งานตอกเสาเข็มสำหรับต่อเติมบ้านจัดสรร ที่จุดต่อเติมอยู่ติดกับตัวโครงสร้างของบ้านเดิม

posted in: Gallery | 0

งานตอกเสาเข็มสำหรับต่อเติมบ้านจัดสรร ที่จุดต่อเติมอยู่ติดกับตัวโครงสร้างของบ้านเดิม แถมยังอยู่ใกล้กับรั้วบ้านของเพื่อนบ้าน ถ้าหากว่าใช้เสาเข็มตอกขนาดใหญ่ก็เสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างเดิม จึงจำเป็นต้องใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ที่เหมาะกับงานต่อเติมในลักษณะนี้มากกว่า

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) ต่อเติมบ้านจัดสรร

งานต่อเติมโครงการบ้านจัดสรร บ้านสถาพร รังสิต คลอง 3

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) ต่อเติมบ้านจัดสรร

ตัวบ้านมีกระจกอยู่รอบด้าน จึงจำเป็นต้องใช้เสาเข็มแบบสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) ที่มีแรงสั่นสะเทือนตอนตอกน้อยกว่าเสาเข็มแบบอื่นๆ

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) ต่อเติมบ้านจัดสรร

หลังจากตอกเสาเข็มลงลึกจนถึงชั้นดินแข็งแล้ว ด้วยการเช็คจาก Blow Count ก็จะเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาที่จะขุดดินรอบๆ เสาเข็มออกเพื่อทำฐานราก (Footing)

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) ต่อเติมบ้านจัดสรร

ในการต่อเติมบ้านจัดสรร พื้นที่หน้างานอยู่ติดกับกำแพงบ้านและบ้านข้างเคียง ซึ่งเสี่ยงที่จะทำให้เกิดบ้านร้าวได้

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) ต่อเติมบ้านจัดสรร

ในการต่อเติมบ้านจัดสรร พื้นที่หน้างานอยู่ติดกับกำแพงบ้านและบ้านข้างเคียง ซึ่งเสี่ยงที่จะทำให้เกิดบ้านร้าวได้

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) ต่อเติมบ้านจัดสรร

ในการต่อเติมบ้านจัดสรร พื้นที่หน้างานอยู่ติดกับกำแพงบ้านและบ้านข้างเคียง ซึ่งเสี่ยงที่จะทำให้เกิดบ้านร้าวได้

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) ต่อเติมบ้านจัดสรร

หลังจากตอกเสาเข็มลงลึกจนถึงชั้นดินแข็งแล้ว ด้วยการเช็คจาก Blow Count ก็จะเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาที่จะขุดดินรอบๆ เสาเข็มออกเพื่อทำฐานราก (Footing)

งานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) ต่อเติมบ้านจัดสรร

เสาเข็มแบบสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ 25 เซนติเมตร จะสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ที่ 25 – 35 ตัน/ต้น ซึ่งถ้าหากวิศวกรที่ออกแบบโครงสร้างบ้านแล้วคำนวนว่าน้ำหนักตรงจุดนั้นเยอะว่าที่เสาเข็มต้นเดียวจะสามารถรับน้ำหนักได้ ก็จะต้องตอกเสาเข็มมากกว่า 1 ต้น เพื่อให้สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้มากขึ้น