ภูมิสยามฯ วันนี้ ยกระดับความปลอดภัยของทีมงานตอกเสาเข็ม

ภูมิสยามฯ วันนี้ ยกระดับความปลอดภัยของทีมงานตอกเสาเข็ม ในชุดยูนิฟอร์ม ที่เป็นสากลเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงขึ้น และเตรียมพร้อมสำหรับ ISO 45001:2018 มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเป็นมาตรฐานในการทำงาน โดย ภูมิสยาม (Bhumisiam) ชื่อที่คุณไว้ใจ

9356-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม

9257-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9259-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9263-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9264-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9267-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9269-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9271-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9273-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9276-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9278-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9283-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9284-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9288-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9289-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9295-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9296-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9299-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9304-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9306-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9309-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9311-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9314-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9316-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9319-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9322-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9328-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9329-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9335-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9337-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9341-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9344-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9345-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9350-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08 9354-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08
9256-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม-2018-08

9429-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม

9417-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม

9414-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม

9404-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม

9382-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม

9372-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม

9367-Bhumisiam-Uniform-ภูมิสยาม

เสาเข็ม ภูมิสยามคุณภาพมาตรฐาน มอก. 397-2524 การตอกได้มาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่สำคัญเป็นที่ยอมรับสำหรับงานต่อเติม ตอกแล้วไม่เลอะดินโคลน งานเสร็จเร็วทันใจครับ.

สายด่วนฐานราก โทร :
☎ 063-889-7987
☎ 082-790-1447
☎ 082-790-1448
☎ 082-790-1449

#ไมโครไพล์
#สปันไมโครไพล์
#เสาเข็มไมโครไพล์
#เสาเข็มสปันไมโครไพล์
#เสาเข็ม
#ตอกเสาเข็ม
#micropile
#spunmicropile
#microspunpile
#spunpile
#microspun