โครงการ สร้างโอกาสเพื่อการศึกษา 2

โครงการ สร้างโอกาสเพื่อการศึกษา 2

บจก.ภูมิสยาม ซัพพลาย เข้ามอบทุนพร้อมอุปกรณ์การเรียน จำนวน 30,000 บาท สำหรับนักเรียน โรงเรียนวัดธัญญะผล เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และทำบุญเลี้ยงพระถวายปัจจัย เพื่อสนับสนุน กิจกรรมของวัดธัญญะ ที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี – 8 กรกฏาคม 2560

Bhumisiam-ภูมิสยาม
ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา