เสาเข็มสปันไมโครไพล์ และไอไมโครไพล์ ต่อเติม เสริมฐานราก งานวัด: งานต่อเติมฐานพระพุทธรูป วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

งานต่อเติมฐานพระพุทธรูป ฐานพระประธาน ฐานพระบูชา ตอกในอาคาร เลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile และไอไมโครไพล์ I-Micropile หรือเสาเข็มไอ