ผู้หญิงสามารถที่จะประกอบอาชีพวิศวกรได้หรือไม่

สวัสดีครับแฟนเพจที่รักทุกๆ ท่าน

กลับมาพบกันในทุกๆ วันจันทร์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งจริงๆ แล้วทุกๆ วันของวันจันทร์นั้นผมจะต้องมาพบกับเพื่อนๆ เพื่อที่จะพูดคุยกันถึงหัวข้อ “ความรู้ดีๆ สำหรับนักเรียนและนักศึกษา” แต่เนื่องจากในสัปดาห์นี้ผมติดภารกิจเร่งด่วน ทำให้ต้องเดินทางออกนอกสถานที่เลยทำให้การจัดทำคลิปไม่ค่อยสะดวกมากนัก ดังนั้นในวันนี้ผมจึงจะขอสลับนำเอาหัวข้อ “ความรู้ดีๆ เพื่อคุณผู้หญิง” มาพูดคุยกับเพื่อนๆ ในวันนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับ

โดยที่หัวข้อในวันนี้เป็นคำถามที่ผมมักจะเห็นได้จากการที่มีน้องๆ นักเรียนในระดับ ปวช ปวส มัธยมต้น หรือ มัธยมปลาย ที่เป็นผู้หญิง มักจะทำการตั้งกระทู้หรือโพสต์เพื่อที่จะสอบถามว่า

 

“หากว่าเรามีความสนใจและใจรักอยากที่จะประกอบอาชีพเป็นวิศวกรโยธา ไม่ทราบว่าการที่เป็นผู้หญิงจะส่งผลทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานในสายงานนี้หรือไม่ ?”

 

ดังนั้นวันนี้ผมจะขออนุญาตมาเป็นผู้ให้คำแนะแนวโดยที่จะมาแชร์ความรู้และมุมมองของผมที่มีต่อผู้หญิงซึ่งมีการประกอบอาชีพอยู่ในสายงานวิศวกรรมโยธาให้แก่เพื่อนๆ ทุกคนได้รับทราบกันว่าจะเป็นเช่นไรนะครับ

 

ก่อนอื่นเลยผมต้องขอยอมรับก่อนนะครับว่า สายงานวิศวกรรมโยธานั้นเป็นสายงานที่จำเป็นจะต้องทำงานค่อนข้างที่จะหนักเอาเรื่องเลยทีเดียว แต่ ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะไม่สามารถทำงานในสายงานนี้ได้ ในทางตรงกันข้าม ผมกลับมองว่าในบางสาขาย่อยของสายงานวิศวกรรมโยธานั้น หากว่าเราได้วิศวกรซึ่งเป็นผู้หญิงมาเป็นผู้ทำงานในส่วนนั้นๆ แล้วละก็ ก็น่าที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ดีกว่าผู้ชายบางคนเสียอีก เรามาดูตัวอย่างกันสักหน่อยดีกว่านะครับว่าเพราะอะไรผมจึงได้กล่าวเช่นนั้น

 

ประการแรก ผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นเพศที่มีความละเอียดถี่ถ้วนมากๆ ดังนั้นหลายๆ ครั้งจึงทำให้มีความละเอียดและรอบคอบมากกว่าผู้ชายบางคนเสียอีก

 

สาเหตุที่ผมหยิบยกเอาหัวข้อนี้มาใช้เป็นเหตุผลแรกนั่นเป็นเพราะว่า ผมสัมผัสมาโดยตรงเลย เพราะหากดูผิวเผินแล้วงานทางด้านวิศวกรรมโยธาอาจจะเหมือนเป็นงานที่มีความหยาบแต่หากมองให้ลึกลงไปในความหยาบที่เห็นนั้น ก็อาจจะพบได้ว่ากว่าเค้าจะคิดกันขึ้นมาได้ ก็ต้องใช้ความละเอียดไม่น้อยเลย ผมยกตัวอย่างแบบนี้ งานทางด้านการถอดปริมาณและการประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง หากพวกเราหลายๆ คนในที่นี้มีความต้องการที่จะทำการประมาณราคางานก่อสร้างสักโครงการหนึ่ง ก็อาจจะคำนวณง่ายๆ เลยว่า พื้นที่ก่อสร้างเท่านี้ คูณกับราคาต่อหน่วยเท่านี้ ทำให้ได้ค่าก่อสร้างออกมาเท่านี้ เป็นต้น ซึ่งถามว่าการทำเช่นนี้ผิดหรือไม่ ?

 

ผมตอบได้เลยครับว่า ไม่ผิด แต่ ไม่สามารถที่จะใช้ได้กับทุกๆ ประเภทของงานก่อสร้าง การที่ใครสักคนจะทำการประมาณราคาด้วยวิธีการข้างต้นนั่นก็แสดงให้เห็นบุคคลท่านนั้นจะต้องเจนจัดและคลุกคลีอยู่กับวงการการก่อสร้างประเภทนั้นๆ เป็นอย่างดีเลยทีเดียวและต่อให้เจนจัดเพียงใด ก็ไม่อาจที่จะทำการประมาณรายการของวัสดุและราคาต่างๆ ออกมาได้ ก็ต้องอาศัยการถอดออกมาโดยละเอียดอยู่ดี ซึ่งจากประสบการณ์ของผมๆ พบว่า ผู้หญิงมักจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากๆ ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ผู้หญิงเป็นคนที่มีความละเอียดถี่ถ้วนค่อนข้างมาก เมื่อทำการถอดปริมาณในงานก่อสร้างใดๆ แล้วก็มักจะไม่คิดตกหรือคิดหล่น ทำให้รายการในการประมาณการที่ออกมามักจะมีความถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนออกไปจากความเป็นจริงเท่าใดนักครับ

 

ประการที่สอง ผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีความอดทนไม่แพ้ผู้ชายเลย ดังนั้นงานบางงานที่ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างมาก ผู้หญิงก็มักที่จะทำได้ดีกว่าผู้ชาย

 

ก่อนอื่นอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะ ข้อนี้ผมไม่ได้หมายถึงงานประเภทที่จะต้องออกไปตากแดดตากลมหรือยืนทำการควบคุมงานกลางแจ้งเหมือนวิศวกรที่เป็นผู้ชายนะแต่ผมหมายถึงงานบางประเภทที่จะต้องอาศัยระยะเวลาในการทำงานเป็นเวลานานๆ เช่น งานวางแผนงานก่อสร้าง งานวิเคราะห์ปัญหาและข้อมูลจากการก่อสร้าง เป็นต้น เนื่องจากงานประเภทนี้จะต้องมีการวิเคราะห์และทำการรวบรวมข้อมูลทางด้านสถิติต่างๆ ย้อนหลังกันเยอะมากๆ ถึงจะได้วิธีการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้ชายส่วนน้อยครับที่จะสามารถทำได้และส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็น ผู้หญิงจะเป็นผู้ทำหน้าที่นี้ ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ผู้หญิงส่วนใหญ่นั้นมักที่จะมีความสามารถและความอดทนสามารถที่จะทำงานในลักษณะเชิงลึกแบบนี้ที่มากกว่าผู้ชายบางคนเสียอีกนะครับ

 

ประการที่สาม ผู้หญิงดูเหมือนจะเป็นเพศที่มีความบอบบางซึ่งผู้ชายหลายๆ คนก็มักจะตีความรวมๆ ว่าผู้หญิงนั้นเป็นคนอ่อนแอแต่ในทางตรงกันข้าม ผมไม่ได้คิดเช่นนั้น ผมกลับมองว่าผู้หญิงบางคนมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการทำงานดีกว่าผู้ชายบางคนเสียอีกครับ

 

ข้อนี้หลักๆ แล้วผมหมายถึงความอดทนในการทำงานในหน้าที่ๆ ได้รับมอบหมายนะครับ นั่นหมายความว่า หากมอบหมายงานหนึ่งงานงานใดที่อาจจะเป็นงานทั่วๆ ไปให้แก่วิศวกรสองคน คนที่หนึ่งเป็นผู้ชาย คนที่สองเป็นผู้หญิง เมื่อระยะเวลาผ่านไปโดยต้องมีการทำงานนั้นๆ ต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งก็จะพบว่า ส่วนใหญ่แล้ววิศวกรที่เป็นผู้ชายมักจะมีความเบื่อหน่ายในหน้าที่ๆ ได้รับนั้นๆ เร็วกว่าวิศวกรที่เป็นผู้หญิง กล่าวคือวิศวกรส่วนใหญ่ที่เป็นผู้หญิงมักจะมีความสามารถ มีความตั้งใจ มีความอดทน สามารถที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนั้นๆ ได้แบบซ้ำๆ กัน โดยไม่ก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในการทำงาน ดังนั้นหากเป็นงานที่อาจจะต้องมีการทำงานแบบซ้ำๆ กันในทุกๆ วันหรือทุกๆ ช่วงเวลา วิศวกรผู้หญิงก็มักจะสามารถทำหน้าที่ได้ดีกว่าผู้ชายนะครับ

 

สุดท้ายนี้ผมอยากจะทำการสรุปเหตุผลทั้งสามประการข้างต้นว่า ผมไม่ได้จะบอกว่า วิศวกรเพศใดเพศหนึ่งนั้นทำงานได้ดีกว่าอีกเพศหนึ่งนะครับ โปรดเข้าใจไว้ด้วยแต่ผมแค่ต้องการที่จะชี้ให้เพื่อนๆ เห็นว่า ผู้หญิงจะมีอุปนิสัยหลายๆ อย่างที่เหมาะและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานในสายงานวิศวกรรมโยธาได้ ถึงแม้สรีระและร่างกายของผู้หญิงจะไม่ได้มีความใหญ่โตหรือแข็งแรงเทียบเท่ากับผู้ชายได้แต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่า ในปัจจุบันนี้เรามีทั้งเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยให้การทำงานนั้นสำเร็จและเสร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้แรงงานที่น้อยลง ดังนั้นหากคุณผู้หญิงเป็นบุคคลท่านหนึ่งที่พบว่าตนเองมีคุณสมบัติตามที่ผมได้เล่าให้ฟังข้างต้น ประกอบกับมีความสนใจอยากที่จะประกอบอาชีพในสายงานๆ นี้ ผมคิดว่าก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลวเลยนะครับ

 

หวังว่าความรู้เล็กๆ น้อยๆ ที่ผมได้นำมาฝากแก่เพื่อนๆ ทุกๆ ท่านจากคำถามในวันนี้น่าที่จะมีประโยชน์ต่อทุกๆ ท่านไม่มากก็น้อย และ จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับ

 

#การสลับโพสต์ประจำวัน

#โพสต์ของวันจันทร์

#ความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อคุณผู้หญิง

#ผู้หญิงสามารถที่จะประกอบอาชีพวิศวกรได้หรือไม่

 

ADMIN JAMES DEAN


บริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด ผู้นำกลุ่มธุรกิจเสาเข็มสปัน ไมโครไพล์ รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การให้บริการตอกเสาเข็ม The Provision of Pile Driving Service และได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 ของระบบ UKAS และ NAC รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐานในกระบวนการ การออกแบบเสาเข็มสปันไมโครไพล์ การผลิตเสาเข็มสปันไมโครไพล์ และบริการตอกเสาเข็มเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Design and Manufacturing of Spun Micropile/Micropile and Pile Driving Service) Certified by SGS (Thailand) Ltd.

บริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด คือผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวในไทย ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ Endoresed Brand จาก SCG ด้านการผลิตเสาเข็ม สปันไมโครไพล์ และได้รับเครื่องหมาย มาตรฐาน อุตสาหกรรม มอก. 397-2524 เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile พร้อมรับประกันผลงาน และความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้ง 7+ Year Warranty เสาเข็มมีรูกลมกลวงตรงกลาง การระบายดินทำได้ดี เมื่อตอกแล้วแรงสั่นสะเทือนน้อยมาก จึงไม่กระทบโครงสร้างเดิม หรือพื้นที่ข้างเคียง ไม่ต้องขนดินทิ้ง ตอกถึงชั้นดินดานได้ ด้วยเสาเข็มคุณภาพมาตรฐาน มอก. การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จากประเทศเยอรมัน เสาเข็มสามารถทำงานในที่แคบได้ หน้างานสะอาด ไม่มีดินโคลน เสาเข็มสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 15-50 ตัน/ต้น ขึ้นอยู่กับขนาดเสาเข็มและสภาพชั้นดิน แต่ละพื้นที่ ทดสอบโดย Dynamic Load Test ด้วยคุณภาพและการบริการที่ได้มาตรฐาน เสาเข็มเราจึงเป็นที่นิยมในงานต่อเติม

รายการเสาเข็มภูมิสยาม

1. สี่เหลี่ยม S18x18 cm.

รับน้ำหนัก 15-20 ตัน/ต้น

2. กลม Dia 21 cm.

รับน้ำหนัก 20-25 ตัน/ต้น

3. กลม Dia 25 cm.

รับน้ำหนัก 25-35 ตัน/ต้น

4. กลม Dia 30 cm.

รับน้ำหนัก 30-50 ตัน/ต้น

(การรับน้ำหนักขึ้นอยู่กับสภาพชั้นดินในแต่ละพื้นที่)

☎ สายด่วนภูมิสยาม:
082-790-1447
082-790-1448
082-790-1449
091-947-8945
081-634-6586

🌎 Web:
bhumisiam.com
micro-pile.com
spun-micropile.com
microspunpile.com
bhumisiammicropile.com