ลักษณะของการเกิดการแตกร้าวในเนื้อคอนกรีต

สวัสดีครับแฟนเพจที่รักทุกๆ ท่าน

ในวันนี้ผมจะขอมายกตัวอย่างกันให้เห็นถึงลักษณะของการเกิดการแตกร้าวในเนื้อคอนกรีตกันต่อจากเมื่อวานนะครับ

มาเริ่มต้นกันทีละภาพนะครับ

(A)

เริ่มจากภาพ (A) เป็นแผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงการแตกร้าวของคอนกรีตทั้งแบบ STRUCTURAL CRACK และ NON-STRUCTURAL CRACK นะครับ จะเห็นได้ว่าปัญหาส่วนใหญ่นั้นจะเกิดจากการที่ผู้ทำงานไม่ใส่ใจที่จะดูแลเรื่องร่วเหล่านี้ไป ทั้งๆ ที่สามารถจะทำได้ตามปกติวิสัยของการทำงานอยู่แล้ว

(B)

          ในรูป (B) เป็นรูปรอยแตกร้าวทีเกิดได้จากหลายสาเหตุครับ เช่น จากการโป่ง งอ หรือ เคลื่อนที่เนื่องจากไม้แบบเกิดการขยายตัว ตะปู หรือ เครื่องยึดเหนี่ยวหลุด ไม้แบบไม่แข็งแรงเพียงพอ เป็นต้น รอยร้าวเหล่านี้ไม่แสดงรูปแบบที่ชี้บอกลักษณะที่แน่นอน

(C)

รูปถัดมา คือ รูป (C) เป็นรูปที่แสดงรอยแตกร้าวที่เกิดจากพื้นดินข้างล่างนั้นไม่มีความแข็งแรงเพียงพอ ดินจะยุบตัวลงไปจนทำให้คอนกรีตเคลื่อนตัวทรุดลงขณะที่กำลังจะเริ่มแข็งตัว นี้็ก็เป็นรอยร้าวอีกรูปแบบหนึ่งที่มักไม่แสดงรูปแบบที่ชี้บอกลักษณะของรอยแตกร้าวที่แน่นอนครับ

(D)

รูป (D) เป็นรูปรอยแตกร้าวที่อาจเกิดขึ้นเหนือเหล็กเสริมในคอนกรีต เกิดการยุบตัวทับลงไปบนเหล็กเสริม รอยร้าวแบบนี้สามารถที่จะป้องกันได้โดยใช้คอนกรีตที่มีค่าการยุบตัวที่น้อย และ ทำให้พื้นบริเวณด้านล่างมีความแข็งแรงเพียงพอ

(E)

รูป (E) เป็นรอยแตกร้าวลายงาซึ่งเกิดขึ้นได้เนื่องจากการบ่มที่ไม่ดีเพียงพอ หรือ เกิดจากการใส่ซีเมนต์มากจนเกินไป หรือ เกิดจากการพองตัวของทราย หรือ ซีเมนต์ที่เผาไม่สุกนั่นเอง

(F)

รูป (F) ในรูปนี้จะแสดงรอยแตกร้าวเนื่องจากการหดตัวที่เกิดขึ้นในขณะที่คอนกรีตยังไม่เกิดการแข็งตัว เพราะเนื่องจากคอนกรีตเกิดการสูญเสียน้ำไปอย่างรวดเร็วจากการระเหยไปในอากาศ หรือ ถูกพื้นดินด้านล่างที่ค่อนข้างแห้งดูดน้ำลงไปครับ

(G)

รูปสุดท้าย คือ รูป (G) รูปนี้จะแสดงให้เห็นถึงรอยแตกร้าวที่เกิดจากสนิมในเหล็กเสริมคอนกรีตเกิดการขยายตัว เราสามารถป้องกันได้โดยใช้คอนกรีตที่มีส่วนผสมที่ค่อนข้างแน่น และ ให้คอนกรีตมีระยะหุ้มเหล็กอย่างพอเพียง ทั้งนี้เพื่อป้องกันความชื้นที่อาจเข้าไปทำให้เหล็กเป็นสนิมได้ครับ

วันพรุ้งนี้เราจะมาต่อกันในหัวข้อสุดท้าย คือ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการแตกร้าวในคอนกรีตกันนะครับ

ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้เล็กๆ น้อยๆ ที่ผมได้นำมาฝากเพื่อนๆ ทุกๆ ท่านในหลายๆ วันที่ผ่านมานั้นจะมีประโยชน์ต่อทุกๆ ท่านไม่มากก็น้อย และ จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับ

ADMIN JD @ ภูมิสยามไมโครไพล์