โรงงานผลิตเสาเข็มสปันไมโครไพล์ บริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และควบคุมการผสมคอนกรีตด้วยระบบคอมพิวเตอร์
พนักงานทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมเทคนิคการทำงาน การเชื่อม รวมทั้งการบังคับปั้นจั่น และความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ เครื่องปั้นจั่นทุกตัวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากวิศกรเครื่องกล และได้รับใบ ปจ.2 
ทางภูมิสยาม ซัพพลาย เน้นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จึงเลือกใช้ส่วนผสมการผลิตคอนกรีต เพื่อนำมาหล่อผลิตเสาเข็ม จากทาง SCG โดยทีมงานวิศวกรร่วมมือกันทำสูตรผสมที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (spun micro pile) ที่ดีที่สุด และได้รับ  รับมาตรฐาน มอก. 397-2524 ประเภทเสาเข็ม สปันไมโครไพล์ ขนาด 21, 25, 30 เซนติเมตร, ใบอนุญาตเลขที่ 1373-2/397 เป็นรายแรก และ รายเดียวในประเทศไทย

spunmicropile-factory-01-1024x576

spunmicropile-factory-02-1024x576

spunmicropile-factory-03-1024x576

spunmicropile-factory-04-1024x421-blur

spunmicropile-factory-05-1024x678

spunmicropile-factory-06-1024x678

spunmicropile-factory-07-1024x678

spunmicropile-factory-08-2-1024x678

spunmicropile-factory-08-1024x678

spunmicropile-factory-10-1024x678

spunmicropile-factory-11-1024x578