เสาเข็มไมโครไพล์ micropile หรือ สปันไมโครไพล์ spunmicropile มาตรฐาน มอก.
ผลิตโดย ภูมิสยาม ซัพพลาย ได้รับความใว้วางใจจาก

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จ.นครราชสีมา

งานต่อเติมอาคาร