การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีและซอฟต์แวร์ทางไฟไนต์อีลีเมนต์

การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีและซอฟต์แวร์ทางไฟไนต์อีลีเมนต์ (STRUCTURAL ANALYSIS BY FINITE ELEMENTS ANALYSIS METHOD & SOFTWARE หรือ FEM)

k-ไมโครไพล์ สปันไมโครไพล์ เสาเข็มต่อเติม ตอกเสาเข็ม เสาเข็มตอก micropile spun micropile 04-04

หัวข้อในวันนี้จะเกี่ยวข้องกันกับหัวข้อ การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีและซอฟต์แวร์ทางไฟไนต์อีลีเมนต์ (STRUCTURAL ANALYSIS BY FINITE ELEMENTS ANALYSIS METHOD & SOFTWARE หรือ FEM) นะครับ

สืบเนื่องจากที่ผ่านมานั้นผมมักที่สังเกตเห็นได้ว่าเพื่อนๆ ของเราหลายๆ คนเวลาที่ได้ฝากคำถามให้กับผมที่มีความเกี่ยวข้องกันกับการใช้ซอฟต์แวร์ทางไฟไนต์อีลีเมนต์มาหลังไมค์นั้นมักที่จะมีความสับสนในเรื่องของแกนและพิกัดต่างๆ ของชิ้นส่วนโครงสร้าง ในวันนี้ผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นการดีหากผมได้มาทำการปูความรู้พื้นฐานในประเด็นๆ นี้ให้แก่เพื่อนๆ ทุกคนไปพร้อมๆ กันนะครับ

โดยในวันนี้ผมจะขออนุญาตมาทำการพูดถึงกรณี แกนหลักของชิ้นส่วนโครงสร้าง (LOCAL COORDINATE) กันนะครับ

หากเราทำการตัดชิ้นส่วนของหน้าตัดของโครงสร้างใดๆ ออกมาหนึ่งหน้าตัด ไม่ว่าชิ้นส่วนโครงสร้างนั้นๆ จะวางอยู่ในระนาบใดๆ ก็ตาม แต่ ในหน้าตัดนั้นๆ จะประกอบไปด้วยแกนหลักของหน้าตัดทั้งหมด 3 แกน นั่นก็คือ แกน x แกน y และ แกน z นั่นเองนะครับ

โดยที่ในหนึ่งแกนหลักนั้นจะประกอบไปด้วยแรงทั้งหมด 2 แรง นั่นก็คือ แรงที่กระทำตามแนวแกนหลัก (Fi) และ แรงที่ดัดรอบแกนหลัก (Mi) และ ในเมื่อมีแกนหลักทั้งหมด 3 แกน นั่นก็แสดงว่าในหนึ่งหน้าตัดนั้นจะมีแรงทั้งหมด 6 แรงด้วยกัน นั่นก็คือ แรงที่กระทำตามแนวแกนหลักทั้งหมด 3 แรง (Fx Fy และ Fz) และ แรงที่ดัดรอบแกนหลักทั้งหมด 3 แรง (Mx My และ Mz) นะครับ

หากว่าชิ้นส่วนโครงสร้างนั้นๆ เป็น ชิ้นส่วนคาน (BEAM ELEMENT) ในชิ้นส่วนนั้นๆ ก็จะมีแรงทั้งหมดตามที่ผมได้กล่าวถึงข้างต้น แต่ หากชิ้นส่วนโครงสร้างนั้นๆ เป็น ชิ้นส่วนโครงถัก (TRUSS ELEMENT) ในชิ้นส่วนนั้นๆ ก็จะมีเพียงแรงตามแนวแกนเท่านั้นนะครับ

เอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้ผมจะขออนุญาตมาทำการอธิบายต่อถึงเรื่อง แกนหลักของชิ้นส่วนโครงสร้าง กันอีกสักหนึ่งโพสต์นะครับ โดยที่ผมจะมาทำการขยายความถึงเรื่อง ชื่อ ที่เรามักใช้เรียกกัน หรือ เรามักจะใช้ในการจำแนกประเภทของแรงต่างๆ ที่กระทำอยู่บนแกนหลักของหน้าตัดนะครับ ซึ่งการที่ผมทำเช่นนี้น่าที่จะเป็นประโยชน์เมื่อเพื่อนๆ จะนำแรงต่างๆ นั้นไปทำการสื่อสารต่อได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับ เพื่อนๆ ท่านใดมีความสนใจก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับ

หวังว่าความรู้เล็กๆ น้อยๆ ที่ผมได้นำมาฝากแก่เพื่อนๆ ทุกๆ ท่านในวันนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกๆ ท่านไม่มากก็น้อย และ จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับ