เครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการทดสอบดินในสนาม

เครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการทดสอบดินในสนาม

1. เครื่องมือในการทำ TRIAL PIT TEST PIT
เป็นเครื่องมือที่ใช้การขุดหลุมโดยใช้แรงงานของคนเป็นหลัก ซึ่งหาได้ง่ายทั่วๆ ไป นิยมใช้กับดินที่ไม่แข็งมากนัก และในความลึกที่ค่อนข้างตื้น ซึ่งจะมีการรบกวนดินที่ค่อนข้างน้อย สามารถเห็นการเรียงตัวของชั้นดินได้โดยง่าย แต่มักพบปัญหาคือ ระดับของน้ำใต้ดินหากว่ามีการขุดที่ลึกกว่า 2 ม. โดยเฉพาะดินทรายทซึ่งจะมีการพังทลายของหลุมเจาะที่ง่ายกว่าดินชนิดอื่นๆ ด้วยเหตุผลข้างต้นเราจึงนิยมใช้วิธีการทดสอบนี้แค่ในการทดสอบดินขั้นต้นเท่านั้น

2. เครื่องมือในการทำ HAND AUGER BORING
เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้ค่อนข้างง่าย และอาศัยแรงหมุนของ AUGER เป็นหลัก เครื่องมือชนิดนี้นิยมใช้อยู่ด้วยกันสองชนิด คือ HELICAL AUGER กับ IWAN หรือ POST-HOLE AUGER นิยมใช้กับดินที่มีแรงยึดเหนี่ยว หรือดินที่มีความเหนียวมากๆ สามารถที่จะเจาะได้ที่ความลึก 5 – 7 ม. โดยการต่อก้านเหล็ก ทั้งนี้ขนาดของหลุมเจาะด้วย AUGER จะมีขนาดโดยประมาณอยู่ที่ 2.50 นิ้ว ถึง 4.00 นิ้ว

3. เครื่องมือในการทำ MECHANICAL AUGER BORINGS
เป็นเครื่องมือประเภทเครื่องจักร จะใช้สำหรับทำการหมุนตัว AUGER ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และเจาะดินได้ลึกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ระบบที่ใช้ในการทำงานจะอาศัยกำลังเจาะที่มาจากเครื่องยนต์ที่มีกำลังไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า โดยที่หัวเจาะจะทำหน้าที่เจาะดินขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิกส์ ซึ่งระบบนี้ถือว่าเป็นที่นิยมใช้กันมากในประเทศไทย

4. เครื่องมือในการทำ SHELL AND AUGER BORING
เป็นเครื่องมือที่จะทำการเจาะดินด้วย HELICAL AUGER ร่วมกันกับการใช้ท่อ CASING เหมาะสาหรับดินที่ไม่มีความเชื่อมแน่น หรือดินทราย เพราะจะช่วยป้องกันการพังทลายทางด้านข้างของหลุมเจาะได้ดี ซึ่งเครื่องมือชนิดนี้จะสามารถประยุกต์ใช้ได้กับดินทุกชนิด โดยทำการสูบน้ำให้ไหลลงไปในหลุมเพื่อที่จะทำการเก็บ เศษกรวด และ ทราย ที่ไหลล้นออกมากับน้ำได้

5. เครื่องมือในการทำ CONTINUOUS-FLIGHT AUGER BORING
เป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับ ดินเหนียว หรือ ดินทราย หรือ ดินกรวด ที่มีเม็ดเล็กมากๆ โดยที่เครื่องมือชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นเกลียวสว่านติดอยู่รอบๆ ตัวของก้านเจาะโดยตลอดความยาวของก้านเจาะ วิธีการนี้ก็เป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป

6. เครื่องมือในการทำ WASH BORING
เป็นเครื่องมือที่ใช้ความดันของน้ำที่มีส่วนผสมของสารแขวนลอยประเภท BENTONITE ซึ่งจะทำให้ดินเกิดความ หลวม และ หลุดลอย เป็นเม็ดขึ้นมา ซึ่งในการผสมมักจะใช้สัดส่วนความหนาแน่นเท่ากับ 1.10 ถึง 1.20 ตัน ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร ตัวอย่างของดินที่ลอยขึ้นมาก็จะผสมกันกับน้ำทำให้การนำส่วนที่ตกตะกอนไปทำการวิเคราะห์นั้นได้ผลที่ไม่ละเอียดเท่าที่ควร แต่ ต้องถือว่าวิธีการนี้เป็นที่นิยมใช้กันมากในระดับหนึ่ง เพราะ สามารถที่จะทำงานได้อย่างรวดเร็ว

7. เครื่องมือในการทำ WASH PROBING
เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการเจาะดินอย่างง่ายๆ โดยจะอาศัยการฉีดน้ำลงไปดินโดยตรง เพื่อหาค่าความเปลี่ยนแปลงของชั้น ดินอ่อน หรือ ดินที่มีความหลวม จนไปถึงชั้นดินที่มีความ แน่น และ แข็ง ซึ่งวิธีการนี้เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการสำรวจชั้นดิน เพราะ สามารถที่จะทำงานได้ง่าย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

8. เครื่องมือในการทำ ROTARY BORING หรือ ROTARY DRILLING
เป็นเครื่องมือที่ใช้ใบมีด หรือ หัวเจาะ ทำการหมุนลงไปในดิน เพราะอาศัยกำลังของเครื่องยนต์เป็นหลักจึงสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว นิยมนำเครื่องมือชนิดนี้มาใช้สำหรับการเจาะดินที่มีความแข็งมากๆ หรือ หิน แต่ยังต้องอาศัยน้ำเป็นตัวช่วยในการระบายความร้อนที่หัวเจาะที่บริเวณก้นหลุมด้านล่าง

9. เครื่องมือในการทำ PERCUSSION BORING หรือ PERCUSSION DRILLING
เป็นเครื่องมือที่จะทำการเจาะโดยอาศัยแรงกระแทกของ HEAVY CHISEL หรือ SPUN หรือ WASH BORING ในการนำ ตัวอย่างดินขึ้นมามาจากหลุม แต่จะมีแรงกระแทกที่เกิดจากน้ำหนักที่ค่อนข้างมาก จึงทำให้เป็นการรบกวน ตัวอย่างดินในชั้นที่อยู่ลึกลงไป ดังนั้นคนที่ทำการทดสอบดินจึงจำเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์ และ ความชำนาญ ในการควบคุมการเจาะในการปล่อยน้ำหนัก เพื่อให้เกิดการรบกวน ตัวอย่างดินให้น้อยที่สุด

Miss Spunpile 

Bhumisiam (ภูมิสยาม)

บริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด ผู้นำกลุ่มธุรกิจเสาเข็มสปันไมโครไพล์ รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การให้บริการตอกเสาเข็ม The Provision of Pile Driving Service และได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 ของระบบ UKAS และ NAC รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐานในกระบวนการ การออกแบบเสาเข็มสปันไมโครไพล์ การผลิตเสาเข็มสปันไมโครไพล์ และบริการตอกเสาเข็มเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Design and Manufacturing of Spun Micropile/Micropile and Pile Driving Service)

บริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด ได้รับการรับรองคุณภาพ Endoresed Brand จาก SCG ด้านการผลิตเสาเข็ม สปันไมโครไพล์ และได้รับเครื่องหมาย มาตรฐาน อุตสาหกรรม เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I Micropile พร้อมรับประกันผลงาน และความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้ง 7+ Year Warranty เสาเข็มมีรูกลมกลวงตรงกลาง การระบายดินทำได้ดี เมื่อตอกแล้วแรงสั่นสะเทือนน้อยมาก จึงไม่กระทบโครงสร้างเดิม หรือพื้นที่ข้างเคียง ไม่ต้องขนดินทิ้ง ตอกถึงชั้นดินดานได้ ด้วยเสาเข็มคุณภาพมาตรฐานเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแรงเหวี่ยง มอก.397-2562 และมาตรฐานเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ มอก.396-2549 การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จากประเทศเยอรมัน เสาเข็มสามารถทำงานในที่แคบได้ หน้างานสะอาด ไม่มีดินโคลน ทดสอบการรับน้ำหนักโดยวิธี Dynamic Load Test ด้วยคุณภาพและการบริการที่ได้มาตรฐาน เสาเข็มเราจึงเป็นที่นิยมในงานต่อเติม

รายการเสาเข็มภูมิสยาม

เสาเข็มไอ ไมโครไพล์ (I Micropile)
1) I-18 รับนน. 15-20 ตัน/ต้น
2) I-22 รับนน. 20-25 ตัน/ต้น
3) I-26 รับนน. 30-35 ตัน/ต้น
 
เสาเข็มสี่เหลี่ยม สปันไมโครไพล์ (Square Spun Micro Pile)
4) S18 รับนน. 18-22 ตัน/ต้น
5) S23 รับนน. 25-35 ตัน/ต้น
 
เสาเข็มกลม สปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile)
6) Dia.21 รับนน. 20-25 ตัน/ต้น
7) Dia.25 รับนน. 25-35 ตัน/ต้น
8) Dia.30 รับนน. 30-50 ตัน/ต้น

(การรับน้ำหนักขึ้นอยู่กับสภาพชั้นดินในแต่ละพื้นที่)


สอบถามเพิ่มเติมได้ 24ชม. ทุกวันค่ะ
☎️ 082-790-1447
☎️ 082-790-1448
☎️ 082-790-1449
☎️ 091-9478-945
☎️ 091-8954-269
📲 https://lin.ee/hum1ua2
📥 https://m.me/bhumisiam