งานตอกเสาเข็ม สร้างอาคารสำนักงาน 6 ชั้น ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานตอกเสาเข็ม สร้างอาคารสำนักงาน 6 ชั้น ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เนื่องจากว่าจุดก่อสร้างสำนักงานแห่งนี้ อยู่ติดกับหอพักสูง 7 ชั้น จึงไม่สามารถใช้เสาเข็มขนาดใหญ่ได้ เพราะว่าเวลาที่ตอกเสาเข็มจะเกิดแรงสั่นสะเทือนสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารของหอพักที่อยู่ติดกันได้

งานนี้จึงต้องใช้เสาเข็มแบบสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) ซึ่งเป็นเสาเข็มแบบกลมและมีรูกลวงตรงกลาง ซึ่งมีข้อดีที่ว่าแรงสั่นสะเทือนขณะทำการตอกมีไม่เยอะ จึงสามารถแก้ปัญหางานก่อสร้างในลักษณะนี้ได้

งานตอกเสาเข็ม สร้างอาคารสำนักงาน 6 ชั้น ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานตอกเสาเข็ม สร้างอาคารสำนักงาน 6 ชั้น ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานตอกเสาเข็ม สร้างอาคารสำนักงาน 6 ชั้น ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานตอกเสาเข็ม สร้างอาคารสำนักงาน 6 ชั้น ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานตอกเสาเข็ม สร้างอาคารสำนักงาน 6 ชั้น ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานตอกเสาเข็ม สร้างอาคารสำนักงาน 6 ชั้น ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานตอกเสาเข็ม สร้างอาคารสำนักงาน 6 ชั้น ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานตอกเสาเข็ม สร้างอาคารสำนักงาน 6 ชั้น ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานตอกเสาเข็ม สร้างอาคารสำนักงาน 6 ชั้น ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานตอกเสาเข็ม สร้างอาคารสำนักงาน 6 ชั้น ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานตอกเสาเข็ม สร้างอาคารสำนักงาน 6 ชั้น ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี