เกี่ยวกับบริษัท-มาตรฐานทีมช่างและเครื่องจักร

_spun-micropile-dia30-electriccity-pranakorntai-01-small

มาตรฐาน ทีมช่างและเครื่องจักร

  • มาตรฐาน การฝึกอบรม ทีมช่าง
  • มาตรฐาน เครื่องจักร (ปั้นจั่น) ใบรับรอง ปจ.2
  • มาตรฐาน เครนรถบรรทุกขนส่ง ใบรับรอง ปจ.2
  • มาตรฐาน ช่างเชื่อม พร้อมใบ Certificate
  • มาตรฐาน ผู้ควบคุมปั้นจั่น พร้อมใบ Certificate
  • มาตรฐาน ผู้ควบคุมเครนรถบรรทุกขนส่ง พร้อมใบ Certificate

 

มาตรฐาน การฝึกอบรม ทีมช่าง

micropile-01-ทีมช่างและเครื่องจักร-ทีมช่าง-01

มาตรฐาน เครื่องจักร (ปั้นจั่น) ใบรับรอง ปจ.2

micropile-ปั้นจั่น-2-1

มาตรฐาน เครนรถบรรทุกขนส่ง ใบรับรอง ปจ.2

micropile-crane-truck-ปั้นจั่น-2-1

มาตรฐาน ช่างเชื่อม พร้อมใบ Certificate

micropile-ช่างเชื่อม-certificate-1

มาตรฐาน ผู้ควบคุมปั้นจั่น พร้อมใบ Certificate

micropile-ผู้ควบคุมปั้นจั่น-Certificate-1

มาตรฐาน ผู้ควบคุมเครนรถบรรทุกขนส่ง พร้อมใบ Certificate

micropile-ผู้ควบคุมเครนรถบรรทุกขนส่ง-Certificate-1