แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดมีรูกลวง (Hollow Core Slab)

แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง เป็นมิติใหม่ของพื้นสำเร็จรูป มีการออกแบบให้มีขนาดของหน้าตัดและความยาวที่แตกต่างกันออกไป เพื่อที่จะทำการรับน้ำหนักของน้ำหนักบรรทุก เพื่อทดแทนการใช้งานของพื้นที่ทำการเทหล่อในที่ ใช้สำหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัย คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม สะดวกสำหรับการก่อสร้าง ติดตั้งได้รวดเร็ว ทำให้สามารถกำหนดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติอื่นๆ ของแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง

  • ผิวเรียบทำให้ไม่จำเป็นต้องฉาบปูนหรือติดตั้งฝ้าเพดาน
  • ช่วงยาวสามารถใช้งานในความยาวต่างๆ กันได้
  • สะดวกและประหยัด เนื่องจากไม่ต้องใช้ค้ำยันชั่วคราวในการก่อสร้าง จึงประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน (ยกเว้นความหนา 6 ซม.)

ระบบคอนกรีตแบบ Pre-Stress Concrete เป็นการอัดแรงเข้าในคอนกรีตโดยลวดเหล็กแรงดึงสูง (PC Wire หรือ PC Strand) ให้ได้ปริมาณแรงที่กำหนด ซึ่งปกติจะดึงแรง 70% ของค่าแรงดึงสูงสุด (Breaking Load) ซึ่งทำการจับยึดปลายลวดทั้ง 2 ด้าน ด้วยลิ่มลวด ซึ่งในขั้นนี้จะเกิดแรงดึงในเส้นลวด (Tension) จากนั้นทำการหล่อคอนกรีตบนแบบหล่อ เมื่อครบอายุบ่มก็ทำการถ่ายแรงดึงภายในเส้นลวดโดยการปลดลิ่มลวดซึ่งแรงจะถ่ายเข้าไปในคอนกรีตเกิดเป็นแรงอัด (Compression) ภายในคอนกรีต ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ มีคุณสมบัติสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป

สิ่งสำคัญในระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง

  1. แรงดึงในเส้นลวด
  2. ตำแหน่งลวด
  3. คุณภาพคอนกรีต
  4. อายุบ่มคอนกรีต

แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดมีรู (Hollow Core Slab)

ผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรงแบบกลวง เป็นสินค้าโครงสร้างที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างงานอาคารต่างๆ เช่น บ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยที่มีหลากหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมของการใช้งาน ความหนาและความกว้างของสินค้าจะมีขนาดให้เลือกตามมาตรฐาน ส่วนความยาวนั้นสามารถผลิตได้ตามที่วัตถุประสงค์ที่ต้องการนำไปใช้งานได้

แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรงแบบกลวง (Hollow Core) มีหลากหลายขนาดทั้งความหนาและความกว้าง มีความหนาตั้งแต่ 6-30 ซม . ความกว้าง 30 , 60 หรือ 120 ซม. เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน เช่น แผ่นพื้นขนาดความกว้าง 120 ซม. จะใช้กับอาคารขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ดูข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ได้ที่ CPAC Academy