เสาเข็มไมโครไพล์ micropile หรือ สปันไมโครไพล์ spunmicropile มาตรฐาน มอก.
ผลิตโดย ภูมิสยาม ซัพพลาย ได้รับความใว้วางใจจาก

ในออฟฟิส เพื่อเสริมฐานราก สำหรับก่อสร้างลิฟ