เสาเข็มไมโครไพล์ micropile หรือ สปันไมโครไพล์ spunmicropile มาตรฐาน มอก.
ผลิตโดย ภูมิสยาม ซัพพลาย ได้รับความใว้วางใจจาก

งานดีดบ้าน อาคารไม้หลังเก่า สำนักงานสาธารณสุข จ.ปทุมธานี

ตัวอย่างงานที่ใช้เสาเข็มเพื่อการต่อเติม สปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) เป็นงานซ่อมแซมอาคารไม้หลังเก่า สำนักงานสาธารณสุข จ.ปทุมธานี ซึ่งทรุดโทรมมากเพราะมีอายุหลายสิบปีเริ่มตั้งแต่สร้างมา และผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่มาหลายรอบ ทางสำนักงานสาธารณสุข จ.ปทุมธานี ต้องการที่จะอนุรักษ์อาคารไม้หลังเก่าเอาไว้ จึงได้ให้ผู้รับเหมาเข้ามาปรับปรุงอาคารไม้หลังนี้ แอดมินเห็นว่างานนี้เป็นงานที่น่าสนใจมากในการนำเสาเข็มสปันไมโครไพล์มาใช้ ก็เลยนำมาเขียนเป็นตัวอย่างให้ดูกันครับ
ผู้รับเหมาที่รับผิดชอบงานนี้ก็เลยนำเอา เหล็กเอชบีม (H-Beam) มาใช้ทำเป็นโครงสร้างแทนโครงสร้างไม้ของเดิมที่เริ่มผุพัง แล้วดีดพื้นบ้านให้สูงขึ้นเพื่อทำเป็นอาคาร 2 ชั้น ซึ่งงานนี้จำเป็นต้องทำฐานรากใหม่และจำเป็นต้องตอกเสาเข็มด้วยเพราะป้องกันการทรุดตัวของอาคารในภายหลัง

บริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด ได้เข้านำเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) มาตอกที่งานนี้ด้วย เพราะว่าเป็นลักษณะหน้างานที่มีความสูงจำกัดอยู่ที่ 3 เมตร ทำให้เสาเข็มใหญ่แบบอื่นไม่สามารถเข้าทำงานได้
จุดเด่นของเสาเข็มแบบสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) คือ เป็นเสาเข็มที่มีความยาวท่อนละ 1.5 เมตร เวลาที่ตอกนำมาเชื่อมต่อกันตรงเหล็กปลอกรัดหัวเสาเข็ม ทำให้สามารถตอกจนลึกจนถึงระดับ Blow Count ได้ และปั้นจั่นที่ใช้ตอกจะเป็นปั้นจั่นแบบย่อส่วนที่สามารถเข้าทำงานในพื้นที่แคบ 1.5 เมตร และสูง 3 เมตร แบบนี้ได้