งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) ทำฐานรากอาคารที่จอดรถ จัสมินทาวเวอร์

posted in: Gallery | 0

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) เพื่อทำฐานรากสำหรับสร้างอาคารที่จอดรถ ด้านข้างอาคารจัสมินทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) เป็นเสาเข็มที่ถูกออกแบบขึ้นมาสำหรับงานต่อเติมในที่แคบที่มีความสูงจำกัด มีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องความสั่นสะเทือนในขณะตอกมีน้อยกว่าเสาเข็มใหญ่ และโอกาศที่จะสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารด้านข้างมีน้อย จึงสามารถนำเอามาตอกข้างอาคารสูงในลักษณะนี้ได้

อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เป็นอาคารสำนักงานสูง ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของจัสมินกรุ๊ป บริษัทชั้นนำทางด้านธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคมในประเทศไทย

jasmine-tower

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มที่ถูกออกแบบขึ้นมาสำหรับงานต่อเติมในที่แคบที่มีความสูงจำกัด มีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องความสั่นสะเทือนในขณะตอกมีน้อยกว่าเสาเข็มใหญ่ และโอกาศที่จะสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารด้านข้างมีน้อย จึงสามารถนำเอามาตอกข้างอาคารสูงในลักษณะนี้ได้

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) สำหรับฐานรากอาคารที่จอดรถ จัสมินทาวเวอร์

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) ทำฐานรากอาคารที่จอดรถ จัสมินทาวเวอร์

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) สำหรับฐานรากอาคารที่จอดรถ จัสมินทาวเวอร์

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) เป็นเสาเข็มที่ถูกออกแบบใช้ใช้งานในหน้างานที่แคบได้ ดังนั้นจึงออกแบบเสาเข็มให้มีความยาวท่อนละ 1.5 เมตร เมื่อนำเสาเข็มมาตอก จะเชื่อมเสาเข็มแต่ละต้นเข้าด้วยกันด้วยวิธีเชื่อมด้วยไฟฟ้า

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) สำหรับฐานรากอาคารที่จอดรถ จัสมินทาวเวอร์

เหล็กปลอกรัดหัวเสาเข็ม ของเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) สำหรับนำเสาเข็มมาต่อกันโดยวิธีการเชื่อมไฟฟ้า

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) สำหรับฐานรากอาคารที่จอดรถ จัสมินทาวเวอร์

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) เป็นเสาเข็มที่ถูกออกแบบใช้ใช้งานในหน้างานที่แคบได้ ดังนั้นจึงออกแบบเสาเข็มให้มีความยาวท่อนละ 1.5 เมตร เมื่อนำเสาเข็มมาตอก จะเชื่อมเสาเข็มแต่ละต้นเข้าด้วยกันด้วยวิธีเชื่อมด้วยไฟฟ้า

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) สำหรับฐานรากอาคารที่จอดรถ จัสมินทาวเวอร์

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) เป็นเสาเข็มที่ถูกออกแบบใช้ใช้งานในหน้างานที่แคบได้ ดังนั้นจึงออกแบบเสาเข็มให้มีความยาวท่อนละ 1.5 เมตร เมื่อนำเสาเข็มมาตอก จะเชื่อมเสาเข็มแต่ละต้นเข้าด้วยกันด้วยวิธีเชื่อมด้วยไฟฟ้า

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) สำหรับฐานรากอาคารที่จอดรถ จัสมินทาวเวอร์

ทีมงานตอกเสาเข็มของ ภูมิสยาม ซัพพลาย มีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานตอกเสาเข็มที่ใช้ปั้นจั่นขนาดย่อส่วน ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับงานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile)

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) สำหรับฐานรากอาคารที่จอดรถ จัสมินทาวเวอร์

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) ทำฐานรากอาคารที่จอดรถ จัสมินทาวเวอร์

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) สำหรับฐานรากอาคารที่จอดรถ จัสมินทาวเวอร์

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) ทำฐานรากอาคารที่จอดรถ จัสมินทาวเวอร์

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) สำหรับฐานรากอาคารที่จอดรถ จัสมินทาวเวอร์

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) ทำฐานรากอาคารที่จอดรถ จัสมินทาวเวอร์

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) สำหรับฐานรากอาคารที่จอดรถ จัสมินทาวเวอร์

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) ทำฐานรากอาคารที่จอดรถ จัสมินทาวเวอร์

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) สำหรับฐานรากอาคารที่จอดรถ จัสมินทาวเวอร์

ทีมงานตอกเสาเข็มของ ภูมิสยาม ซัพพลาย มีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานตอกเสาเข็มที่ใช้ปั้นจั่นขนาดย่อส่วน ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับงานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile)

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) สำหรับฐานรากอาคารที่จอดรถ จัสมินทาวเวอร์

ตรวจสอบความลึกของเสาเข็มที่ตอกว่าสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยของอาคารตามที่วิศวกรได้ออกแบบไว้หรือไม่ โดยใช้เทคนิค Last 10 Blow เพื่อเช็คระยะจมของเสาเข็มในการตอกทุกๆ 10 ครั้ง

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) สำหรับฐานรากอาคารที่จอดรถ จัสมินทาวเวอร์

แนวเสาเข็มสำหรับทำฐานรากอาคารที่จอดรถ

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) สำหรับฐานรากอาคารที่จอดรถ จัสมินทาวเวอร์

แนวเสาเข็มสำหรับทำฐานรากอาคารที่จอดรถ

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) สำหรับฐานรากอาคารที่จอดรถ จัสมินทาวเวอร์

แนวเสาเข็มสำหรับทำฐานรากอาคารที่จอดรถ

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) สำหรับฐานรากอาคารที่จอดรถ จัสมินทาวเวอร์

แนวเสาเข็มสำหรับทำฐานรากอาคารที่จอดรถ

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) สำหรับฐานรากอาคารที่จอดรถ จัสมินทาวเวอร์

แนวเสาเข็มสำหรับทำฐานรากอาคารที่จอดรถ