เสริมฐานรากอาคาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เสาเข็ม Dia 25 cm.
มกราคม 2561
นนทบุรี
ตอกเสริมฐานรากอาคาร
จำนวน 300 ต้น