ภูมิสยามฯ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม เสาเข็มไมโครไพล์— ข่าวมติชน

ภูมิสยามฯ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม เสาเข็มสปันไมโครไพล์— ข่าวมติชน

micropile spunmicropile ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์
รัฐโรจน์ ภูริหิรัญพิพัฒ กรรมการผู้จัดการ สันดุสิต จรรยาศรี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และ นัฐพล คำมงคล ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัดร่วมทัศนศึกษาดูงานพร้อมเรียนรู้วิชาการด้านการตลาด และธุรกิจการค้าเพื่ออุตสาหกรรม โดยสามารถนำความรู้มาต่อยอดพัฒนาองค์กรได้ในระยะยาวต่อไป จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน