โครงสร้างราวกันตก

สวัสดีครับแฟนเพจที่รักทุกๆ ท่าน กลับมาพบกันในทุกๆ วันพุธแบบนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งผมก็จะมาพบกับเพื่อนๆ เพื่อที่จะพูดคุยกันถึงหัวข้อ “ความรู้ดีๆ เรื่องประสบการณ์งานคำนวณออกแบบและการก่อสร้าง” นะครับ หากเพื่อนๆ มีโอกาสได้เดินทางไปตามท้องถนนด้วยรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในประเทศไทยก็ดีหรือในต่างประเทศก็ดี เวลาที่เราต้องเดินทางขึ้นไปบนสะพานหรือทางยกระดับต่างๆ เพื่อนๆ เคยสังเกตกันบ้างหรือไม่ว่า ราวกันตกที่ถูกทำการติดตั้งลงไปเพื่อทำหน้าที่ในการป้องกันการตกของรถยนต์นั้นจะสามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งหมดกี่ประเภทด้วยกัน ? ราวกันตกที่ว่านี้ถือได้ว่าเป็นชิ้นส่วนโครงสร้างอย่างหนึ่งก็ได้เพราะชิ้นส่วนๆ นี้จะต้องทำหน้าที่รับแรงกระแทกจากตัวรถยนต์หรือยานพาหนะใดๆ ก็ตามที่อาจจะมีการสัญจรไปมาบนท้องถนน ซึ่งหากจะทำการจำแนกประเภทของโครงสร้างราวกันตกจริงๆ … Read More

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

สวัสดีครับแฟนเพจที่รักทุกๆ ท่าน กลับมาพบกันในทุกๆ วันพุธแบบนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งผมก็จะมาพบกับเพื่อนๆ เพื่อที่จะพูดคุยกันถึงหัวข้อ “ความรู้ดีๆ เรื่องประสบการณ์งานคำนวณออกแบบและการก่อสร้าง” นะครับ ตามที่ผมได้ทำการโพสต์เอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ในกรณีที่ทางผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างนั้นมีความต้องการที่จะเปลี่ยนชั้นคุณภาพของเหล็กเสริมนั้น เราไม่สามารถที่จะอาศัยวิธีในการเทียบสัดส่วนระหว่างค่ากำลังของคอนกรีตและเหล็กเสริมโดยตรงได้ ซึ่งการเปลี่ยนจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อได้การทำการออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างนั้นๆ ใหม่เท่านั้น ซึ่งก็มีเพื่อนๆ หลายคนของผมสอบถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ส่วนตัวของผมมาว่า “ถ้าไม่สามารถอาศัยวิธีในการเทียบสัดส่วนระหว่างค่ากำลังของคอนกรีตและเหล็กเสริมโดยตรงได้แล้วเหตุใดพวกเค้าจึงเห็นว่าวิศวกรผู้ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานในสถานที่ก่อสร้างของพวกเค้าทำการคำนวณหาเหล็กเสริมใหม่โดยการเทียบสัดส่วนโดยตรงเลยละ แบบนี้เค้าทำผิดใช่หรือไม่ครับ ?” ผมขอตอบแบบนี้นะ สาเหตุที่เพื่อนๆ … Read More

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็มมีผลต่อการคำนวณหาระยะห่างระหว่างโครงสร้างเสาเข็มมากที่สุด

สวัสดีครับแฟนเพจที่รักทุกๆ ท่าน ในทุกๆ วันพฤหัสบดีแบบนี้ ผมก็จะมาพบกับเพื่อนๆ เพื่อที่จะพูดคุยกันถึงหัวข้อ “ความรู้ดีๆ เรื่องวิศวกรรมงานฐานราก งานดินและเสาเข็ม” นะครับ ประเด็นที่ผมจะขออนุญาตหยิบยกนำเอามาพูดในวันนี้ก็คือสำหรับในกรณีของฐานรากที่มีการถ่ายน้ำหนักลงไปสู่ดินโดยการใช้โครงสร้างเสาเข็มนั้นถึงแม้ว่าเมื่อในสัปดาห์ก่อนที่ผมได้ให้คำอธิบายและทำการสรุปกับเพื่อนๆ ว่า ในเรื่องของระยะห่างระหว่างโครงสร้างเสาเข็มมากที่สุดนั้นจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวโครงสร้างเสาเข็มเหมือนกับกรณีที่เรากำลังพิจารณาในเรื่องระยะห่างระหว่างโครงสร้างเสาเข็มน้อยที่สุดแต่จะไปขึ้นอยู่กับอัตราส่วนระหว่างระยะความห่างต่อระยะความหนาแทน แต่ ก็ใช่ว่าขนาดของตัวโครงสร้างเสาเข็มนั้นจะถูกตัดออกไปโดยไม่ถูกนำเอามาพิจารณาใช้ในการคำนวณหาค่าของระยะห่างระหว่างโครงสร้างเสาเข็มมากที่สุดเสียทีเดียว เพราะเหตุใดผมจึงกล่าวเช่นนั้นครับ ?   หากเพื่อนๆ จำได้ … Read More

วิธีพิจารณาระยะห่างระหว่างโครงสร้างเสาเข็ม

สวัสดีครับแฟนเพจที่รักทุกๆ ท่าน ในทุกๆ วันพฤหัสบดีแบบนี้ ผมก็จะมาพบกับเพื่อนๆ เพื่อที่จะพูดคุยกันถึงหัวข้อ “ความรู้ดีๆ เรื่องวิศวกรรมงานฐานราก งานดินและเสาเข็ม” นะครับ วันนี้ผมจะขออนุญาตมาทำการตอบคำถามที่ได้ถูกสอบถามเข้ามาโดยน้องวิศวกรท่านหนึ่งผ่านทางช่องทางอินบ็อกซ์ส่วนตัวของผมเองว่า “ผมเคยอ่านบทความที่ผมเคยเขียนลงในเพจว่า เราควรที่จะกำหนดให้ใช้ระยะห่างระหว่างโครงสร้างเสาเข็มให้มีระยะที่ไม่น้อยกว่า 2.5 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของโครงสร้างเสาเข็มเพื่อมิให้เสาเข็มนั้นเกิดแรงเค้นซ้อนทับ ซึ่งผมสงสัยว่าแล้วมีระยะห่างระหว่างโครงสร้างเสาเข็มมากที่สุดกำหนดหรือระบุเอาไว้มาตรฐานใดๆ บ้างหรือไม่ครับ ?”   คำถามข้อนี้เป็นคำถามที่ดีคำถามหนึ่งเลยนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะทราบดีอยู่แล้วว่าระยะห่างระหว่างโครงสร้างเสาเข็มน้อยที่สุดนั้นเป็นเท่าใดแต่กลับไม่ค่อยมีคนทราบว่าระยะห่างระหว่างโครงสร้างเสาเข็มมากที่สุดนั้นเป็นเท่าใดกันแน่ … Read More

การคำนวณหาค่าความสามารถในการรับกำลังของเสาเข็ม

สวัสดีครับแฟนเพจที่รักทุกๆ ท่าน ในทุกๆ วันพฤหัสบดีแบบนี้ ผมก็จะมาพบกับเพื่อนๆ เพื่อที่จะพูดคุยกันถึงหัวข้อ “ความรู้ดีๆ เรื่องวิศวกรรมงานฐานราก งานดินและเสาเข็ม” นะครับ   วันนี้ผมจะขออนุญาตมาทำการตอบคำถามของเพื่อนๆ ที่มักจะทำการสอบถามเข้ามาในทำนองว่า เพราะเหตุใดทางภูมิสยามฯ จึงทำการให้ข้อมูลของค่าความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มขนาดหน้าตัดเสาเข็มชนิดต่างๆ ออกมาได้ดังรูปแรกที่ผมได้แนบมาในโพสต์ๆ นี้ ผมเลยมีความคิดว่า น่าที่จะเป็นการดีหากผมทำการชี้แจงแถลงไขคำถามข้อนี้ให้แก่เพื่อนๆ ทุกๆ … Read More

การปิดช่องว่างระหว่างคานรับพื้นชั้นล่างกับดินเดิม

สวัสดีครับแฟนเพจที่รักทุกๆ ท่าน กลับมาพบกันในทุกๆ วันเสาร์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งผมก็จะมาพบกับเพื่อนๆ เพื่อที่จะพูดคุยกันถึงหัวข้อ “ถาม-ตอบชวนสนุก” กันนะครับ โดยที่ในวันนี้ประเด็นที่ผมได้เลือกนำเอามาตั้งเป็นคำถามประจำสัปดาห์นั้นจะมีความเกี่ยวข้องกันกับเรื่อง ความรู้ดีๆ เรื่องวิศวกรรมงานฐานราก งานดินและเสาเข็ม ที่ผมได้ทำการโพสต์ถึงในสัปดาห์ที่ผ่านมาและก็เหมือนเช่นเคยผมคงจะต้องออกตัวอีกครั้งหนึ่งว่า คำถามประจำสัปดาห์นี้สุดแสนจะง่ายมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ โดยที่โจทย์ในวันนี้ก็คือ   จากรูปที่แสดงจะเห็นได้ว่าเป็นกรณีของการที่เราต้องการที่จะทำการปิดช่องว่างระหว่างโครงสร้างคานซึ่งทำหน้าที่รับพื้นชั้นล่างกับดินเดิม ซึ่งหากตัวเลือกในการก่อสร้างคือ (A) ก่อผนังใต้คานโดยตรงโดยทำให้ผนังนี้้วางตัวอยู่บนโครงสร้างที่วางตัวอยู่บนดิน (B) … Read More

ช่องระบายอากาศปิดช่องว่างระหว่างโครงสร้าง

สวัสดีครับแฟนเพจที่รักทุกๆ ท่าน ในทุกๆ วันพฤหัสบดีแบบนี้ ผมก็จะมาพบกับเพื่อนๆ เพื่อที่จะพูดคุยกันถึงหัวข้อ “ความรู้ดีๆ เรื่องวิศวกรรมงานฐานราก งานดินและเสาเข็ม” นะครับ วันนี้ผมจะขออนุญาตพูดนอกเรื่องเกี่ยวกับวิศวกรรมฐานรากงานดินและเสาเข็มออกไปสักหน่อยเพราะสืบเนื่องจากเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้น ผมได้ทำการโพสต์เพื่อที่จะทำการอธิบายแก่เพื่อนๆ แฟนเพจว่า เราควรที่จะเลือกวิธีในการทำงานการปิดช่องว่างระหว่างโครงสร้างที่ทำหน้าที่ในการพื้นชั้นล่างกับดินเดิมให้เป็นไปในรูปแบบใดดี ถึงจะเป็นการประหยัด มีความคงทน ไม่ต้องพบเจอกับความยุ่งยากในขั้นตอนของการดูแลรักษาและจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการใช้งาน ซึ่งคำตอบที่ผมได้ตอบเอาไว้ก็คือ ตัวเลือกในข้อ C … Read More

รอยแตกในผนังอิฐก่อใต้พื้นชั้นล่างของอาคาร

สวัสดีครับแฟนเพจที่รักทุกๆ ท่าน ในทุกๆ วันพฤหัสบดีแบบนี้ ผมก็จะมาพบกับเพื่อนๆ เพื่อที่จะพูดคุยกันถึงหัวข้อ “ความรู้ดีๆ เรื่องวิศวกรรมงานฐานราก งานดินและเสาเข็ม” นะครับ เมื่อช่วงเวลาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ผมได้ทำการพูดถึงและหยิบยกและนำเอาประเด็นของการที่อาคารนั้นเกิดการวิบัติเนื่องจากปัญหาของการที่เราละเลยในเรื่องของสภาพชั้นดินซึ่งในตัวอย่างที่ผมนำเอามาให้เพื่อนๆ ได้รับชมนั้นก็จะเป็นปัญหาที่มีความใหญ่มากเลยทีเดียวและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมก็ได้นำเอาปัญหาที่ต้องถือว่ามีความเล็กน้อยหรือเบาบางกว่าปัญหาในกรณีก่อนหน้านี้เป็นอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างความปวดเศียรเวียนเกล้าให้แก่เจ้าของบ้านไม่น้อยเลยทีเดียวเอามาฝากเพื่อนๆ ด้วยซึ่งจะเป็นกรณีที่ทางเจ้าของบ้านได้ทำการต่อเติมส่วนหลังคากันสาดเหล็กออกมา โดยที่ปลายข้างหนึ่งนั้นยึดเข้ากับตัวบ้านเดิมและปลายอีกข้างหนึ่งนั้นก็ถูกยึดเข้ากับโครงสร้างพื้นที่ไม่ได้ทำการลงเสาเข็มใดๆ เอาไว้เลย ซึ่งพอเวลาผ่านไปผลที่ได้ตามมาก็คือ โครงสร้างพื้นที่ไม่ได้ทำการลงเสาเข็มใดๆ เอาไว้ก็เกิดการทรุดตัวลงไป ซึ่งจากการสอบถามไปยังเจ้าของบ้านก็ได้รับคำยืนยันมาว่า โครงสร้างส่วนต่อเติมนี้เพิ่งจะมีการก่อสร้างมาได้เพียงไม่กี่ปีเท่านั้นแต่จากในรูปเพื่อนๆ … Read More

ค่ากำลังรับแรงแบกทานของโครงสร้างฐานรากแบบตื้น

สวัสดีครับแฟนเพจที่รักทุกๆ ท่าน กลับมาพบกันในทุกๆ วันเสาร์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งผมก็จะมาพบกับเพื่อนๆ เพื่อที่จะพูดคุยกันถึงหัวข้อ “ถาม-ตอบชวนสนุก” กันนะครับ   โดยที่ในวันนี้ประเด็นที่ผมได้เลือกนำเอามาตั้งเป็นคำถามประจำสัปดาห์นั้นจะมีความเกี่ยวข้องกันกับเรื่อง ความรู้ดีๆ เรื่องวิศวกรรมงานฐานราก งานดินและเสาเข็ม ที่ผมได้ทำการโพสต์ถึงในสัปดาห์ที่ผ่านมาและก็เหมือนเช่นเคยผมคงจะต้องออกตัวอีกครั้งหนึ่งว่า คำถามประจำสัปดาห์นี้สุดแสนจะง่ายมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ โดยที่โจทย์ในวันนี้ก็คือ จากรูปที่แสดงจะเห็นได้ว่าเป็นกรณีของรูปตัดของโครงสร้างฐานรากแบบตื้นโดยที่คุณสมบัติต่างๆ ของทุกๆ อย่างของทั้ง 3 กรณีนี้จะเหมือนกันทุกประการยกเว้นเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือ … Read More

การคำนวณหาค่าหน่วยแรงเฉือน ตามแนวยาวเพื่อนำมาใช้ในการออก แบบหน้าตัดเชิงประกอบ

สวัสดีครับแฟนเพจที่รักทุกๆ ท่าน กลับมาพบกันในทุกๆ วันพุธแบบนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งผมก็จะมาพบกับเพื่อนๆ เพื่อที่จะพูดคุยกันถึงหัวข้อ “ความรู้ดีๆ เรื่องประสบการณ์งานคำนวณออกแบบและการก่อสร้าง” นะครับ   ตามที่ผมได้แจ้งไปในโพสต์ครั้งที่แล้วว่าในวันนี้ผมจะขออนุญาตนำเอาตัวอย่างในการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องหน่วยแรงเฉือนตามแนวยาว หรือ SHEAR FLOW เพื่อเป็นการทำความเข้าใจให้เห็นภาพแก่น้องวิศวกรท่านนี้รวมถึงเพื่อนๆ ทุกคนได้รับทราบรับชมกันต่อนะครับ ก่อนอื่นผมไม่ทราบจริงๆ ว่าขนาดของหน้าตัดเหล็กตัว C-LIGHT LIP ที่น้องนำมาให้ผมดูในรูปนี้มีขนาดเท่าใด … Read More

1 2 3 4 29