“ไก่กับไข่” อะไรเกิดก่อนกัน?

ดูเฉลยด้านล่างนะครับ

Mr. SpunMan มีปัญหาง่ายๆ มาฝากแฟนเพจได้ขบคิดกันครับ เมื่อตอบแล้ว ค่อยเปิดดูเฉลยทีหลังนะครับ http://www.bhumisiam.com/puzzle55

puzzle ปัญหาเชาว์

Mr.SpunMan
Bhumisiam ภูมิสยาม

ผู้ผลิตรายแรก Spun MicroPile
1) ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
2) ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 UKAS ภายใต้การดูแลของ อังกฤษ
3) ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 NAC ภายใต้การดูแลของ สมอ.
4) ได้รับมาตรฐาน มอก. 397-2524 เสาเข็ม Spun MicroPile Dia 21, 25, 30 cm.
5) ผู้ผลิต Spun MicroPile ที่ได้รับ Endorsed Brand รับรองคุณภาพมาตรฐานจาก SCG
6) ผู้นำระบบ Computer ที่ทันสมัยผลิต เสาเข็ม Spun MicroPile
7) ลิขสิทธิ์เสาเข็ม Spun MicroPile
8) เทคโนโลยีการผลิต จากประเทศเยอรมัน
9) ผู้ผลิต Spun MicroPile แบบ “สี่เหลี่ยม”
10) การผลิตคอนกรีตและส่วนผสม ใช้ Program SCG-CPAC

เสาเข็ม สปันไมโครไพล์ ช่วยแก้ปัญหาได้เพราะ
1) สามารถทำงานในที่แคบได้
2) ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง
3) หน้างานสะอาด ไม่มีดินโคลน
4) สามารถรับน้ำหนักได้ 20-50 ตัน/ต้น ขึ้นอยู่กับสภาพชั้นดินแต่ละพื้นที่
5) สามารถตอกชิดกำแพง ไม่ก่อให้โครงสร้างเดิมเสียหาย

สนใจติดต่อสินค้า เสาเข็มสปันไมโครไพล์ มาตรฐาน มอก. โทร
081-634-6586
082-790-1447
082-790-1448
082-790-1449


เฉลย  ไก่เกิดก่อนครับ

“ไก่กับไข่” อะไรเกิดก่อนกัน? เป็นปัญหาที่เรามักถามกันมาตั้งแต่เด็ก แต่ตอนนี้ไม่ต้องสงสัยกันอีกต่อไปแล้ว เพราะนักวิทยาศาสตร์เขาหาคำตอบได้แล้วว่าตกลงไก่กับไข่อะไรเกิดก่อน จากข้อมูลศูนยฺ์วิจัยของ อังกฤษระบุว่า โปรตีนที่สร้างเปลือกไข่ ที่ชื่อว่า ovocledidin-17 หรือตัวย่อ OC-17 มีเพียงแม่ไก่เท่านั้นที่สามารถผลิตได้ ดังนั้นจึงหมายความว่า ไข่จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีไก่ ดังนั้นจึงต้องมีแม่ไก่ก่อน