สร้าง รั้วไม่ให้ล้ม รั้วเอนเอียงไปหาเขา หรือล้ม เอนเอียงมาหาเรา

สร้าง รั้วไม่ให้ล้ม รั้วเอนเอียงไปหาเขา หรือล้ม เอนเอียงมาหาเรา

ไมโครไพล์ สปันไมโครไพล์ เสาเข็มต่อเติม ตอกเสาเข็ม เสาเข็มตอก micropile spun micro pile

สร้าง รั้วไม่ให้ล้ม รั้วเอนเอียงไปหาเขา หรือล้ม เอนเอียงมาหาเรา เราสามารถ ออกแบบ กำหนด ได้ตั้งแต่แรก ตั้งแต่งานตอกเข็ม ทำฐานราก ฉนั้นการออกแบบ ทางวิศวกรรม กับแบบทางสถาปัตยกรรม สามารถกำหนดได้ ทั้งเรื่องของความสวยงาม และความแข็งแรงทนทานทางวิศวกรรม รั้ว เป็นการ กั้นอานาเขตุ ของอาคาร ฐานราก และส่วนต่างๆของรั้ว บ้านเรา ต้องไม่ลุกล้ำ ที่ดิน ของเพื่อนบ้าน ทั้งใต้ดินและบนอากาศ เช่นไม่มีฐานรากใต้ดิน ลุกล้ำเข้าไปใน ที่ดินของเพื่อนบ้าน หรือมีส่วนยื่น ของรั้ว ด้านบน เช่นบัวประดับของรั้ว ยื่นล้ำอากาศ เข้าไป
Bhumisiam ภูมิสยาม
ผู้ผลิตรายแรก Spun MicroPile
1) ได้รับมาตรฐาน มอก. 397-2524 เสาเข็ม Spun MicroPile Dia 21, 25, 30 cm.
2) ผู้ผลิต Spun MicroPile ที่ได้รับ Endorsed Brand รับรองคุณภาพมาตรฐานจาก SCG
3) ผู้นำระบบ Computer ที่ทันสมัยผลิต เสาเข็ม Spun MicroPile
4) ลิขสิทธิ์เสาเข็ม Spun MicroPile
5) เทคโนโลยีการผลิต จากประเทศเยอรมัน
6) ผู้ผลิต Spun MicroPile แบบ “สี่เหลี่ยม”
7) การผลิตคอนกรีตและส่วนผสม ใช้ Program SCG-CPAC

เสาเข็ม สปันไมโครไพล์ ช่วยแก้ปัญหาได้เพราะ
1) สามารถทำงานในที่แคบได้
2) ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง
3) หน้างานสะอาด ไม่มีดินโคลน
4) สามารถรับน้ำหนักได้ 20-50 ตัน/ต้น ขึ้นอยู่กับสภาพชั้นดินแต่ละพื้นที่
5) สามารถตอกชิดกำแพง ไม่ก่อให้โครงสร้างเดิมเสียหาย

สนใจติดต่อสินค้า เสาเข็มสปันไมโครไพล์ มาตรฐาน มอก. โทร
081-634-6586
082-790-1447
082-790-1448
082-790-1449
http://www.bhumisiammicropile.com