เสาเข็มสปันไมโครไพล์ และไอไมโครไพล์ ต่อเติม เสริมฐานราก งานเสริมฐานราก โรงงาน TAKATZU เมืองใหม่ บางพลี

งานเสริมฐานราก อาคาร โรงงาน เลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile และไอไมโครไพล์ I-Micropile หรือเสาเข็มไอ