ฐานรากการประปานครหลวง

  • การประปานครหลวง นนทบุรี
  • เสาเข็ม dia 25 cm.
  • เมษายน 2560
  • นนทบุรี กรุงเทพมหานคร
  • สำหรับฐานราก ประตูระบายน้ำ
  • จำนวน 88 ต้น