เสริมฐานรากโรงงาน เพื่อรับน้ำหนักเครื่องจักรขนาดใหญ่ ด้วยเสาเข็มมาตรฐานมอก. เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spunmicropile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile

เสริมฐานรากโรงงาน เพื่อรับน้ำหนักเครื่องจักรขนาดใหญ่ ด้วยเสาเข็มมาตรฐานมอก. เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spunmicropile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile ต่อเติมโรงงาน เสริมฐานรากโรงงานเพื่อรองรับน้ำหนักเครื่องจักร ต้องใช้เสาเข็มที่มีความมั่นคงแข็งแรงสูงในการเสริมฐานราก เพราะเสาเข็มทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักทั้งหมดของโครงสร้าง การเลือกใช้เสาเข็มจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อยกระดับมาตรฐานให้กับโรงงาน ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ และไอไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มขนาดเล็ก สามารถรับน้ำหนักได้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ขณะตอกแรงสั่นสะเทือนน้อย เหมาะกับงานเสริมฐานราก ที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรงสูง … Read More

สร้างอาคารใหม่หลายชั้น หน้างานในเมื่อง ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile หรือเสาเข็มไอ ไมโครไพล์ I-Micropile

สร้างอาคารใหม่หลายชั้น หน้างานในเมื่อง ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile หรือเสาเข็มไอ ไมโครไพล์ I-Micropile โครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ ต้องการเสาเข็มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จะต้องมีการตอกเสาเข็ม เพื่อเป็นฐานราก ทำหน้าที่เป็นตัวแบกรับน้ำหนัก จากโครงสร้างทั้งหมด และถ่ายเทลงสู่ช้้นดินโดยไม่เกิดการเคลื่อนตัว หรือพังทลายของดินใต้ฐานราก และป้องกันการทรุดตัวที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้าง ดังนั้นการตอกเสาเข็มเพื่อเป็นฐานราก ก่อนการวางโครงสร้าง … Read More

ตอกเสาเข็ม ภายในอาคาร ไม่กระทบโครงสร้างเดิม ด้วย เสาเข็มไมโครไพล์ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spunmicropile และไอไมโครไพล์ I Micropile

ตอกเสาเข็ม ภายในอาคาร ไม่กระทบโครงสร้างเดิม ด้วย เสาเข็มไมโครไพล์ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spunmicropile และไอไมโครไพล์ I Micropile การจะตอกเสาเข็มจะต้องทำการเจาะสำรวจดิน (Soil Boring Test) เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการก่อสร้าง เนื่องจากสภาพชั้นดินในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้น อาจมีความแปรปรวนของชั้นดิน ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายอย่างคาดไม่ถึง ก่อนที่วิศวกรจะทำการออกแบบฐานรากให้ดีและเหมาะสมนั้น จึงต้องจัดให้มีการเจาะสำรวจดิน … Read More

ต่อเติมบ้าน ในพื้นที่จำกัด ตอกเสาเข็มไอไมโครไพล์ I Micropile และเสาเข็มสปัน เสาเข็มไมโครไพล์ Spun Micro Pile เข้าทำงานง่าย สะดวกรวดเร็ว

ต่อเติมบ้าน ในพื้นที่จำกัด ตอกเสาเข็มไอไมโครไพล์ I Micropile และเสาเข็มสปัน เสาเข็มไมโครไพล์ Spun Micro Pile เข้าทำงานง่าย สะดวกรวดเร็ว การต่อเติมบ้าน หากส่วนที่ต่อเติมมีน้ำหนักมาก โครงสร้างเดิมอาจจะไม่สามารถรับน้ำหนักได้ทั้งหมด จะต้องมีการตอกเสาเข็มเพื่อเสริมตัวโครงสร้างเดิมด้วย เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมา เช่น รอยร้าวตามผนัง มุมบ้าน … Read More

ปรับปรุงฐานราก และเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างอาคารเก่า ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spunmicropile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile

ปรับปรุงฐานราก และเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างอาคารเก่า ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spunmicropile และเสาเข็มไอไมโครไพล์ I-Micropile ต่อเติมอาคาร ปรับปรุงฐานรากอาคารเก่า ด้วยเสาเข็มสปันไมโครไพล์, เสาเข็มไมโครไพล์ และเสาเข็ม ไอไมโครไพล์ เสาเข็มที่สามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันการการทรุดตัวที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้างได้อย่างตรงจุด ทดสอบการรับน้ำหนักโดยวิธี Dynamic Load Test และด้วยลักษณะของเสาเข็ม เป็นเสาเข็มที่มีขนาดเล็ก … Read More

สร้างใหม่ ให้งานใหญ่ เป็นงานง่ายๆ ด้วยเสาเข็มสปัน ไมโครไพล์ Spun Micro Pile และเสาเข็มไอ ไมโครไพล์ I-Micropile

สร้างใหม่ ให้งานใหญ่ เป็นงานง่ายๆ ด้วยเสาเข็มสปัน ไมโครไพล์ Spun Micro Pile และเสาเข็มไอ ไมโครไพล์ I-Micropile เสาเข็มสปันไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มขนาดเล็ก มีความยาวเพียง 1.5เมตร เมตรเท่านั้น ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการเคลื่อนย้าย และติดตั้ง เพราะเสาเข็มสามารถตอกต่อกันได้โดยวิธีการเชื่อมด้วยไฟฟ้า การเชื่อมจะต้องเชื่อมโดยรอบของเสาเข็มทั้งสองท่อน … Read More

เสาเข็มไอ ไมโครไพล์ I Micropile หรือ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile เสาเข็มเพื่อการต่อเติม เสริมฐานรากโรงงาน ขยายโรงงาน

เสาเข็มไอ ไมโครไพล์ I Micropile หรือ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile เสาเข็มเพื่อการต่อเติม เสริมฐานรากโรงงาน ขยายโรงงาน ต่อเติมโรงงาน ขยายโรงงาน เพื่อฐานรากที่มั่นคง เลือกใช้เสาเข็มคุณภาพสูงอย่าง เสาเข็มไอ ไมโครไพล์ เสาเข็มคุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ตอกเพื่อป้องกันการการทรุดตัวที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้างในอนาคต เหมาะสำหรับใช้เป็นฐานรากของโรงงาน … Read More

เสาเข็มไอ I-Micropile และเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile เสาเข็มเพื่อการต่อเติม ต่อเติมในภายอาคาร ไม่กระทบโครงสร้างเดิม

เสาเข็มไอ I-Micropile และเสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micro Pile เสาเข็มเพื่อการต่อเติม ต่อเติมในภายอาคาร ไม่กระทบโครงสร้างเดิม ตอกเสาเข็มในอาคาร เราขอแนะนำ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ และไอไมโครไพล์ โดยภูมิสยาม เสาเข็มขนาดเล็ก ที่มีโครงเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ ทำให้มีความมั่นคงแข็งแรงสูง และใช้ปั้นจั่นเล็ก ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษในการตอก ทำให้สามารถเข้าตอกภายในอาคารได้สะดวก … Read More

เสาเข็มไอ I-Micropile เสาเข็มเพื่อการต่อเติม โดยภูมิสยาม ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เข็มไอ และ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile

ต่อเติมบ้านด้วย เสาเข็มไอ I-Micropile ภูมิสยาม ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เข็มไอ และ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ Spun Micropile ต้องการเสาเข็ม ตอกต่อเติมบ้าน ต่อเติมหน้าบ้าน ลานจอดรถ ป้องกันการทรุดตัว ต้องเสาเข็มไอไมโครไพล์ หรือเสาเข็มสปันไมโครไพล์ โดยภูมิสยาม เป็นเสาเข็มที่มีขนาดเล็ก แต่มีความมั่นคงแข็งแรงสูง … Read More

1 2 3 4 5