Quiz-Puzzle-ปัญหาเชาว์-01

Quiz-Puzzle-ปัญหาเชาว์  ควรไรอะไรในช่างดีนะ   ดูเฉลยด้านล่างนะครับ Mr. SpunMan มีปัญหาง่ายๆ มาฝากแฟนเพจได้ขบคิดกันครับ เมื่อตอบแล้ว ค่อยเปิดดูเฉลยทีหลังนะครับ http://bhumisiam.com/quiz-puzzle-ปัญหาเชาว์-60/ Bhumisiam ภูมิสยาม ผู้ผลิตรายแรก Spun MicroPile 1) ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 2) … Read More

Quiz-Puzzle-ปัญหาเชาว์-60

Quiz-Puzzle-ปัญหาเชาว์-60 ดูเฉลยด้านล่างนะครับ Mr. SpunMan มีปัญหาง่ายๆ มาฝากแฟนเพจได้ขบคิดกันครับ เมื่อตอบแล้ว ค่อยเปิดดูเฉลยทีหลังนะครับ http://bhumisiam.com/quiz-puzzle-ปัญหาเชาว์-60/ Bhumisiam ภูมิสยาม ผู้ผลิตรายแรก Spun MicroPile 1) ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 2) ได้รับมาตรฐาน … Read More

ภาพสองภาพนี้เท่ากันไหม?

ดูเฉลยด้านล่างนะครับ Mr. SpunMan มีปัญหาง่ายๆ มาฝากแฟนเพจได้ขบคิดกันครับ เมื่อตอบแล้ว ค่อยเปิดดูเฉลยทีหลังนะครับ http://www.bhumisiam.com/puzzle57 Bhumisiam ภูมิสยาม ผู้ผลิตรายแรก Spun MicroPile 1) ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 2) ได้รับมาตรฐาน ISO … Read More

ปัญหาเชาว์ เลขอนุกรม +3

ดูเฉลยด้านล่างนะครับ Mr. SpunMan มีปัญหาง่ายๆ มาฝากแฟนเพจได้ขบคิดกันครับ เมื่อตอบแล้ว ค่อยเปิดดูเฉลยทีหลังนะครับ http://www.bhumisiam.com/puzzle56 Bhumisiam ภูมิสยาม ผู้ผลิตรายแรก Spun MicroPile 1) ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 2) ได้รับมาตรฐาน ISO … Read More

“ไก่กับไข่” อะไรเกิดก่อนกัน?

ดูเฉลยด้านล่างนะครับ Mr. SpunMan มีปัญหาง่ายๆ มาฝากแฟนเพจได้ขบคิดกันครับ เมื่อตอบแล้ว ค่อยเปิดดูเฉลยทีหลังนะครับ http://www.bhumisiam.com/puzzle55 Mr.SpunMan Bhumisiam ภูมิสยาม ผู้ผลิตรายแรก Spun MicroPile 1) ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 2) … Read More

puzzle54

เฉลยดูด้านล่างนะครับ Mr. SpunMan มีปัญหาง่ายๆ มาฝากแฟนเพจได้ขบคิดกันครับ เมื่อตอบแล้ว ค่อยเปิดดูเฉลยทีหลังนะครับ http://www.bhumisiam.com/puzzle53 Mr.SpunMan Bhumisiam ภูมิสยาม ผู้ผลิตรายแรก Spun MicroPile 1) ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 2) … Read More

puzzle52

ดูเฉลยด้านล่างนะครับ Mr. SpunMan มีปัญหาง่ายๆ มาฝากแฟนเพจได้ขบคิดกันครับ เมื่อตอบแล้ว ค่อยเปิดดูเฉลยทีหลังนะครับ http://www.micro-pile.com/puzzle52 Mr.SpunMan Bhumisiam ภูมิสยาม ผู้ผลิตรายแรก Spun MicroPile 1) ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 2) … Read More

ปัญหาเชาว์-puzzle-2018-05-12

สวัสดีครับ วันนี้ Mr.Micropile ยังคงมีคำถาม มาฝากแฟนเพจได้ลับสมองขบคิดกันครับ สำหรับเฉลย อยู่ด้านล่างนะครับ Bhumisiam ผู้ผลิตรายแรก Spun MicroPile 1) ได้รับมาตรฐาน มอก. 397-2524 เสาเข็ม Spun MicroPile Dia 21, … Read More

ปัญหาเชาว์-puzzle-2018-05-05

สวัสดีครับ วันนี้ Mr.Micropile ยังคงมีคำถาม มาฝากแฟนเพจได้ลับสมองขบคิดกันครับ สำหรับเฉลย อยู่ด้านล่างนะครับ Bhumisiam ผู้ผลิตรายแรก Spun MicroPile 1) ได้รับมาตรฐาน มอก. 397-2524 เสาเข็ม Spun MicroPile Dia 21, … Read More

ปัญหาหมากับแมว 48

ดูเฉลย ด้านล่างนะครับ / Mr. SpunMan มีปัญหาง่ายๆ มาฝากแฟนเพจได้ขบคิดกันครับ Mr.SpunMan Bhumisiam ภูมิสยาม ผู้ผลิตรายแรก Spun MicroPile 1) ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 2) ได้รับมาตรฐาน … Read More