งานดีดบ้าน อาคารไม้หลังเก่า สำนักงานสาธารณสุข จ.ปทุมธานี

ตัวอย่างงานที่ใช้เสาเข็มเพื่อการต่อเติม สปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) เป็นงานซ่อมแซมอาคารไม้หลังเก่า สำนักงานสาธารณสุข จ.ปทุมธานี ซึ่งทรุดโทรมมากเพราะมีอายุหลายสิบปีเริ่มตั้งแต่สร้างมา และผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่มาหลายรอบ ทางสำนักงานสาธารณสุข จ.ปทุมธานี ต้องการที่จะอนุรักษ์อาคารไม้หลังเก่าเอาไว้ จึงได้ให้ผู้รับเหมาเข้ามาปรับปรุงอาคารไม้หลังนี้ แอดมินเห็นว่างานนี้เป็นงานที่น่าสนใจมากในการนำเสาเข็มสปันไมโครไพล์มาใช้ ก็เลยนำมาเขียนเป็นตัวอย่างให้ดูกันครับ

ดีดบ้าน ยกบ้าน อาคารไม้หลังเก่า สำนักงานสาธารณสุข จ.ปทุมธานี

ผู้รับเหมาที่รับผิดชอบงานนี้ก็เลยนำเอา เหล็กเอชบีม (H-Beam) มาใช้ทำเป็นโครงสร้างแทนโครงสร้างไม้ของเดิมที่เริ่มผุพัง แล้วดีดพื้นบ้านให้สูงขึ้นเพื่อทำเป็นอาคาร 2 ชั้น ซึ่งงานนี้จำเป็นต้องทำฐานรากใหม่และจำเป็นต้องตอกเสาเข็มด้วยเพราะป้องกันการทรุดตัวของอาคารในภายหลัง

ดีดบ้าน ยกบ้าน อาคารไม้หลังเก่า สำนักงานสาธารณสุข จ.ปทุมธานี

บริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด ได้เข้านำเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) มาตอกที่งานนี้ด้วย เพราะว่าเป็นลักษณะหน้างานที่มีความสูงจำกัดอยู่ที่ 3 เมตร ทำให้เสาเข็มใหญ่แบบอื่นไม่สามารถเข้าทำงานได้

ดีดบ้าน ยกบ้าน อาคารไม้หลังเก่า สำนักงานสาธารณสุข จ.ปทุมธานี

จุดเด่นของเสาเข็มแบบสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) คือ เป็นเสาเข็มที่มีความยาวท่อนละ 1.5 เมตร เวลาที่ตอกนำมาเชื่อมต่อกันตรงเหล็กปลอกรัดหัวเสาเข็ม ทำให้สามารถตอกจนลึกจนถึงระดับ Blow Count ได้ และปั้นจั่นที่ใช้ตอกจะเป็นปั้นจั่นแบบย่อส่วนที่สามารถเข้าทำงานในพื้นที่แคบ 1.5 เมตร และสูง 3 เมตร แบบนี้ได้

ดีดบ้าน ยกบ้าน อาคารไม้หลังเก่า สำนักงานสาธารณสุข จ.ปทุมธานี

ดีดบ้าน ยกบ้าน อาคารไม้หลังเก่า สำนักงานสาธารณสุข จ.ปทุมธานี

ดีดบ้าน ยกบ้าน อาคารไม้หลังเก่า สำนักงานสาธารณสุข จ.ปทุมธานี

ดีดบ้าน ยกบ้าน อาคารไม้หลังเก่า สำนักงานสาธารณสุข จ.ปทุมธานี

ดีดบ้าน ยกบ้าน อาคารไม้หลังเก่า สำนักงานสาธารณสุข จ.ปทุมธานี

ดีดบ้าน ยกบ้าน อาคารไม้หลังเก่า สำนักงานสาธารณสุข จ.ปทุมธานี

ดีดบ้าน ยกบ้าน อาคารไม้หลังเก่า สำนักงานสาธารณสุข จ.ปทุมธานี