ผลงานของเรา กับเสาเข็ม มาตรฐาน มอก.
ตอกเสาเข็ม สปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) มาตรฐาน มอก.
โรงงานใน พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม บางปู