บล็อค บทความเพื่อให้ความรู้ เกร็ดความรู้ ทางด้านวิศวกรรมการก่อสร้างและฐานรากด้วยเสาเข็ม สปันไมโครไพล์ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์การก่อสร้างได้เพราะ
1) สามารถทำงานในที่แคบได้
2) ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง
3) หน้างานสะอาด ไม่มีดินโคลน
4) สามารถรับน้ำหนักได้ 20-50 ตัน/ต้น ขึ้นอยู่กับสภาพชั้นดินแต่ละพื้นที่
5) สามารถตอกชิดกำแพง ไม่ก่อให้โครงสร้างเดิมเสียหาย
บทความใหม่ๆ อัพเดทบนเพจ ภูมิสยาม ไมโครไพล์ http://bit.ly/2O6GBMu
ต้องการตอกเสาเข็ม สปันไมโครไพล์ SPUN MICROPILE จำนวน 1,200 ต้นเพื่อขยายโรงงาน รับตอกไหมครับ ?
|

ต้องการตอกเสาเข็ม สปันไมโครไพล์ SPUN MICROPILE จำนวน 1,200 ต้นเพื่อขยายโรงงาน รับตอกไหมครับ ? รับครับ Bhumisiam (ภูมิสยาม) พร้อมบริการ ทีมงานเรา มีประสบการณ์ แล ะเชื่อถือได้จากผลงานที่ผ่านมา เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ตอกแล้วแรงสั่นสะเทือนน้อย เพราะเสาเข็มมีรูกลมกลวงตรงการเพื่อการระบายดินสามารถลดแรงสั่นสะเทือนได้ … Read More

ตอกเสาเข็มในอาคาร ในโรงงาน แนะนำเสาเข็มสปันไมโครไพล์ SPUN MICRO PILE มาตรฐาน มอก. โดย BSP-Bhumisiam
|

ตอกเสาเข็มในอาคาร ในโรงงาน แนะนำเสาเข็มสปันไมโครไพล์ SPUN MICRO PILE มาตรฐาน มอก. โดย BSP-Bhumisiam ด้วยเสาเข็มคุณภาพมาตรฐาน มอก. และ การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จากประเทศเยอรมัน เสาเข็มสามารถทำงานในที่แคบได้ หน้างานสะอาด ไม่มีดินโคลน เสาเข็มสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 20-50 … Read More

คอนกรีตที่ดีต้องบ่ม (ให้สุก)
|

เมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้วคอนกรีตสามารถแข็งตัวได้เองแต่ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน แต่ถ้าต้องการให้คอนกรีตมีคุณภาพท่ีดี มีความแข็งแรงทนทานและใช้งานได้นานต้องทำการบ่มคอนกรีตเสียก่อน ซึ่งเมื่อผสมคอนกรีตต้องใช้น้ำในการผสม จะทำให้เกิดปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ เรียกว่าปฏิกิริยาไฮเดรชันทำให้คอนกรีตแข็งตัวและรับกำลังได้ ปกติแล้วคอนกรีตสามารถแข็งตัวได้ภายใน 5 – 6 ชั่วโมง ภายหลังจากการผสมน้ำ และมีกำลังเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเพิ่มกำลังของคอนกรีตไม่สามารถแยกได้ด้วยการดูจากตาเปล่า คือเราไม่สามารถบอกได้ว่าคอนกรีตที่เทพื้น กับคอนกรีตที่เทคาน ส่วนใดให้กำลังสูงกว่า การจะบอกว่าคอนกรีตส่วนไหนให้กำลังสูงกว่าต้องนำไปทดสอบโดยการกดให้แตก แล้ววัดว่าคอนกรีตดังกล่าวรับกำลังได้มากน้อยเพียงใด แม้ว่าคอนกรีตต้องการน้ำในส่วนผสมเพื่อทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ให้มากและสมบูรณ์ท่ีสุด … Read More

SPUNMICROPILE MICROPILE เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เสาเข็มต่อเติม มาตรฐาน มอก. โดย BSP ภูมิสยาม
|

SPUNMICROPILE MICROPILE เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เสาเข็มต่อเติม มาตรฐาน มอก. โดย BSP ภูมิสยาม ด้วยเสาเข็มคุณภาพมาตรฐาน มอก. และ การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จากประเทศเยอรมัน เสาเข็มสามารถทำงานในที่แคบได้ หน้างานสะอาด ไม่มีดินโคลน เสาเข็มสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 20-40 ตัน/ต้น … Read More

1 2 3 4 5 6 7 101