ขั้นตอนและวิธีการตอกเสาเข็มเพื่อการต่อเติม สปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile)

ขั้นตอนและวิธีการตอกเสาเข็มเพื่อการต่อเติม สปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) ภูมิสยามซัพพลาย มีกระบวนการดังนี้

ขั้นตอนและวิธีการตอกเสาเข็ม สปันไมโครไพล์ (Spun Micro[ile)

ย้ายตัวปั่นจั่นให้เข้าที่ เพื่อให้ตรงกับตำแหน่งที่จะทำการลงเสาเข็มสปันไมโครไพล์ และหลังจากนั้นจะทำการทดสอบโดยการทิ้งลูกดิ่งเพื่อหาจุดศูนย์กลางว่าได้ระยะดิ่งตรงกลางระหว่าง cap pile กับหมุดศูนย์ที่กำหนดไว้หรือไม่

ขั้นตอนและวิธีการตอกเสาเข็ม สปันไมโครไพล์ (Spun Micro[ile)

ทิ้งลูกดิ่งเพื่อหาจุดศูนย์กลางว่าได้ระยะดิ่งตรงกลางระหว่าง cap pile กับหมุดศูนย์ที่กำหนดไว้หรือไม่

ขั้นตอนและวิธีการตอกเสาเข็ม สปันไมโครไพล์ (Spun Micro[ile)

นำเสาเข็มสปันไมโครไพล์ท่อนแรกไปวางในตำแหน่งที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องโดยการจับระดับด้วยมาตรวัดระดับน้ำเพื่อให้ได้แนวดิ่ง ทั้งแกน x และ แกน y โดยจะทำการทดสอบกับตัวเสาเข็มสปันไมโครไพล์

ขั้นตอนและวิธีการตอกเสาเข็ม สปันไมโครไพล์ (Spun Micro[ile)

ทดสอบกับตัวปั้นจั่นเพื่อให้แน่ใจว่าได้แนวดิ่งที่ถูกต้องตามที่ต้องการแล้ว และหลังจากนั้นจึงลงมือตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ท่อนแรกลงไปในดินจนเกือบมิดแล้วจึงนำเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ท่อนที่ 2 มาจรดกับเสาเข็มท่อนแรกในแนวตรง แล้วจึงทดสอบด้วยมาตรวัดระดับน้ำอีกครั้ง

ขั้นตอนและวิธีการตอกเสาเข็ม สปันไมโครไพล์ (Spun Micro[ile)

หลังจากที่นำเสาท่อนที่ 2 วางจนได้แนวดิ่งที่ตรงกันกับเสาท่อนแรกแล้ว ใช้ cap pile เป็นตัวบังคับไม่ให้เสาท่อนที่ 2 เคลื่อนออกจากตำแหน่ง แล้วจึงทำการลงมือเชื่อมต่อเหล็กที่ขอบของหัวเสาเข็มให้ติดกันโดยเสาเข็มที่นำมาเชื่อมต่อกัน จะต้องมีลักษณะและขนาดของพื้นที่หน้าตัดเท่ากัน

ขั้นตอนและวิธีการตอกเสาเข็ม สปันไมโครไพล์ (Spun Micro[ile)

ลักษณะการเชื่อมของเรา จะเชื่อมเต็มรอบหัวเสาเข็มสปันไมโครไพล์

ขั้นตอนและวิธีการตอกเสาเข็ม สปันไมโครไพล์ (Spun Micro[ile)

จะเห็นได้ว่าบริเวณหน้างานที่ทำการตอกเสาเข็มแบบสปันไมโครไพล์จะไม่มีเศษดินที่ลอยขึ้นมาด้านบนจากกรรมวิธีการตอก เนื่องจากว่าเศษดินพวกนั้นจะเข้าไปอยู่ในรูกลมตรงกลางเสาเข็มแทน และสามารถตอกได้ชิดกับผนังอย่างในรูปข้างบนได้