การเสริมเหล็กเสริมพิเศษ ไว้ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

สวัสดีครับแฟนเพจที่รักทุกๆ ท่าน

วันนี้ผมจะขออนุญาตมาทำการโพสต์และแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ปัญหาและเทคนิคในการทำงานก่อสร้างโครงสร้างประเภทต่างๆ มาฝากเพื่อนๆ ทุกคนนะครับ

 

วันนี้ผมจะนำเอารูปตัวอย่างของรายละเอียดและวิธีการในการเสริมเหล็กในงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจากงานจริงๆ ที่ผมมีโอกาสได้ไปประสบพบเจอมาในการทำงานจริงๆ มาฝากให้แก่เพื่อนๆ ทุกคนได้รับทราบเป็นข้อมูลเอาไว้ โดยที่รายละเอียดในวันนี้ก็คือ การเสริมเหล็กเสริมพิเศษเอาไว้ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับกรณีที่มีการฝังท่อเอาไว้โดยที่ให้ผ่านโครงสร้างส่วนนั้นๆ โดยมีเหตุจำเป็น

(รูปที่1)

(รูปที่2)

(รูปที่3)

หากเพื่อนๆ ดูรูปที่ 1 2 และ 3 เพื่อนๆ จะเห็นได้ว่าในรูปเหล่านี้เป็นขั้นตอนของการเริ่มต้นเตรียมการโครงสร้างส่วนผนังและคานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อที่จะทำการร้อยท่อผ่าน โดยสืบเนื่องจากในการทำงานก่อสร้างจริงๆ นั้นเราต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่า งานทั้งหมดนั้นไม่ได้มีเฉพาะแค่งานวิศวกรรมโครงสร้างเพียงอย่างเดียวแต่มักที่จะประกอบไปด้วยงานส่วนอื่นๆ ด้วยเสมอ เช่น งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลัง เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเจอกับการที่งานในส่วนอื่นๆ เหล่านี้จะต้องมีการเดินท่อน้ำหรือท่อไฟผ่านส่วนโครงสร้างต่างๆ เหล่านี้ของเรา ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วสามารถที่จะทำการร้อยให้ท่อเหล่านี้ลอดผ่านส่วนต่างๆ ของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กไปได้แต่แน่นอนว่าจะต้องมีข้อแม้ประกอบด้วยเสมอนะครับ

 

โดยที่ข้อแม้ต่างๆ เหล่านี้ก็จะมีรายละเอียดหลักๆ ที่จะค่อนข้างมีความละม้ายคล้ายคลึงกันสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ละส่วน ส่วนรายละเอียดยิบๆ ย่อยๆ ก็จะมีเช่นเดียวกัน เช่น การเสริมเหล็กเสริมพิเศษ จะต้องมีการเสริมด้วยเหล็กเสริมพิเศษทุกๆ จุดอย่างเพียงพอสำหรับกรณีที่มีการฝังท่อเอาไว้โดยที่ให้ผ่านโครงสร้างส่วนนั้นๆ ขนาดของท่อ สำหรับท่อที่จะถูกร้อยผ่านโครงสร้างไปนั้นจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินกี่เท่าของระยะความหนาของโครงสร้างส่วนนั้นๆ เป็นต้นครับ

(รูปที่4)

ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ผมอยากจะขอนำเอาขึ้นมาอธิบายและเน้นย้ำในโพสต์ๆ นี้ก็คือ สำหรับประเภทของท่อที่เหมือนๆ กันแต่จะมีความแตกต่างกันที่ชนิดของโครงสร้างคอนกรีต เช่น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง เป็นต้น หรือ ที่ชนิดของระบบของโครงสร้างคอนกรีต เช่น โครงสร้างระบบคาน-เสาและโครงสร้างระบบแผ่นพื้นไร้คาน เป็นต้น หากเราไม่คิดอะไรก็คงจะเห็นว่าทั้งหมดข้างต้นนั้นเป็นโครงสร้างคอนกรีตทั้งหมดแต่รายละเอียดต่างๆ ของการทำการร้อยท่อผ่านนั้นจะมีความแตกต่างกันมากพอสมควร นั่นเป็นเพราะเมื่อเป็นโครงสร้างนั้นต่างชนิดกันและ/หรือโครงสร้างต่างระบบกัน ก็จะมีความวิกฤติต่อหลายๆ เรื่องแตกต่างกันตามไปด้วย นั่นจึงทำให้จำเป็นที่จะต้องมีการให้รายละเอียดที่เหมาะสมสำหรับโครงสร้างแต่ละชนิดและแต่ละระบบด้วย เหมือนกันกับที่แสดงอยู่ในรูปที่ 4 ของโพสต์ๆ นี้นะครับ

 

สำหรับกรณีที่งานก่อสร้างนั้นๆ มีมาตรฐานที่ค่อนข้างจะสูง ความแตกต่างของชนิดของท่อที่จะถูกร้อยผ่านตัวโครงสร้างไปก็จะเป็นตัวแปรสำคัญอย่างหนึ่งในการพิจารณาเรื่องรายละเอียดและวิธีในการเสริมเหล็กเสริมพิเศษสำรับการร้อยผ่านโครงสร้าง นั่นเป็นเพราะท่อแต่ละชนิดแต่ละประเภทก็จะมีรายละเอียดและคุณสมบัติต่างๆ ที่แตกต่างกันด้วยนะครับ

 

เอาเป็นว่าในโพสต์ๆ นี้ผมอยากจะขอให้คำแนะนำเอาไว้ว่า ก่อนการเริ่มต้นในการเสนอราคาค่าก่อสร้างหรืออย่างน้อยก็ก่อนการเริ่มต้นขั้นตอนของการก่อสร้าง ทางผู้ควบคุมงานและทางผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างควรที่จะมีการศึกษามาตรฐานในการออกแบบและก่อสร้าง รวมไปถึงรายละเอียดในการก่อสร้างต่างๆ เหล่านี้ให้เข้าใจดีเสียก่อน ซึ่งนั่นก็จะรวมไปถึงการปรึกษาพูดคุยและสอบถามกันถึงเรื่องกฎและกติกาในการทำงานระหว่างผู้ควบคุมงานกับผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างในทุกๆ ส่วนของงานก่อสร้าง โดยเฉพาะส่วนๆ นี้ตั้งแต่ในตอนต้นเลย ไม่ควรที่จะคิดหรือมโนกันไปเองว่า รายละเอียดเหล่านี้ฉันเคยทำมาแบบนี้ตั้งกี่โครงการแล้วหรือฉันเคยทำการก่อสร้างตามวิธีการๆ นี้มาตั้งเยอะแยะมากมายหลายโครงการแล้วก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย นั่นเป็นเพราะงานก่อสร้างแต่ละประเภทนั้นมีวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างที่มีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงย่อมทำให้วิธีและรายละเอียดต่างๆ ในการทำงานก่อสร้างนั้นมีความแตกต่างกันออกไปเป็นเรื่องธรรมดาสามัญนะครับ

 

ผมต้องยกเครดิตในการทำงานตามรูปที่ผมได้นำมาฝากให้แก่เพื่อนๆ ในวันนี้แก่ทีมตรวจสอบการทำงานของบริษัทของผมและทางทีมงานของผู้รับเหมา ที่ได้ทำงานออกมาโดยมีรายละเอียดต่างๆ ของช่องเปิดที่จะถูกร้อยผ่านไปในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ดีและถูกต้องแล้วเพราะผมถือคติว่า หากว่าทำงานให้ออกมาดี เราก็ควรที่จะต้องชื่นชม หากว่าทำงานออกมาไม่ดี ก็ต้องทำการตำหนิติติงกันไป ทั้งนี้ก็เพื่อก่อให้เกิดอุปนิสัยในการทำงานก่อสร้างที่ดีต่อไปครับ

 

หวังว่าความรู้เล็กๆ น้อยๆ ที่ผมได้นำมาฝากแก่เพื่อนๆ ทุกๆ ท่านในวันนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกๆ ท่านไม่มากก็น้อย และ จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับ

#ปัญหาและเทคนิคในการทำงานก่อสร้างโครงสร้างประเภทต่างๆ

#ปัญหาการเสริมเหล็กเสริมพิเศษเอาไว้ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับกรณีที่มีการฝังท่อเอาไว้โดยที่ให้ผ่านโครงสร้างส่วนนั้นโดยมีเหตุจำเป็น

ADMIN JAMES DEAN


บริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด ผู้นำกลุ่มธุรกิจเสาเข็มสปัน ไมโครไพล์ รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การให้บริการตอกเสาเข็ม The Provision of Pile Driving Service และได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 ของระบบ UKAS และ NAC รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐานในกระบวนการ การออกแบบเสาเข็มสปันไมโครไพล์ การผลิตเสาเข็มสปันไมโครไพล์ และบริการตอกเสาเข็มเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Design and Manufacturing of Spun Micropile/Micropile and Pile Driving Service) Certified by SGS (Thailand) Ltd.

บริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด คือผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวในไทย ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ Endoresed Brand จาก SCG ด้านการผลิตเสาเข็ม สปันไมโครไพล์ และได้รับเครื่องหมาย มาตรฐาน อุตสาหกรรม มอก. 397-2524 เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile พร้อมรับประกันผลงาน และความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้ง 7+ Year Warranty เสาเข็มมีรูกลมกลวงตรงกลาง การระบายดินทำได้ดี เมื่อตอกแล้วแรงสั่นสะเทือนน้อยมาก จึงไม่กระทบโครงสร้างเดิม หรือพื้นที่ข้างเคียง ไม่ต้องขนดินทิ้ง ตอกถึงชั้นดินดานได้ ด้วยเสาเข็มคุณภาพมาตรฐาน มอก. การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จากประเทศเยอรมัน เสาเข็มสามารถทำงานในที่แคบได้ หน้างานสะอาด ไม่มีดินโคลน เสาเข็มสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 15-50 ตัน/ต้น ขึ้นอยู่กับขนาดเสาเข็มและสภาพชั้นดิน แต่ละพื้นที่ ทดสอบโดย Dynamic Load Test ด้วยคุณภาพและการบริการที่ได้มาตรฐาน เสาเข็มเราจึงเป็นที่นิยมในงานต่อเติม

รายการเสาเข็มภูมิสยาม

1. สี่เหลี่ยม S18x18 cm.

รับน้ำหนัก 15-20 ตัน/ต้น

2. กลม Dia 21 cm.

รับน้ำหนัก 20-25 ตัน/ต้น

3. กลม Dia 25 cm.

รับน้ำหนัก 25-35 ตัน/ต้น

4. กลม Dia 30 cm.

รับน้ำหนัก 30-50 ตัน/ต้น

(การรับน้ำหนักขึ้นอยู่กับสภาพชั้นดินในแต่ละพื้นที่)

☎ สายด่วนภูมิสยาม:
082-790-1447
082-790-1448
082-790-1449
091-947-8945
081-634-6586

🌎 Web:
bhumisiam.com
micro-pile.com
spun-micropile.com
microspunpile.com
bhumisiammicropile.com