เสาเข็มไมโครไพล์ micropile หรือ สปันไมโครไพล์ spunmicropile มาตรฐาน มอก.
ผลิตโดย ภูมิสยาม ซัพพลาย ได้รับความใว้วางใจจาก

โรงงานผลิต ด้านอาหาร ที่เน้นเรื่องความสะอาดของหน้างาน