ขยายฐานรากโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าพระนครใต้
เสาเข็ม dia 30 cm.
มกราคม 2560
สมุทรปาการ
ขยายฐานราก
จำนวน 480 ต้น