ตารางแสดงค่า สปส แรงเสียดทาน หรือ FRICTION COEFFICIENT

สวัสดีครับแฟนเพจที่รักทกุๆ ท่าน

วันนี้แอดมินมีตารางที่แสดงให้ถึงค่า สปส แรงเสียดทาน หรือ FRICTION COEFFICIENT มาฝากเพื่อนๆ นะครับ

เพื่อนหลายๆ คนอาจมีคำถามว่าค่า สปส นี้มีประโยชน์อย่างไร ?

เราสามารถที่จะคำนวณหาค่าต่างๆ ได้หลายค่าจาก สปส แรงเสียดทานนี้ครับ เรามาดู ตย กันนะครับ

พิจารณาฐานรากวางบนดิน คสล หนึ่งฐานนะครับ มีแรงกระทำในแนวดิ่งที่สภาวะการใช้งานเท่ากับ 50 ตัน แรงในแนวราบที่สภาวะการใช้งานเท่ากับ 11 ตัน ฐานรากนี้วางอยุ่บนชั้นดินแข็งที่สามารถจำแนกประเภทของฐานได้ว่าเป็น “หิน” ค่า สปส แรงเสียดทานจากตารางนี้เท่ากับ 0.30

 

เราจะสามารถคำนวณความสามารถในการรับแรงด้านข้างได้เท่ากับ แรงกระทำในแนวดิ่ง คูณ ค่า สปส แรงเสียดทาน หรือเขียนได้ว่า

(V)(μ) = (50)(0.30) = 15 ตัน > 11 ตัน OK

SAFETY FACTOR = 15/11 = 1.36 < 1.50 NG

 

สำหรับการรับแรงประเภทนี้ค่า SAFETY FACTOR ไม่ควรต่ำกว่า 1.50 ดังนั้นการลดค่า SAFETY FACTOR จึงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนัก ดังนั้นการแก้ปัญหาอาจทำโดยการเพิ่มขนาดของฐานรากเพื่อเพิ่ม นน ของตัวฐานรากเอง เพื่อในที่สุด นน ในแนวดิ่งจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับ สมมติว่า นน ในแนวดิ่งเพิ่มขึ้นเป็น 60 ตัน เราสามารถคำนวณค่าความสามารถในการรับแรงด้านข้างได้เท่ากับ

(V)(μ) = (60)(0.30) = 18 ตัน > 11 ตัน OK

SAFETY FACTOR = 18/11 = 1.64 > 1.50 OK

หวังว่าความรู้เล็กๆ น้อยๆ ที่ผมได้นำมาฝากเพื่อนๆ ทุกๆ ท่านในวันนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกๆ ท่านไม่มากก็น้อย และ จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับ

ADMIN JD @ ภูมิสยามไมโครไพล์