เมื่อตอกเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ลงไปในดิน จะมีปัญหาเรื่องการเกิดสนิมหรือไม่

เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง (Prestressed spun concrete pile) ภาษาช่างมักเรียกกันสั้นๆ ว่า “เสาเข็ม spun” เป็นการเพิ่มความแข็งแรงของเนื้อคอนกรีตเข้าไปอีกด้วยเทคโนโลยีการหมุนแบบหล่อเสาเข็มด้วยความเร็วสูงขณะหล่อเสาเข็ม โดยจะมีการหมุนแบบหล่อด้วยความเร็วสูงในขณะเทคอนกรีตซึ่งการหมุนแบบหล่อด้วยความเร็วสูงนี้จะทำให้เกิดแรงหนีศูนย์กลางขึ้นในเนื้อคอนกรีต คอนกรีตจะอัดตัวแน่นทำให้มีกำลังสูงขึ้น เสาเข็มประเภทนี้จะรับน้ำหนักได้มากและมีหน้าตัดกลมเป็นรูกลวงตรงกลาง มีโครงลวดเหล็กกล้าอัดแรงฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ มักใช้ในงานอาคารขนาดใหญ่เนื่องจากมีความสามารถในการรับน้ำหนักมากกว่าเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงทั่วไป

เสาเข็มไมโครสปันไพล์

เสาเข็มไมโครสปันไพล์ (Micro Spun Pile) เป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลวดเหล็กกล้าอยู่ข้างในเนื้อคอนกรีตและมีปลอกรัดที่หัวเสาเข็มโผล่ออกมาด้านนอกคอนกรีต ซึ่งเหล็กส่วนนี้จะสัมผัสกับดินหรือน้ำใต้ดินโดยตรง ทำให้มีคนอาจจะตั้งข้อสังเกตุและกลัวว่าเหล็กในส่วนนี้อาจจะเกิดสนิมในภายหลัง และจะส่งผลกระทบต่อฐานรากและโครงสร้างอาคาร ดังนั้นจึงขออธิบายลักษณะการเกิดสนิมของเนื้อเหล็กกันในหัวข้อนี้

สนิมเหล็ก คือสารประกอบระหว่างเหล็กกับออกซิเจน มีชื่อทางเคมีคือ ไฮเดรตเฟอริกออกไซด์ (Fe2O3.XH2O3) ลักษณะเป็นคราบสีแดง ซึ่งไม่สามารถเกาะอยู่บนผิวของเหล็กได้อย่างเหนียวแน่น สามารถหลุดออกไปได้ง่าย ทำให้เนื้อเหล็กที่อยู่ชั้นในสามารถเกิดสนิมต่อไปจนกระทั่งหมดทั้งชิ้น กระบวนการเกิดสนิมเหล็กค่อนข้างซับซ้อน โดยมีปัจจัยหลักก็คือ น้ำและออกซิเจน

วิธีการป้องกันเหล็กไม่ให้เกิดสนิมมีอยู่หลายวิธี เช่น การเคลือบผิวเหล็ก เพื่อป้องกันมิให้เนื้อเหล็กสัมผัสกับน้ำและอากาศโดยตรง อาจทำได้หลายวิธี เช่น การทาสี แต่จะมีข้อเสียคือ สีที่ทาเคลือบไว้สามารถหลุดออกได้ง่าย ทำให้เนื้อเหล็กมีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศและเกิดสนิมขึ้น

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เมื่อนำมาตอกเพื่อใช้เป็นตัวรับน้ำหนักของฐานราก ตัวเสาเข็มจะลงไปอยู่ในดิน ถึงแม้ว่าในดินจะมีน้ำอยู่ แต่กลับไม่มีออกซิเจนที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมอยู่ด้วย ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าเมื่อนำเอาเสาเข็มสปันไมโครไพล์มาใช้งานจะไม่มีการเกิดสนิมที่เสาเข็มอย่างแน่นอน

เสาเข็มไมโครสปันไพล์