โครงการ อาหารกลางวัน

โครงการ อาหารกลางวัน

บจก. ภูมิสยาม ซัพพลาย (BSP-Bhumisiam) ได้จัดกิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวัน คนไร้ที่พึ่ง จำนวน 550 ที่ พร้อมทั้งบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ ที่สถานสงเคราะห์ คนไร้ที่พึ่งหญิง อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี ขอขอบพระคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้ เรายังมีกิจกรรมดีๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม มาอัพเดทเรื่อยๆ ครับ – วันที่ 28 กุมพาพันธ์ 2560

 

micropile-bhumisiam-for-social1-01

micropile-bhumisiam-for-social1-02

micropile-bhumisiam-for-social1-03

micropile-bhumisiam-for-social1-04

micropile-bhumisiam-for-social1-05

micropile-bhumisiam-for-social1-06

micropile-bhumisiam-for-social1-07

micropile-bhumisiam-for-social1-08

micropile-bhumisiam-for-social1-09 micropile-bhumisiam-for-social1-10