เกี่ยวกับบริษัท-ภูมิสยาม ซัพพลาย

ภูมิสยาม ซัพพลาย

  • ใบทะเบียนพาณิชย์
  • ใบอนุญาตประกอบโรงงาน
  • ใบ ภพ. 20
  • แผนที่ตั้งโรงงาน
  • เอกสารรับรองลิขสิทธ์ สิ่งพิมพ์ ประเภท Spun Miro Pile
  • นโยบาย โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

 

ใบทะเบียนพาณิชย์

micropile-ใบทะเบียนพาณิชย์

ใบอนุญาตประกอบโรงงาน

micropile-ใบอนุญาตประกอบโรงงาน

ใบ ภพ. 20

micropile-pp-02

แผนที่ตั้งโรงงาน

micropile-Bhumisiam-Map-3

เอกสารรับรองลิขสิทธ์ สิ่งพิมพ์ ประเภท Spun Miro Pile

micropile-สิ่งพิมพ์ ประเภท Spun Miro Pile

นโยบาย โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

micropile-นโยบาย-โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว