาเข็มสปันไมโครไพล์ คือ เสาเข็มที่ถูกออกแบบมาเพื่อการก่อสร้างและต่อเติม เหมาะสำหรับใช้เป็นฐานราก ตลอดจนงานปรับปรุงโครงสร้างต่างๆที่ต้องการเสริมความมั่นคงแข็งแรง และยังช่วยป้องกันการทรุดตัวของโครงสร้างที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาโครงสร้าง หรือ การทรุดตัวอีกต่อไป อีกทั้งปั้นจั่นที่ใช้ตอกถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อตอบโจทย์การเข้าทำงานในพื้นที่จำกัด ทำให้การเคลื่อนย้ายเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย ทดสอบการรับน้ำหนักโดยวิธี Dynamic … Read More

1 2 3 4 5 6 7 10