เสาเข็มสปันไมโครไพล์ คืออะไร? เลือกใช้ในงานสร้างใหม่ได้หรือไม่??

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ คืออะไร? เลือกใช้ในงานสร้างใหม่ได้หรือไม่?? เสาเข็มสปันไมโครไพล์ คือเสาเข็มขนาดเล็ก ที่ผลิตโดยใช้แรงเหวี่ยง (สปัน=กรอ,หมุน,ปั่น,เหวี่ยง) เพื่อความหนาแน่น แข็งแรง ทนทานของเนื้อคอนกรีต โดยเสาเข็มมีโครงสร้างเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ ถูกออกแบบมาเพื่อการรับน้ำหนัก เมื่อใช้ตอกในงานสร้างใหม่ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักโครงสร้างได้ดี และเพื่อให้มั่นใจว่าเสาเข็มสามารถรับน้ำหนักปลอดภัย ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ทางภูมิสยาม มีการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ (Dynamic Load Test) … Read More

เสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile ตอกรับพื้นถนน เพื่อความมั่นคงแข็งแรงไม่ทรุดตัว

เสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile ตอกรับพื้นถนน เพื่อความมั่นคงแข็งแรงไม่ทรุดตัว เสาเข็มไอไมโครไพล์ เสาเข็มรูปตัวไอ เป็นเสาเข็มเพื่อการก่อสร้างและต่อเติม เพื่อแก้ปัญหาการทรุดตัว และเหมาะสำหรับใช้เป็นฐานราก ตลอดจนงานปรับปรุงโครงสร้างหรือฐานรากที่ต้องการเสริมความมั่นคงแข็งแรง และเสาเข็มไอไมโครไพล์ ก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับงานตอกรับพื้นถนน ที่ต้องการรับน้ำหนักหนักปลอดภัย ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และการตอกเสาเข็มไอไมโครไพล์ของทางภูมิสยาม มีวิศวกรกำกับดูแลงาน ตลอดจนทีมช่างตอกเสาเข็มที่มีประสบการณ์ มีการทดสอบการรับน้ำหนักโดยวิธี Dynamic Load … Read More

เสริมฐานรากภายในอาคาร เพื่อป้องกันการทรุดตัวที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile)

เสริมฐานรากภายในอาคาร เพื่อป้องกันการทรุดตัวที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) อาคารที่โครงสร้างมีน้ำหนักสูง ควรมีฐานรากที่มั่นคงและการรับน้ำหนักปลอดภัย ภูมิสยาม เราขอแนะนำเสาเข็มสปันไมโครไพล์ เสาเข็มที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการรับน้ำหนัก เพราะถูกออกแบบมาให้สามารถรับน้ำหนักได้ตามที่วิศวกรออกแบบ ถึง15-50 ตัน/ต้น (ขึ้นอยู่กับขนาดเสาเข็มและสภาพชั้นดินในแต่ละพื้นที่) โดยเสาเข็มมีโครงเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคนกรีตโดยรอบ ผลิตโดยใช้กรรมวิธีการเหวี่ยงคอนกรีตในแบบหล่อ ทำให้เสาเข็มมีความหนาแน่นและแข็งแกร่งกว่าเสาเข็มคอนกรีตที่หล่อด้วยวิธีธรรมดา และเสาเข็มสามารถเชื่อมต่อแต่ละท่อนได้โดยการเชื่อมด้วยไฟฟ้า และใชั้ปั้นจั่นแบบพิเศษในการตอก … Read More

สร้างใหม่ ฐานรากจะมั่นคงหรือไม่ขึ้นอยู่กับเสาเข็ม ภูมิสยามเราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micropile)

สร้างใหม่ ฐานรากจะมั่นคงหรือไม่ขึ้นอยู่กับเสาเข็ม ภูมิสยามเราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun Micropile) สำหรับงานสร้างใหม่ เสาเข็มเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเป็นตัวรับน้ำหนักฐานรากและโครงสร้างทั้งหมดลงสู่ชั้นดิน และการตอกเสาเข็มจะต้องตอกให้ลึกถึงชั้นดินดาน หรือให้ได้ความลึกตาม BLOW COUNT ที่กำหนด เพื่อการรับน้ำหนักปลอดภัย และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยการตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ของทางภูมิสยาม มีวิศวกรกำกับดูแลงานหน้างาน และทีมช่างตอกที่มีประสบการณ์ เพื่อให้การตอกเสาเข็มเป็นไปอย่างถูกต้องได้มาตรฐาน … Read More

เสาเข็มสปันไมโครไพล์คืออะไร?? นอกจากงานต่อเติมแล้ว สามารถใช้ในงานสร้างใหม่ได้หรือไม่??

เสาเข็มสปันไมโครไพล์คืออะไร?? นอกจากงานต่อเติมแล้ว สามารถใช้ในงานสร้างใหม่ได้หรือไม่?? เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เสาเข็มที่เป็นที่นิยมในการต่อเติม เพราะด้วยขนาดของเสาเข็ม และปั้นจั่นที่ใช้ ทำให้สามารถเข้าตอกในพื้นที่จำกัดได้สะดวก ขณะตอกแรงสั่นสะเทือนน้อย จึงไม่สงผลกระทบต่อโครงสร้างเดิม และนอกจากการต่อเติม เสาเข็มชนิดนี้ยังสามารถใช้ในงานสร้างใหม่ได้ เป็นเสาเข็มที่ถูกออกแบบมาเพื่อการรับน้ำหนัก โดยสามารถรับน้ำหนักได้ตามที่วิศวกรออกแบบ ถึง15-50 ตัน/ต้น (ขึ้นอยู่กับขนาดเสาเข็มและสภาพชั้นดินในแต่ละพื้นที่) และถึงแม้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ จะมีความยาวเพียง 1.5 … Read More

สร้างใหม่ เลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ขนาดเล็ก ฐานรากจะมั่นคง รับน้ำหนักปลอดภัยหรือไม่??

สร้างใหม่ เลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ขนาดเล็ก ฐานรากจะมั่นคง รับน้ำหนักปลอดภัยหรือไม่?? เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มขนาดเล็ก ที่เหมาะสำหรับการตอกเพื่อรับน้ำหนัก ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นฐานรากที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรง และด้วยเสาเข็มที่มีลักษณะกลวง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ลดแรงสั่นสะเทือนขณะตอก ภายในของเสาเข็มมีโครงเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบทำให้เสาเข็มมีความแข็งแรงสูง ขนาดของเสาเข็มมีความยาวเพียง 1.5 เมตร เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่หน้างาน และปั้นจั่นที่ใช้ตอกถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ให้มีขนาดพอดีสำหรับตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์โดยเฉพาะ โดยการตอกเสาเข็มจะตอกต่อกันทีละท่อน … Read More

สร้สร้างใหม่ เลือกใช้เสาเข็มแบบไหนดี?? ที่ทำให้ฐานรากมั่นคงแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้ทันที ภูมิสยามมีคำตอบ!!

สร้างใหม่ เลือกใช้เสาเข็มแบบไหนดี?? ที่ทำให้ฐานรากมั่นคงแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้ทันที ภูมิสยามมีคำตอบ!! ภูมิสยาม พร้อมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในด้านการตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์มาอย่างยาวนาน ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถเลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ในงานสร้างใหม่ได้ และถึงแม้เสาเข็มจะมีขนาดเล็ก แต่ก็มีความมั่นคงแข็งแรงสูง จากการผลิตเสาเข็มด้วยนวัตกรรมแบบใหม่ โดยใช้แรงเหวี่ยงในแบบหล่อที่แข็งแรง ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ซึ่งหมุนด้วยความเร็วสูงทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูงกว่าเสาเข็มคอนกรีตที่หล่อด้วยวิธีธรรมดา และมีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องของการรับน้ำหนักได้ทันทีเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ มีการกำกับดูแลงานโดยวิศวกรมืออาชีพ เสาเข็มของภูมิสยามได้รับ มาตรฐานเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแรงเหวี่ยง มอก.397-2562 … Read More

สร้างใหม่ เลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile เป็นเสาเข็มที่นิยมมากในงานก่อสร้างต่างๆ

สร้างใหม่ เลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile เป็นเสาเข็มที่นิยมมากในงานก่อสร้างต่างๆ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มที่ตอบโจทย์การก่อสร้างมากที่สุด ไม่ว่าจะต่อเติม หรือสร้างใหม่ โดยภายในของเสาเข็มมีโครงเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ และมีเนื้อคอนกรีตที่หนาแน่นจากนวัตกรรมการผลิตโดยในแรงเหวี่ยงในแบบหล่อ มีความสามารถในการรับน้ำหนักได้ตามที่วิศวกรออกแบบ ถึง15-50 ตัน/ต้น (ขึ้นอยู่กับขนาดเสาเข็มและสภาพชั้นดินในแต่ละพื้นที่) และยังมีข้อดีในเรื่องลดแรงสั่นสะเทือนขณะตอก และความสะดวกในการเข้าตอกในพื้นที่หน้างาน และภูมิสยามมีวิศวกรควบคุมดูแลการผลิตให้คำปรึกษา ตลอดจนทีมช่างตอกเสาเข็มที่มีประสบการณ์สูงพร้อมให้บริการ โดยปฏิบัติงานตามทุกขั้นตอนให้ได้มาตรฐานและความมั่นคงแข็งแรงสูงสุด … Read More

เสริมฐานรากภายในอาคาร เพื่อการรับน้ำหนักที่มั่นคงแข็งแรง เลือกใช้เสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile ภูมิสยาม

เสริมฐานรากภายในอาคาร เพื่อการรับน้ำหนักที่มั่นคงแข็งแรง เลือกใช้เสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile ภูมิสยาม เสาเข็มไอไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มขนาดเล็ก รูปตัวไอ เป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ สามารถใช้ตอกเพื่อเสริมฐานรากที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรงในการรับน้ำหนักอาคารขนาดใหญ่ได้ โดยการตอกเสาเข็มชนิดนี้ จะใช้ปั้นจั่นที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับตอกเสาเข็มชนิดนี้ โดยเสาเข็มไอไมโครไพล์ สามารถตอกต่อกันได้โดยการเชื่อมด้วยไฟฟ้า และตอกต่อกันด้วยปั้นจั่นจนลึกถึงชั้นดินทรายแข็ง และภูมิสยาม มีการกำกับดูแลงานโดยวิศวกร และทีมช่างตอกที่มีที่มีประสบการณ์ เพื่อ … Read More

ปรับปรุงโครงสร้างภายในอาคาร ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ภูมิสยาม เสาเข็มมาตรฐาน มอก.

ปรับปรุงโครงสร้างภายในอาคาร ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ภูมิสยาม เสาเข็มมาตรฐาน มอก. เพื่อโครงสร้างฐานรากที่มั่นคง เลือกใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เสาเข็มขนาดเล็ก ที่มีความมั่นคงแข็งแรงสูง เป็นเสาเข็มที่ใช้นวัตกรรมแบบใหม่ในการผลิต โดยใช้แรงเหวี่ยง (สปัน=กรอ,หมุน,ปั่น,เหวี่ยง) ในแบบหล่อที่แข็งแรง ทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่น และแข็งแรงกว่าเสาเข็มคอนกรีตที่หล่อด้วยวิธีธรรมดา และมีข้อดีในเรื่องของแรงสั่นสะเทือนขณะติดตั้งน้อย ตอบโจทย์การตอกเสาเข็มเพื่อปรับปรุงโครงสร้างฐานรากภายในอาคาร เนื่องจากอาคารส่วนใหญ่ที่ต้องเสริมฐานรากนั้น มักจะมีปัญหาความบกพร่องของฐานรากอยู่ก่อนแล้ว จึงไม่ควรให้มีแรงสั่นสะเทือน … Read More

1 2 3 4 8