นโยบาย-โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

นโยบาย โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว มุ่งเน้นป้องกันปัญหา และปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยลดการใช้ทรัพยากรและเพิ่มการนำกลับไปใช้ใหม่ ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ป้องกันการบาดเจ็บ และโรคจากการทำงาน รวมทั้งอันตรายจากความเสี่ยงทุกกิจกรรม ทั้งของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป  

เกี่ยวกับบริษัท-มาตรฐานทีมช่างและเครื่องจักร

มาตรฐาน ทีมช่างและเครื่องจักร มาตรฐาน การฝึกอบรม ทีมช่าง มาตรฐาน เครื่องจักร (ปั้นจั่น) ใบรับรอง ปจ.2 มาตรฐาน เครนรถบรรทุกขนส่ง ใบรับรอง ปจ.2 มาตรฐาน ช่างเชื่อม พร้อมใบ Certificate มาตรฐาน ผู้ควบคุมปั้นจั่น … Read More

เกี่ยวกับบริษัท-มาตรฐานการทดสอบคุณภาพเสาเข็ม

เกี่ยวกับบริษัท-มาตรฐานการทดสอบคุณภาพเสาเข็ม มาตรฐานการทดสอบคุณภาพเสาเข็ม Bending Test Compression Test Dynamic Load Test Calibration of Machine Our Lab Testing Room ขั้นตอน การตรวจสอบคุณภาพเสาเข็มก่อนจำหน่าย วัตถุดิบลวดเชื่อม ใบทดสอบมาตรฐานลวดเชื่อม … Read More

เกี่ยวกับบริษัท-เทคโนโลยี

เทคโนโลยีการผลิตด้วยระบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมผสมคอนกรีตเดียวกันกับ SCG-CPAC มาตรฐาน Concrete Mix Design โดย SCG การชั้งตวง ซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมผสมคอนกรีตเดียวกันกับ SCG-CPAC มาตรฐาน Concrete Mix … Read More

เกี่ยวกับบริษัท-ภูมิสยาม ซัพพลาย

ภูมิสยาม ซัพพลาย ใบทะเบียนพาณิชย์ ใบอนุญาตประกอบโรงงาน ใบ ภพ. 20 แผนที่ตั้งโรงงาน เอกสารรับรองลิขสิทธ์ สิ่งพิมพ์ ประเภท Spun Miro Pile นโยบาย โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว   ใบทะเบียนพาณิชย์ ใบอนุญาตประกอบโรงงาน ใบ … Read More