นโยบาย-โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

Green-Industryนโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นายรัฐโรจน์ ภูริหิรัญพิพัฒ กรรมการผู้จัดการบริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย พร้อมบริการตอกเสาเข็มสปัน ไมโครไพล์ เทคโนโลยีการผลิตจากประเทศไทยเยอรมัน

นโยบาย โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

มุ่งเน้นป้องกันปัญหา และปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยลดการใช้ทรัพยากรและเพิ่มการนำกลับไปใช้ใหม่
ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ป้องกันการบาดเจ็บ และโรคจากการทำงาน รวมทั้งอันตรายจากความเสี่ยงทุกกิจกรรม ทั้งของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป