บ้านโครงสร้างเหล็ก…อีกทางเลือกใหม่ของงานก่อสร้าง

ในการสร้างบ้านนั้นส่วนที่จะเป็นตัวรับน้ำหนักของบ้านก็คือโครงสร้างบ้าน ดังนั้นวิธีการออกแบบโครงสร้างและการเลือกใช้วัสดุที่จะนำมาทำโครงสร้างบ้านจึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ โครงสร้างบ้านที่เราคุ้นเคยและพบเห็นโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นบ้านโครงสร้างไม้และบ้านโครงสร้างปูน แต่ในปัจจุบันยังมีโครงสร้างอีกแบบที่เริ่มนำมาใช้เป็นโครงสร้างบ้านนั่นก็คือ โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างชนิดนี้สามารถนำมาใช้งานทั้งงานสร้างบ้านใหม่และงานต่อเติม ไม่ว่าจะเป็นระบบเสาและคาน จะใช้เป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน หรือที่ช่างนิยมเรียกกันว่า เหล็กตัวไอ

Steel Beam Home

จุดเด่นของงานโครงสร้างเหล็กคือ เป็นวัสดุสำเร็จรูปผลิตมาจากโรงงานซึ่งจะได้มาตรฐานกว่า ออกแบบบ้านตามรูปทรงต่างๆ ได้ง่ายกว่า ใช้ทำโครงสร้างที่มีช่วงคานยาวและคานยื่นได้ดี สามารถติดตั้งที่หน้างานก่อสร้างได้ง่าย รวดเร็ว โดยเฉลี่ยจะใช้เวลาก่อสร้างน้อยกว่าโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 1/3 ส่วน

ในปัจจุบันจะนิยมออกแบบบ้านโดยเน้นภายตัวบ้านให้โล่ง บางทีอาจะถึงขั้นเผยให้เห็นโครงสร้างของตัวบ้านด้วย ดังนั้นเสาและคานเหล็กซึ่งจะมีขนาดที่เล็กกว่าแบบคอนกรีตจะเหมาะกับงานในลักษณะนี้มาก

การนำเหล็กโครงสร้างเหล็กมาประกอบเข้าด้วยกัน ที่นิยมใช้งานมีอยู่ 2 วิธี ได้แก่

  1. ระบบสลักเกลียว ผู้ผลิตจะเตรียมเหล็กมาจากโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเสา คาน เหล็กฉาก และอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมเจาะรูสำหรับยึดน็อตเอาไว้เพื่อความสะดวกในการนำไปติดตั้งที่หน้างานก่อสร้าง ส่วนมากเสาคานเหล็ก H Beam จะมีขนาดหน้าตัดและความหนาตามมาตรฐานของผู้ผลิต ขั้นตอนการติดตั้งจะติดตั้งบ่าเหล็กฉากเข้ากับเสาก่อน แล้วยึดเหล็กคานเข้ากับบ่าเหล็กฉากด้วยการร้อยน็อตสกรู ควรหันหางเกลียวออกด้านนอก ขันน็อตสกรูรองแหวนด้วยมือใส่จนครบทุกตัว แล้วจึงใช้ประแจปอนด์ขันให้แน่นอีกครั้ง
  2. ระบบเชื่อมด้วยไฟฟ้า ตัดเหล็กโครงสร้างให้มีขนาดตามแบบ แล้วเชื่อมเหล็กเข้าด้วยกันด้วยวิธีการเชื่อมไฟฟ้า แล้วจึงทาสีกันสนิมเคลือบผิวเหล็กและแนวรอยต่อทีหลัง วิธีนี้ต้องอาศัยความชำนาญของช่างเป็นอย่างมาก

Steel Beam Bolt Connection

การเชื่อมต่อเสาและคานเหล็กแบบสลักเกลียว

Steel Beam Welded Connection

การเชื่อมต่อเสาและคานเหล็กแบบเชื่อมด้วยไฟฟ้า