โครงสร้างภายในของเสาเข็มเพื่อการต่อเติม สปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile)

ลักษณะของเสาเข็มเพื่อการต่อเติม Spun Micro Pile มีลักษณะกลม กลวงจึงช่วยลดการสั่นสะเทือนเวลาตอก ถึงแม้ว่าจะตอกเสาเข็มใช้ความยาวมาก ก็สามารถลดแรงดันของดินในขณะตอกได้ โดยดินจะขึ้นทางรูกลวงของเสาเข็ม ซึ่งจะช่วยลดความกระทบกระเทือนที่มีต่อโครงสร้าง หรืออาคารข้างเคียงได้เป็นอย่างมาก

ซึ่งเสาเข็มสปันไมโครไพล์ของ บริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด นั้นจะมีโครงสร้างภายในเหล็กปลอกรัดหัวเสาเข็มหัวท้ายเหล็ก FB หนา 6 มิลลิเมตร ความหนาของคอนกรีตจะอยู่ในช่วง 6-8 เซนติเมตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากรูปข้างล่าง

Spun Micropile ภูมิสยามไมโครไพล์

โครงสร้างของเสาเข็ม Spun micro pile เป็นเหล็ก 9 มิลลิเมตร เพื่อสำหรับทำเป็นเหล็ก Dowel และพันรอบโครงเหล็กแกนหลักตั้งแต่ต้นเสาเข็มจนถึงปลาย ด้วยเหล็ก 6 มิลลิเมตร

Spun Micropile ภูมิสยามไมโครไพล์

เหล็กปลอกรัดรอบหัวเข็ม เป็นเหล็กแบน หนา 6 มิลลิเมตร

Spun Micropile ภูมิสยามไมโครไพล์

เสาเข็มแต่ละท่อนจะมีความยาว 1.5 เมตร ซึ่งความยาวนี้สามารถเพิ่มได้โดยการนำเสาเข็มมาเชื่อมต่อกัน