การจำลองโครงสร้างด้วยโปรแกรมทาง FINITE ELEMENT

สวัสดีครับแฟนเพจที่รักทุกๆ ท่านครับ

วันนี้ผมจะมาแนะนำให้เพื่อนๆ ได้รู้จักถึงส่วนประกอบหลักๆ เมื่อวิศวกรต้องการทำการจำลองโครงสร้างด้วยโปรแกรมทาง FINITE ELEMENT กันพอสังเขปนะครับ

เมื่อใดก็ตามที่วิศวกรต้องการจะวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทาง FINITE ELEMENT ก็จะเริ่มต้นทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโครงสร้างขึ้นมาก่อนครับ โดยที่องค์ประกอบหลักๆ ของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นี้จะประกอบไปด้วย

(1) SIGN CONVENTION หรือ STRUCTURAL AXIS
(2) BOUNDARY CONDITIONS หรือ SUPPORT
(3) NODE หรือ JOINT
(4) ELEMENTS หรือ MEMBER
(5) LOADING หรือ APPLIED FORCE

เนื่องจากรูปแบบของสิ่งต่างๆ ข้างต้นนั้นมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันมาก เช่น จุดรองรับ จุดรองรับแต่ละอย่างแต่ละประเภทที่มีการใช้งานกันในปัจจุบันนั้นมีคุณสมบัติด้านการรับกำลังและความแข็งแรงที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องทำการจำลองจุดรองของโครงสร้างให้เหมาะสมกับจุดรองรับจริงๆ ที่จะใช้งาน เป็นต้นครับ

ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้เล็กๆ น้อยๆ ที่ผมได้นำมาฝากเพื่อนๆ ทุกๆ ท่านในหลายๆ วันที่ผ่านมานั้นจะมีประโยชน์ต่อทุกๆ ท่านไม่มากก็น้อย และ จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับ

ADMIN JD @ ภูมิสยามไมโครไพล์