ผลงานของเรา กับเสาเข็ม มาตรฐาน มอก.
ตอกเสาเข็ม สปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) มาตรฐาน มอก.
โรงงานใน พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ด แห่งที่ 3
จังหวัดสระบุรี
จำนวน 200 ต้น
ตุลาคม 2559