“Dowel” หรือ “เดือย” คืออะไร

นายช่างปุ๊ มีความรู้พื้นฐานการก่อสร้างมาเล่าครับ

“Dowel” หรือ “เดือย” คืออะไรมาดูกันครับ

เส้นเหล็กเดือย (Dowel rebar) คือ เส้นเหล็กสำหรับต้านแรงดึง หรือแรงเฉือน หรือแรงเฉือนดึง ที่เกิดขึ้นในชิ้นส่วนคอนกรีต

โครงสร้างหลักเรียก “Dowel rebar” หรือ “Shear rebar” และโครงสร้างรองเรียก “หนวดกุ้ง” ใช้ป้องกันการหลุดหรือเลื่อนออกจากกันของชิ้นส่วนโครงสร้าง

Dowel rebar สำหรับโครงสร้างหลัก
1.ใช้ยึดเสาเข็มกับฐานราก
2.ใช้ยึดเสากับคาน (กรณีเจาะเสียบเส้นเหล็ก)
3.ใช้ยึดพื้นกับคาน (บางครั้งเรียก Shear rebar)
4.ใช้ยึดคานอะเสกับคานจันทันโครงหลังคา (บางครั้งเรียกหนวดกุ้ง)
5.ใช้ยึดบันไดกับคานหรือผนังรับแรง
6.ใช้ยึดแผ่นถนนกับแผ่นถนนถัดไป

หนวดกุ้ง สำหรับโครงสร้างรอง
1.ใช้ยึดเสาเอ็นกับพื้นหรือคาน
2.ใช้ยึดทับหลังกับเสาหรือผนังหรือเสาเอ็น
3.ใช้ยึดผนังก่ออิฐกับพื้นหรือเสาหรือผนังด้วยกัน

สรุป เส้นเหล็กเดือย (Dowel rebar) ใช้ยึดชิ้นส่วนคอนกรีต สามารถนำเศษเหล็กเส้นจากการตัดมาคัดความยาวนำมาใช้ประโยชน์เป็นเส้นเหล็กเดือยได้นะครับ

 

133-micropile-micro-pile-micro-spun-q1